Kollisionsmålesættet PRMS til menneske-robot-samarbejde

Konceptet uden bekymringer til validering af dine applikationer med menneske-robot-samarbejde

Kollisionsmålesættet PRMS til menneske-robot-samarbejde

Menneske-robot-samarbejde: Der findes ingen sikre robotter – men en sikker robotapplikation!

Den stigende interaktion mellem menneske og robot kræver nye løsninger inden for robotteknologi. Pilz Robot Measurement System PRMS hjælper dig på vejen til det sikre menneske-robot-samarbejde i overensstemmelse med standarden ISO/TS 15066. Med kollisionsmålesættet PRMS validerer du menneske-robot-applikationer ved at beregne den kraft og det tryk, som opstår ved en eventuel kollision.

Takket være vores koncept uden bekymringer arbejder du altid med det nyeste produkt til kollisionsmåling. Du kan vælge mellem at købe eller leje PRMS. Ved hjælp af softwareopdateringer og regelmæssig kalibrering sikres der målinger, som altid er i overensstemmelse med standarderne.

Oplev kollisionsmålesættet PRMS i aktion: Kollisionsmåling i overensstemmelse med standarden ISO/TS 15066

Menneske-robot-samarbejdet stiller store krav til sikkerheden, fordi menneske og robot deler et fælles arbejdsområde uden beskyttelsesbarrierer.
Derfor er den tekniske specifikation ISO/TS 15066 til beskyttelse af medarbejderne blevet offentliggjort. I henhold til ISO/TS 15066 skal der ved applikationer med menneske-robot-samarbejde med metode 4 (uden beskyttelsesbarrierer) tages hensyn til smertegrænseværdier ved en eventuel kollision. Hvis mødet mellem menneske og robot bliver inden for grænseværdierne, er det i overensstemmelse med standarden. Derfor skal der i forbindelse med alle menneske-robot-applikationer foretages passende målinger. Få mere at vide om PRMS i videoen!

Kollisionsmålesættets funktionsmåde

Kraftmåling

Kollisionsmåleapparatet er udstyret med fjedre og sensorer, som måler de kræfter, der påvirker menneskekroppen.
De ni forskellige fjedre er udstyret med forskellige fjederkraftkonstanter og anvendes i kraftmålingen til at simulere de forskellige dele af kroppen.

Trykmåling

Det lokale tryk måles ved hjælp af trykfølsom film og sammenlignes med de fastlagte grænseværdier fra standarden.
Et praktisk softwareværktøj står til rådighed til validering og digitalisering af de målte kraftværdier samt til udarbejdelse af testrapporter. 

Kollisionsmåling ved hjælp af PRMS

Konceptet uden bekymringer

Kollisionsmålesættet PRMS
 • Lej eller køb – alt efter behov
 • * 1 dags praksisorienteret produktkursus
 • Kraftmåleapparatet PRMS
 • Trykfølsom film
 • Kompressionselementer
 • Scanner til analyse af den trykfølsomme film
 • Færdigudviklet After Sales Package – inklusive kalibrering og softwareopdateringer
 • Robust transportkuffert

*Ved køb af PRMS-sættet er produktkurset med i sættet. Ved leje af PRMS-sættet afhænger prisen for produktkurset af lejeperiodens længde.

PRMS hjælper dig på vej til den sikre robotapplikation

 • Måling af kraft og tryk i overensstemmelse med standarderne
 • Præcis validering
 • Praksisorienteret anvendelse
 • Standardiseret måleproces
 • Realitetspræget vurdering af arbejdspladser
 • Enkel anvendelse ved hjælp af praktiske måleelementer
 • Software med protokolværktøjer – til enkel analyse, visualisering og dokumentation
 • Fleksibel tilpasning til de omgivende forhold, f.eks. ved hjælp af frit tilgængelige fjedre

Kollisionsmålesættets egenskaber

PRMS i detaljer
 • Robust forarbejdning
 • Dele af høj kvalitet
 • Frit tilgængelige fjedre
 • Licenseret software inkl. protokolværktøjer

Produktprogram: Kollisionsmålesættet PRMS

PRMS-kollisionsmålesæt

Kollisionsmålesættet PRMS anvendes i forbindelse med validering af menneske-robot-samarbejde og bruges til registrering af kraft og tryk, som opstår ved en eventuel kollision. Du kan vælge mellem at købe eller leje PRMS.

PRMS-reservedele

Reservedelene til kollisionsmålesættet PRMS består ud over fjedre, trykfølsom film og kompressionselementer også af scanner og kalibreringsblad.
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk