Ostfildern, 14. 2. 2019

Přístupová oprávnění plus výběr provozních režimů nyní v modulárním provedení - Safety a Security v jednom

PITmode fusion značky Pilz představuje modulárně vytvořený systém volby provozních režimů a přístupových oprávnění. Výhodou modulárního systému je vysoká flexibilita při bezpečném výběru provozních režimů i při regulaci přístupových oprávnění ke stroji a zařízení. PITmode fusion tedy umožňuje efektivní management výběru provozních režimů a přístupových oprávnění, který současně vyhovuje všem požadavkům z hlediska Safety a Security.

Nový systém PITmode fusion firmy Pilz tvoří čtecí jednotka PITreader s technologií RFID a integrovaným webovým serverem a bezpečná vyhodnocovací jednotka Safe Evaluation Unit (SEU). Díky modulární konstrukci lze PITmode fusion integrovat do individuálního designu již používaných ovládacích pultů. Je tedy možné využívat známá tlačítka, takže uživatel má lepší podmínky pro práci. PITmode může být instalován do strojů a zařízení, kde je nutné přepínat mezi různými řídicími procesy a provozními režimy.

Přístup pouze s oprávněním!
Autorizovaní pracovníci obdrží kódovaný klíč transpondéru RFID, kterým odblokují stroj, aby mohli provádět jim určené úkoly. Je možné definovat až pět bezpečných provozních režimů, např. automatický režim, ruční zásahy s omezenými podmínkami nebo servisní režim. Klíč se zasunuje do ovládacího pultu, SEU rozpozná zadaný provozní režim a PITreader provede bezpečné přepnutí funkce. To brání nehodám, nesprávné obsluze a manipulaci. Pro uživatele to znamená vyšší využitelnost strojů.

„Security plus“
Klíče RFID se načítají v PITreader, a pak dochází k jejich naučení. Aby se ještě zlepšila ochrana proti manipulaci, může být kódování prováděno specifickými firemními programy, takže klíče budou opatřeny signaturou chráněnou heslem. Ostatní klíče bez tohoto specifického kódování přístup nebudou mít povolen. Navíc lze s klíči RFID a PITreader vytvořit management oprávnění, jehož základem je skupina. Různá povolení pak nebudou přenášena na jednotlivé osoby, ale na celou skupinu se stejnými přístupovými právy. To zjednodušuje zadávání a správu přístupových oprávnění zejména u firem, které mají četné provozy, některé i v zahraničí. Snižují se přitom správní náklady a šetří čas.

Otevřený pro další úlohy
Kromě přístupových oprávnění a výběru provozních režimů lze PITmode fusion využít pro četné další funkce. Může to být například jednoduché povolení, které nahradí klíčový spínač na ovládacím pultu nebo přístupové oprávnění pro určité funkce stroje. Kromě toho je možné zpracovat komplexní hierarchickou matici oprávnění s různými skupinami a oprávněními pro volný okruh uživatelů. Různé funkce mohou být spojeny i s klíčem RFID, takže je možné nahradit určité mechanické klíče nebo přístupové karty. To usnadňuje uživatelům práci.

Flexibilně použitelné varianty
PITmode je kromě modulární varianty k dispozici ve dvou dalších provedeních. Jako kompaktní přístroj all-in-one je PITmode vybaven tlačítkem pro výběr provozního režimu a SEU, což umožňuje instalaci úspornou z hlediska místa. Čtecí jednotka PITreader může navíc mimořádně flexibilně sloužit pro regulaci přístupových oprávnění jako samostatný přístroj nebo ve spojení s řídicími jednotkami Pilz jako jsou konfigurovatelné malé řídicí jednotky PNOZmulti nebo automatizační systém PSS 4000. PITmode a PITmode fusion nabízejí praktický způsob bezpečné volby provozních režimů a přístupových oprávnění až do PL d.

Pilz vystavuje v hale 9, stánek D 17. Další informace najdete zde

Modulárně strukturovaný systém volby provozních režimů a přístupových oprávnění PITmode fusion spojuje v jednom systému kategorie Safety a Security.
Modulárně strukturovaný systém volby provozních režimů a přístupových oprávnění PITmode fusion spojuje v jednom systému kategorie Safety a Security.

Modulárně strukturovaný systém volby provozních režimů a přístupových oprávnění PITmode fusion spojuje v jednom systému kategorie Safety a Security.

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk