Danmark | dansk

Sikkert begrænset trin (SLI)

Efter en startkommando må motoren reducere hastigheden over en tilladt vejlængde. Når grænseværdien er nået, skal der udløses en sikker stopfunktion. Overskridelse af den tilladte vejlængde skal registreres, og drevet skal standses sikkert. Til denne sikkerhedsfunktion er relativt målende følersystemer tilstrækkelige.