Danmark | dansk

Kvalitet hos Pilz

Pilz-kvalitetsstyringssystem i overensstemmelse med DIN EN ISO 9001

Pilz GmbH & Co. KG hører til de første firmaer i Tyskland, som blev certificeret inden for industrielektronik i 1994. Pilz har haft certifikatet uden afbrydelse siden 1994. Med den strenge overholdelse af ISO 9001 giver Pilz sine kunder den sikkerhed, at der i alle produktionsfaser bliver gjort alt for at levere fejlfrie produkter i høj kvalitet.

Pilz ser interne og eksterne revisioner som en udfordring, der gør, at virksomheden hele tiden kan forbedre sig inden for alle områder. Pilz ser dette som en integreret del af virksomhedsfilosofien, der kommer både kunder og leverandører, ansatte og samfundet til gode.

Certifikat ISO 9001

Retningslinjer for kvalitet

Pilz-kvalitetsstyringssystem i overensstemmelse med DIN EN ISO 9001

Andre certificeringer

Certifikat TÜV Süd

Testet og permanent overvåget produktionssted

TÜV-Süd bekræfter over for Pilz, at de produkter, som er fremstillet på produktionsstedet, og de arbejdsmidler og foranstaltninger, som er anvendt til fremstillingen, er egnede til at kunne fremstille elektronikprodukter af høj kvalitet. For at opnå dette skulle det ud fra strenge pålæg bevises, at produktionsstederne teknisk og organisatorisk er indrettet og styret på en sådan måde, at der sikres en ensartet kvalitet i produktionen og på produkterne. Autorisationen til at måtte anbringe et TÜV Süd-godkendelsesmærke er forbundet med strenge pålæg, som kontrolleres og overvåges regelmæssigt af TÜV-Süd-prøvningsinstituttet.

Functional Safety Management-certifikat (FSM) for udvikling

Pilz udvikler et styringssystem (Functional Safety Management) ud fra strenge pålæg og bestemmelser. Styringssystemet opfylder kravene i EN/IEC 61508.

FSM er kontrolleret af TÜV efter strenge retningslinjer og bekræftet med et certifikat. De tilgrundliggende processer og foranstaltninger underkastes en streng, årligt tilbagevendende kontrol.

FSM-certifikat

Inspektionsorgan akkrediteret af DAkkS i henhold til ISO/IEC 17020

Pilz – din partner i forbindelse med inspektion af beskyttelsesanordninger og maskinsikkerhed

Pilz GmbH und Co. KG, Ostfildern, driver et uafhængigt inspektionsorgan, der er akkrediteret af DAkkS i henhold til ISO/IEC 17020. Det gør, at vores service står for objektivitet og minimale stilstandstider for dine maskiner.
Du får udleveret inspektionsrapporten, som drøftes med dig. Når der er udført en inspektion uden anmærkninger, forsynes maskinen med kontrolemblemet fra Pilz.

Akkrediteringsomfang

Akkrediteret EMC-testlaboratorium

Siden 2004 har Pilz haft et uafhængigt testlaboratorium, der er akkrediteret af DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle). Dette giver Pilz GmbH & Co. KG i Ostfildern kompetence til at gennemføre tests inden for områderne elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) og elektrisk sikkerhed (miljøtests) og giver virksomheden mulighed for at udstede globalt anerkendte testrapporter i overensstemmelse med ISO 17025.

Akkreditering, EMC-testlaboratorium

Uafhængigt testlaboratorium akkrediteret af DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle)
ATEX EF-certificering

Ex-beskyttelses-certificering (ATEX)

Hos Pilz anvendes et kvalitetssikringssystem, som opfylder kravene i henhold til bilag IV i det Europæiske Parlaments og Rådets direktiv 2014/34/EU om materiel og sikringssystemer til bestemmelsesmæssig anvendelse i eksplosionsfarlige områder (ATEX).

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk