5. nov. 2020

Det skal driftsansvarlige være opmærksomme på ved CE-mærkning af ældre maskiner

Maskindirektivet 2006/42/EF regulerer markedsføring af maskiner i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, Schweiz, Liechtenstein, Tyrkiet, Norge og Island. Især i forbindelse med gamle maskiner skal det nøje kontrolleres, under hvilke betingelser de må anvendes. Vi har lavet en kompakt sammenfatning af tre tilbagevendende spørgsmål om sikker drift af ældre maskiner.

Maskindirektivet er i øjeblikket i en revisionsfase. Hvad ændrer sig i fremtiden?

Der kommer ikke grundlæggende ændringer eller nogen komplet ny udgave af maskindirektivet. Til gengæld får maskindirektivet en fornuftig udvidelse. Der bliver lagt særlig vægt på f.eks. "ergonomiske aspekter ved maskinfremstilling" og "IT-sikkerhed".

Hvad skal man være opmærksom på ved ombygning af gamle maskiner?

Maskindirektivet har været obligatorisk for producenter af maskiner og anlæg siden 01.01.1995. Det foreskriver, at processen med EF-overensstemmelsesvurdering, den såkaldte CE-mærkning, skal være helt afsluttet på det tidspunkt, hvor maskinen markedsføres første gang. Driftsansvarlige, der ønsker at ombygge eller modernisere ældre maskiner uden CE-mærkning, skal rette sig efter det tekniske niveau for sammenlignelige maskiner, som allerede findes på markedet samt de gældende, harmoniserede standarder.

Vigtigt: Ved ombygning eller retrofit af gamle maskiner skal man være opmærksom på, om disse ændres væsentligt. Hvis det er tilfældet, bliver den driftsansvarlige til producent og skal gennemføre en ny EF-overensstemmelsesvurderingsproces. Den ombyggede, gamle maskine betragtes dermed som en ny maskine. Derefter kræves det, at maskindirektivet overholdes, og at maskinen er CE-mærket.

Kan en ældre maskine, der f.eks. er fremstillet i 1999, blive CE-mærket med tilbagevirkende kraft?

For CE-mærkningen er det ikke fremstillingsåret, men en maskines første markedsføring, der er afgørende. Maskindirektivet foreskriver tydeligt, at CE-mærkningen skal være afsluttet på det tidspunkt, hvor maskinen markedsføres første gang. En efterfølgende CE-mærkning eller CE-mærkning med tilbagevirkende kraft er således ikke mulig.

Har du flere spørgsmål?

Vores eksperter hjælper dig gerne med anvendelse og implementering af forskrifterne i maskindirektivet.

Pilz-serviceydelser i forbindelse med automatisering samt anlægs- og maskinsikkerhed
Yderligere oplysninger om maskindirektivet og dets anvendelse

Maskinsikkerhed
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Var denne artikel nyttig?