Ostfildern, 16. maj 2024

Safety og Security under forandring

Thomas Pilz

(Det talte ord gælder)

Pilz er en automatiseringsvirksomhed. Vores kernekompetence er sikkerhed. Vores mål er hver dag at gøre verden mere digital, forbundet, fleksibel, effektiv og sikker (safe og secure). På den måde ønsker vi at yde vores bidrag til en vellykket omstilling af industrien.

Nogle brancher er mere påvirket af den ovennævnte omstilling end andre, fordi de spiller en nøglerolle i at klare de kommende opgaver. Hertil hører bl.a. brint-, e-mobilitets- og halvlederindustrien, men også den jernbanetekniske industri.

Brintindustrien, der er en nøgleindustri, har brug for sikkerhed
Brint har en høj energitæthed og betragtes derfor som fremtidens energibærer. I takt med boomet stiger kravene også til Functional Safety og Industrial Security. Det skyldes, at brint – ligesom alle andre brændstoffer – har et højt risikopotentiale. Gennemprøvede og allerede tilgængelige sikkerhedsprincipper fra automatiseringsindustrien og Functional Safety kan også anvendes i brintindustrien.

Ud over de klassiske sikkerhedsfunktioner overtager den sikre automatiseringsteknik andre opgaver, som f.eks. den dynamiske tryk- og temperaturovervågning eller den sikre overholdelse af belastningsgrænser for efterkoblede strukturer. Automatiseringen sørger også for den om nødvendigt sikre dataudveksling samt visualiseringen af driftstilstande og diagnosemeddelelser.
I Frankrig sørger vores automatiseringssystem PSS 4000 for sikkerheden ved udlevering af brint på 10 offentlige tankstationer. Kunden, en europæisk producent af brinttankstationer, var på udkig efter en erfaren sikkerhedsekspert. Pilz har samarbejdet med kunden på partnerbasis siden 2023 og leverer en omfattende sikkerhedsløsning, der samtidig også sikrer rentabel drift af tankstationerne. Der er i øjeblikket planer om at udvide samarbejdet til andre projekter.

E-mobility: Sikre og effektive ladesystemer
Det østrigske projekt MADELAINE – "Multi-Adaptivt DC-Elbils-LadeInfrastruktur-Netværk" – forsker i nye opladningssystemer med jævnstrøm. Målet er at skabe en modulopbygget og fleksibel ladeinfrastruktur til elbiler. Ved en ladestation, f.eks. på en offentlig parkeringsplads, kan flere ladepunkter anvendes i forskellige driftstilstande. Der er f.eks. mulighed for blandede driftsscenarier, hvor enkelte køretøjer oplades hurtigt og flere andre langsomt. Samlet set er nogle få lademoduler nok til at oplade et meget stort antal elbiler med jævnstrøm, hvilket derfor sker hurtigt. Resultaterne fra MADELAINE-projektet har potentiale til at øge den effektive brug af energi til parkeringspladssystemer.

Vores automatiseringssystem PSS 4000 er også her den centrale faktor til styring af de nødvendige sikkerhedsfunktioner, f.eks. ved fordeling af de forskellige ladestrømme til de rigtige ladepunkter.   

Knowhow til halvlederindustrien
Elektronikbranchen, og især halvlederindustrien, er en anden nøgleindustri. Manglen på komponenter i de seneste år har tydeligt vist, hvor vigtig forsyningen med processorer og andre elektroniske komponenter er for den globale økonomi.
Halvlederindustrien har sine egne standarder, hvor sikkerhed spiller en stor rolle. Ud over at beskytte medarbejderne har disse standarder til formål at sikre anlæggenes produktivitet. For hvis en farlig situation fører til maskinstilstand, betyder det som regel produktionsafbrydelser. En vigtig opgave for sikkerhedsteknologien er derfor at overvåge sikkerhedsfunktioner og analysere diagnosedata, så farlige situationer slet ikke opstår.

