7. feb. 2019

Er smartere automatisk mere sikkert?

Industrie 4.0 vil få konsekvenser for "sikker automatisering". Når produktionsforløb bliver mere fleksible og maskin- og anlægsdele mere autonome, er det også nødvendigt at se på sikkerheden med nye øjne.

Med Industrie 4.0 går modulopbyggede og fleksible produktionsprocesser hånd i hånd. Dette påvirker den "sikre automatisering". Som aktivt medlem af teknologi-initiativet SmartFactoryKL arbejder vi i et netværk af industripartnere og forskningsorganer i forskellige arbejdsgrupper på koncepter, standarder og løsninger, som danner grundlaget for en højfleksibel automatiseringsteknik.

Arbejdsgruppe 1 "Smart infrastruktur" arbejder på et dynamisk sikkerhedskoncept for en forenklet, del- eller helautomatiseret certificering, der testes i Smart Factory KL Industrie-4.0-anlægget. Konceptet er baseret på en industriel Ethernet-kommunikationsprotokol. Det komplette anlæg består af fire fysisk adskilte produktionslinjer, der er forbundet med hinanden ved hjælp af et førerløst transportsystem, kaldet "Robotino". Hvis nødstopknappen PITestop active fra Pilz udløses, mens "Robotino" bevæger sig frit mellem modulerne, er det kun "Robotino", der bliver stoppet. Hvis "Robotino" er dokket til en produktionslinje, stopper nødstopknappen den tilsluttede linje. De andre produktionslinjer kan fortsætte produktionen. Dette kan reducere produktionsudfald betydeligt. På denne måde har nødstopknappen for første gang kunnet parametreres fleksibelt til separate produktionslinjer og ikke kun til det samlede anlæg.

Derudover skal enkeltmoduler kunne udskiftes under driften uden at påvirke produktionen nævneværdigt. Ved hver ombygning af en modulær produktionslinje kan der opstå nye afhængigheder ved grænsefladerne mellem de sikre anlægsmoduler. Derfor skal der sikkerhedsteknisk ses på det komplette anlæg med nye øjne. Det er nemlig ikke muligt blot at overføre sikkerhedskonceptet på følgende måde: CE-modul1 + CE-modul2 = samlet CE-maskine!

Smarte løsninger er altså ikke automatisk sikrere, men kræver, at der ses på sikkerhedsløsningen på en ny måde. Det vil være optimalt, hvis der kan anvendes en forenklet, del- eller fuldautomatiseret certificeringsmetode, når et anlæg skal udvides eller suppleres. Derfor arbejder arbejdsgruppen på en løsning, hvor det kontrolleres automatiseret, om der er behov for en ny vurdering af Safety, når to eller flere moduler sammenføjes.

Hvis du ønsker at studere emnet nærmere, anbefaler vi hvidbogen "Safety på modulopbyggede maskiner" fra Smart Factory KL, hvor Pilz også var med.

Læs også vores hvidbog om emnet Industrie 4.0!

Smart Factory KL
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Var denne artikel nyttig?