28. maj 2019

Hvad er den aktuelle status for den nye DIN EN ISO 20607?

Den nye standard udarbejdes i øjeblikket internationalt som ISO 20607. Den fastlægger grundlæggende krav til udformningen af maskiners driftsvejledninger. Sikkerhedskomponenter er også omfattet af dette, fordi den nye standard harmoniseres med maskindirektivet. Den aktuelle udgave af den nye standard kan allerede nu bruges som et solidt grundlag for udviklingsarbejdet med maskinfremstilling. Standarden udgives formodentlig i løbet af 2019!

Hvilken sammenhæng er der med maskindirektivet?

Bilag ZA, som er tilføjet i udkastet til standarden, fastlægger sammenhængen med maskindirektivet 2006/42/EF. Dermed gælder standarden som rettesnor for udarbejdelsen af driftsvejledninger til maskiner.

prEN ISO 20607 behandler det sikkerhedsrelevante indhold, den passende struktur og gengivelse af driftsvejledningen, hvor der samtidig tages hensyn til den betragtede maskines komplette livscyklus. Standarden fastlægger principper, som er ufravigelige, hvis man skal undgå manglende informationer. Det gælder især principperne om mulige restrisici.

Så snart DIN EN ISO 20607 offentliggøres i EU-Tidende, foreligger der en formodning om overensstemmelse med maskindirektivet 2006/42/EF, og standarden optages på listen over harmoniserede standarder. Det er i øjeblikket uvist, om der vil være en overgangsperiode. Hvis ja, må den maksimalt være på tre år. Der er også mulighed for en væsentligt kortere overgangsperiode.

Hvilken betydning har DIN EN ISO 20607 for maskinfremstilling?

Producenter af maskin- og sikkerhedskomponenter skal i god tid tage stilling til mulige konsekvenser for eksisterende og fremtidige driftsvejledninger. Hvis standarden ikke opfyldes, kan det betyde, at CE-overensstemmelsen for maskiner og sikkerhedskomponenter bortfalder!

Så snart standarden er offentliggjort, kan den bestilles i ISO Webstore mod betaling.

 

Aktuel status for DIN EN ISO 20607
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Var denne artikel nyttig?