Pilz rådgiver og uddanner med succes halvlederproducenter i Asien med henblik på at fastlægge passende sikkerhedsspecifikationer og -koncepter for det pågældende anlæg. Ved implementeringen anvendes vores intelligente sensorer sammen med styringer som en komplet løsning.

Ud over klassisk Safety spiller Industrial Security en stadig vigtigere rolle: De moderne produktionsanlæg er særdeles netværksforbundne og digitaliserede. Derfor spiller beskyttelsen mod manipulation en stor rolle. For at forebygge manipulationer ønsker de driftsansvarlige at kunne regulere præcist, hvem der har adgang til anlæggene. Vores Identification and Access Management (I.A.M.) giver Safety og Security i ét system. Fra autentificering af brugere over driftstypevalg samt data- og netværkssikkerhed til adgangsstyring. I.A.M.-løsningerne fra Pilz anvendes allerede på fabrikker i Asien og Europa.

Sikkerhed til den digitale jernbane
Jernbanetrafik er endnu en søjle i den ønskede mobilitetsomstilling. Digitalisering og automatisering af signalteknologien er en grundlæggende forudsætning for den nødvendige forøgelse af jernbaneinfrastrukturens kapacitet. Takket være åbne grænseflader og Commercial-Off-the-Shelf-løsninger – dvs. standardiserede produkter – kan Pilz bidrage til at opløse tidligere proprietære applikationer. Vores uafhængige Business Unit Rail, der blev grundlagt i 2022, har som fokus at udvide den portefølje og applikationsteknik, der er specielt tilpasset til jernbanesektoren. Pilz arbejder nu tæt sammen med operatører og systemudbydere, bl.a. inden for den europæiske EULYNX-standard. Her drejer det sig om at udvikle og stille ensartede industristandarder til rådighed for ny, modulopbygget signalteknik. En af disse partnere er det tyske firma Pintsch, som er ekspert i sikker jernbaneinfrastruktur. Pilz har indgået et langsigtet udviklingssamarbejde med Pintsch.

Pilz fik i efteråret tildelt kontrakten på et digitaliseringsprojekt i Skandinavien. Den svenske myndighed for trafikal infrastruktur, Trafikverket, har tildelt Pilz opgaven med at modernisere kommunikationsinfrastrukturen langs det nationale skinnenet. Baseret på Pilz' jernbanestyring omstilles dataoverførslen fra analog kobberteknologi til den mere effektive og pålidelige fiberoptiske teknologi. Den innovative jernbanestyring fra Pilz vil i fremtiden, baseret på det sikre realtids-Ethernet SafetyNET p, overtage kommunikationen mellem signalanlæggene og styreskabene på strækningen. Styringen kan f.eks. bruges til at videregive informationer om strækningens belastning eller til at styre signaler.
 
Til sidst vil jeg gerne henlede jeres opmærksomhed på Innotrans 2024. Pilz præsenterer i slutningen af september en ægte innovation inden for styringssystemer på verdens vigtigste jernbanemesse i Berlin. Baseret på digitalisering og standardisering af signalteknologi stiller vi en løsning til rådighed, der gør jernbanetrafikken mere sikker og rentabel i de kommende år. Vi informerer udførligt om vores nye modulopbyggede styringsløsning på Innotrans.

Dette er blot nogle få eksempler, der viser følgende: Pilz er i gang med at overføre sin mangeårige viden om applikationer og løsninger inden for Functional Safety til andre brancher.

"Pilz – the spirit of safety in digital automation" beskriver vores tilbud til kunderne om i fællesskab at udvikle bæredygtige svar på vor tids udfordringer. Dermed kan kravene til Security, bæredygtighed i leveringskæden og Functional Safety opfyldes allerede i dag. Pilz er og gør virksomheder klar til nutidens og fremtidens udfordringer.

Thomas Pilz, administrerende direktør og medejer (foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
Thomas Pilz, administrerende direktør og medejer (foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Thomas Pilz, administrerende direktør og medejer (foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Presseansvarlig

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk