Ostfildern, 16. maj 2024

Automatiseringsløsninger til brintindustrien: Rent, sikkert og pålideligt

Lambertus Monnee, produktmanager

(Det talte ord gælder)

Alle taler om brint! Energibæreren spiller en afgørende rolle for energiomstillingen og klimaneutraliteten. Den bruges f.eks. i industrien til stålproduktion, i glasindustrien, inden for mobilitet som brændstof til køretøjer eller til omdannelse tilbage til elektricitet. Brint udgør dog en sikkerhedsrisiko, fordi den er en meget brandfarlig, farveløs og lugtfri gas. Uheld under fremstilling, transport eller brug kan have alvorlige konsekvenser for mennesker, anlæg og miljø. Så for at gøre brint klar til fremtiden skal håndteringen sikres hele vejen rundt. Kun på denne måde kan potentialet i denne energibærer udnyttes fuldt ud.

I brintindustrien løses sikkerhedsopgaver ofte ved hjælp af materialeegenskaber og mekanisk dimensionering. Det betyder, at jo mere robuste f.eks. stopventilerne er, desto sikrere er de at bruge. Disse klassiske sikkerhedsfunktioner kan suppleres med gennemprøvede løsninger fra automatiseringsteknologien. De hjælper nemlig med altid at betragte sikkerhed som en integreret funktion af maskiner, anlæg og sammenhængene i processen. F.eks. kan automatiseringsløsninger overtage den dynamiske tryk- og temperaturovervågning eller den sikre overholdelse af belastningsgrænser for efterkoblede strukturer.

Sikkerhed fra produktion til anvendelse
Fra produktionen af brint til anvendelsen – de altomfattende sikkerhedsløsninger fra Pilz giver merværdi til hele produktionskæden for brint. Vores styringssystemer registrerer pålideligt gaslækager ved hjælp af gasdetektoranalyse. De kontrollerer pålideligt temperatur, tryk, fyldningsniveau, spænding og strøm. Og i en nødsituation påbegynder systemerne et nødstop. De kan registrere fejl på millisekunder og hurtigt iværksætte fordefinerede sikkerhedsforanstaltninger.

Disse sikkerhedsfunktioner er vigtige på f.eks. en brinttankstation. Den består af et kompressionsområde, hvor gassen kan komprimeres til op til 1000 bar, et kølesystem, højtrykslagertanke og endelig brændstofstanderen. I Frankrig sørger vores automatiseringssystem PSS 4000 fra Pilz for sikkerheden ved udlevering af brint på flere offentlige tankstationer.

Safety og Security som helhedsløsning
Med til helhedsbetragtningen hører ud over Functional Safety også Industrial Security. Den omhandler beskyttelse af produktions- og industrianlæg mod manipulationer og forkert betjening – uanset om det er bevidst eller ubevidst. Hvis angribere har mulighed for at trænge ind i automatiserings- og styringssystemer, kan anlægssikkerheden og i sidste ende sikkerheden for mennesker og miljø være i fare. Et eksempel er en fjernforbindelse til en beholder til brintproduktionen for at kontrollere systemets status. Denne forbindelse skal beskyttes, ellers kan den sikkerhedsrelevante del af systemet kontrolleres eller ændres uden tilladelse. For at beskytte mennesker og miljø skal Functional Safety være garanteret ved håndtering af brint. Gennemprøvede sikkerhedsprincipper fra automatiseringsindustrien kan sørge for dette, fordi de er med til at sikre, at brint ikke kun er ren, men også safe og secure.

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Presseansvarlig

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk