Ostfildern, 16. maj 2024

Pilz fortsætter succeshistorien fra 2023

Susanne Kunschert

(Det talte ord gælder)

2023 var et meget succesrigt år for vores virksomhedsgruppe. Vi sluttede det forgangne regnskabsår med en rekordomsætning på 433 mio. EUR.

Når man ser tilbage, er 2023 et år med to sider. Den første del af året var præget af kampen om komponenter og stor efterspørgsel efter vores produkter, så vi producerede i treholdsskift frem til sommeren. På trods af mangel på komponenter var vi i stand til at levere til vores kunder og styrke vores kunderelationer gennem transparent og tæt kommunikation. Fra andet kvartal var der en betydelig nedgang i ordretilgangen. Årsagerne til dette var den faldende efterspørgsel og de generelt dårligere konjunkturer inden for maskinproduktion.

Takket være vores konstruktive samarbejde var vi i 2023 i stand til at opnå den højeste omsætning i virksomhedens 75-årige historie. Pilz fortsætter konsekvent sin succeshistorie! Vi vil gerne takke alle vores medarbejdere for deres fantastiske indsats!


Et kig på regionerne: Nærhed til kunderne på verdensplan er nøglen til succes

Europa:
På vores hjemmemarked i Tyskland opnåede vi for første gang en omsætning på over 100 mio. euro. Væksten over gennemsnittet her er årsagen til, at den samlede eksportandel faldt en smule med 1,1 procentpoint til 75,4 procent.

Vi har også haft en kraftig vækst i andre europæiske lande. Her vil jeg gerne nævne Italien, Schweiz, Østrig og Storbritannien. Vi har også oplevet vækst i Tyrkiet.

Italien og Tyskland er f.eks. de to største produktionslande for fødevare- og emballeringsmaskiner. Disse maskiner har været mere efterspurgte på verdensplan end nogensinde siden corona. Med særlige, certificerede brancheløsninger til sikker automatisering hjælper vi med at overvinde de stigende udfordringer i denne branche.

I Europa bliver spørgsmålet om sikkerhed mere og mere mærkbart på markedet. En af drivkræfterne er den nye EU-maskinforordning, som blev offentliggjort i slutningen af juni 2023. For første gang gør den emnet Security obligatorisk inden for generel maskinproduktion. Maskinproducenter skal tage hensyn til de foreskrevne sikkerhedsspecifikationer i deres næste generation af maskinstyring og netværksinfrastruktur. Vi kender de nye lovkrav og har opdateret vores udvalg af serviceydelser og automatiseringsløsninger. Dermed yder vi rådgivning og support til kunder i Europa og hele verden. Vi hjælper virksomheder, der ønsker at automatisere sikkert, med et sortiment, der omfatter både Safety og den nødvendige Industrial Security.

Asien:
Sidste år styrkede vi vores tilstedeværelse og vores sortiment på de voksende markeder i Asien og Stillehavsregionen. I lyset af det enorme vækstpotentiale og de skiftende behov hos vores kunder i regionen styrker vi vores salgsteams og tekniske supportteams. På den måde sikrer vi kundenærhed og serviceydelser. Vores engagement i lydhørhed over for kunderne rækker videre end den direkte support. Vi har tætte partnerskaber med lokale distributører for at kunne forsyne kunderne med produkter samt rådgivning og service i hele området.

I lande som Thailand, Malaysia og Vietnam bliver emnet sikker automatiseringsteknologi stadig vigtigere. Det skyldes ikke mindst de multinationale virksomheder, som opbygger produktionskapacitet der. Fra deres hovedafdelinger i Europa og Amerika fører disse globale aktører en ensartet verdensomspændende politik for sikkerhed og beskyttelse af mennesker. Pilz hjælper sådanne virksomheder, herunder producenter af sportsudstyr, varemærker inden for føde- og drikkevaresektoren samt industrivirksomheder med produkter, men også med serviceydelser på maskiner samt udvikling og implementering af globale uddannelsesprogrammer.

Pilz er i stand til at tilbyde serviceydelser og tilhørende sikkerheds- og beskyttelsessystemer til anlæg og produktionsfaciliteter, der bygges i den sydøstasiatiske region.
De asiatiske lande med de største omsætningsstigninger var Korea og Indien.

Amerika:
I Amerika kan vi melde om et rekordår for alle datterselskaber i 2023. Emner som Safety og Security bliver stadig mere relevante: Lokale forskrifter i de enkelte lande forpligter virksomhederne til at indføre sikrere tekniske løsninger og processer. Men implementeringen går langsomt, især i mindre virksomheder. Vores arbejde i internationale ISO-standardiseringsudvalg som ISO/TC 199 "Safety of Machinery" er med til at fremme betydningen af sikkerhed på det amerikanske marked.

I USA rummer flytningen af US-amerikanske virksomheders produktionskapacitet til hjemlandet et enormt potentiale for maskin- og anlægsproduktionen. Vi har udvidet vores engagement i Brasilien. Det gør os i stand til at opfylde de stigende krav fra vores kunder i hele Sydamerika gennem support, serviceydelser og produkter. Der underskrev vi for nylig den største enkeltstående ordre på serviceydelser i virksomhedens historie. Det drejer sig om rådgivning, risikovurdering og et sikkerhedskoncept for en industrivirksomhed med 32 lokationer og mere end 30.000 maskiner.

Overordnet set er markederne i Nord-, Mellem- og Sydamerika robuste og byder også på gode vækstudsigter for 2024.

 

Produkter og serviceydelser til Safety, Security og Automation
Med hensyn til produkt- og løsningssortimentet opnåede Pilz en homogen vækst inden for næsten alle områder. Områderne med de sikre, små styringer PNOZmulti, sensorteknologien og serviceydelserne udviklede sig særligt stærkt.

Med de produkter og serviceydelser, som vi har lanceret på markedet i de seneste måneder, opfylder vi ikke kun kravene til Safety og Security. Vores automatiseringsløsninger hjælper også med at spare tid og omkostninger i hele maskinens livscyklus. Det sikrer produktiviteten.

De seneste måneders nyheder omfatter komponenter, løsninger og komplette systemer. Den nye sikkerhedsaflåsning PSENmlock mini bruges f.eks. til personbeskyttelse. Med dens lille konstruktion afspejler den tendensen til miniaturisering. Den er ideelt egnet til pladskritiske anvendelser som f.eks. lemme eller afskærmninger.

Til intralogistik tilbyder Pilz producenter af frit navigerende mobile platforme en omfattende sikkerhedsløsning i overensstemmelse med ISO 3691-4. Denne standard definerer sikkerhedstekniske krav til førerløse transportsystemer. Vores løsning består af den sikre, lille styring PNOZmulti 2 med nye funktioner til synkroniseringsovervågning, sikkerhedsscanneren PSENscan til områdeovervågning samt vores Industrial Firewall SecurityBridge til beskyttelse mod cyberkriminalitet.

Vores komplette system til det første producentuafhængige, standardiserede kommunikationssystem IO-Link Safety blev udstillet på Hannover-messen 2024. Pilz er den første leverandør, der leverer et komplet IO-Link Safety-system til sikker kommunikation i arbejdsområdet: Løsningen fra Pilz omfatter master, sensorer, feltmoduler og passende tilbehør.

Ud over de tekniske nyheder vil jeg gerne nævne vores nye serviceydelsesprogram "ISCS – Industrial Security Consulting Service". Det hjælper virksomheder med at mestre de nye krav til Industrial Security ved maskinen. De første pilotprojekter er allerede sat i gang i Tyskland og Østrig. I løbet af arrangementet vil I modtage dybdegående information om de seneste nyheder inden for IO-Link Safety og ISCS.

HR: Uddannelse og mangfoldighed som succesfaktorer
Og nu fra produkterne til vores medarbejdere. Også her kan vi rapportere om glædelige tal. På skæringsdatoen 31.12.2023 beskæftigede vores virksomhed 2.476 medarbejdere i 42 datterselskaber over hele verden. Det er en stigning på 3,2 procent. I hovedafdelingen i Ostfildern var der på skæringsdatoen ansat 1.016 personer. Blandt de ca. 1.000 medarbejdere er der 44 unge mennesker, som starter deres karriere hos Pilz. Af dem er 25 lærlinge, der tager en uddannelse som elektronikfagtekniker, mekatronikfagtekniker eller IT-specialist. 19 studerende gennemfører en erhvervsuddannelse hos os i samarbejde med Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) (skole med det tyske todelte uddannelsesforløb). Vores tilbud omfatter uddannelser inden for automatisering, informationsteknologi, IT-Security, generel ingeniørvidenskab og elektroteknik. I år ansætter vi syv nye lærlinge og 18 DHBW-studerende. Vi var således i stand til at besætte alle åbne stillinger. Som en nyhed tilbyder vi i år en uddannelse inden for handel i industrien. Og endnu en god nyhed. Vi var i stand til at ansætte alle unge, der afsluttede deres uddannelse eller studie hos Pilz i 2023. Det gør, at vi af egen kraft kan dække en stor del af vores behov for kvalificeret arbejdskraft.

En yderligere personalestatistik viser, at vi er en virkelig international virksomhed. Vi har brugt vores afdelinger i Ostfildern (Tyskland) og Cork (Irland) som eksempler: Vi har 27 forskellige nationaliteter i vores hovedafdeling. Endnu mere bemærkelsesværdigt er de 22 forskellige nationaliteter i den meget mindre irske afdeling i Cork. Mangfoldighed og respekt for andre kulturer og religioner er nogle af de værdier, vi lever efter hos Pilz.

Forventninger til regnskabsåret 2024
2024 bliver et udfordrende år, men forholdene er nu lige omvendt. Vi startede med en lav ordretilgang, hvilket betyder lav kapacitetsudnyttelse i produktionen. Og vi må gå ud fra, at det fortsat vil være tilfældet i de kommende måneder på grund af for store lagre og den deraf følgende reduktion af lagerbeholdningerne.
Vores innovative produkter og serviceydelser vil bære os ind i det næste år. Og vores medarbejdere i hovedafdelingen og rundt om i verden brænder for de emner, de arbejder med for vores kunder.

Susanne Kunschert, administrerende direktør og medejer (foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
Susanne Kunschert, administrerende direktør og medejer (foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Susanne Kunschert, administrerende direktør og medejer (foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Presseansvarlig

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk