Sikker overvågning med PSS 4000

Sikker bevægelsesovervågning i automatiseringssystemet PSS 4000

Automatiseringssystemet PSS4000

I automatiseringssystemet PSS 4000 er den sikre overvågningsfunktion komplet integreret i brugersoftwaren. Der kan implementeres to forskellige måleprincipper og dermed forskellige funktioner.

De overvåger f.eks. op til 8 akser pr. styring (PSSuniversal PLC og PSSuniversal multi) indtil PL e med et kompakt modul og passende softwaremoduler – og det med kun én hastighedsføler.

Derudover kan du i automatiseringssystemet PSS 4000 implementere sikker positionsovervågning. Til dette formål har du tællermoduler med softwaremoduler til rådighed. Sådan overvåger du – i kombination med to (ikke-sikre) hastighedsfølere dine drev for sikker position.

Fordele – sikker bevægelsesovervågning med én hastighedsføler

 • Sikker overvågning af op til 8 akser pr. styring indtil PL d
 • I/O-modul kan kombineres med styringerne PSSuniversal PLC og PSSuniversal multi
 • Reducerede reaktionstider, højere produktivitet
 • Fejlminimering og hurtig projektimplementering ved hjælp af enkel indstilling af hastighedsfunktionerne i softwaren
 • Hurtig idrifttagning, vedligeholdelse og service ved hjælp af enkel diagnose af de indstillede grænseværdier og parametre via værktøjet
 • Anvendelse af eksisterende hastighedsfølere
 • Implementering af sikkerhedsfunktioner i overensstemmelse med EN 61800-5-2 (indtil PL d med kun en Sin/Cos-hastighedsføler, indtil PL e med én sikker hastighedsføler, indtil PL e i kombination mellem hastighedsføler og initiator, med ekstra gearovervågning)
Sikker bevægelsesovervågning med en hastighedsføler

Fordele – sikker positionsovervågning med to hastighedsfølere

 • Sikker analyse af hastighed, position og stilstand med standardhastighedsfølere
 • Flytning af den sikre overvågningsfunktion til brugersoftwaren
 • Større fleksibilitet ved hjælp af dynamisk grænseværdiovervågning i brugerprogrammet
 • Godkendt af TÜV
 • Løsningen kan anvendes universelt og udbygges med standardiserede interfaces
Sikker positionsovervågning med to hastighedsfølere

Egenskaber – sikker bevægelsesovervågning med én hastighedsføler

Sikker bevægelsesovervågning med en hastighedsføler
 • SSR – Safe speed range = sikkert hastighedsområde
 • SSM – Safe Speed Monitor = sikker hastighedsovervågning
 • SDI – Safe direction = sikker bevægelsesretning
 • SOS – Safe Operating Stop = sikkert driftsstop

Egenskaber – sikker positionsovervågning med to hastighedsfølere

Sikker positionsovervågning med to hastighedsfølere
 • SLP – Safe limited position = sikkert begrænset position
 • SP – Safe position = sikker positionsovervågning

Brancheanvendelse

Vores program: Automatiseringssystemet PSS 4000

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk