Řízení PLC

Vhodné řešení pro jakýkoli projekt automatizace

Inovativní montáž PSS4000

Řízení PLC představuje řídicí jednotku, se kterou můžete ovládat jak automatizační, tak i bezpečnostní funkce konkrétního projektu. Naše řízení je modulární, tj. sestavu můžete přizpůsobit Vašim potřebám. K dispozici jsou různé hlavní moduly (s hlavním procesorem) a četné moduly I/O pro bezpečnostní a automatizační funkce. Struktura systému se snadno přizpůsobí Vašim požadavkům. Moduly můžete libovolně doplňovat nebo vyměňovat.

Řízení PLC PSSuniversal představuje součást automatizačního systému PSS 4000 a využívá se pro řešení jednoduchých i náročných projektů automatizace.

Modul I/O

Pro Váš projekt automatizace je k dispozici velký výběr modulů I/O pro zabezpečené, nezabezpečené, digitální a analogové zpracování signálu. Při individuální úpravě sytému moduly jednoduše doplníte nebo vyměníte. Jsou mimořádně flexibilní.

Modulární a flexibilní pro jakoukoli aplikaci - výhody pro Vás

  • zpracování bezpečnostních a automatizačních funkcí
  • využití jako samostatné řízení nebo v propojených systémech
  • intuitivní programování komplexních funkcí
  • vysoká flexibilita díky modulární struktuře systému
  • rozsáhlá paleta modulů pro jakékoli Vaše potřeby
Modulární a flexibilní pro jakoukoli aplikaci - výhody pro Vás

Technické vlastnosti řízení PLC

Technické vlastnosti programovatelné a konfigurovatelné řídicí jednotky a systémy I/O
  • Ethernet v reálném čase SafetyNET p pro bezpečnou komunikaci
  • Řídicí jednotky pro pásy, výtahy/pohyblivé schody
  • Řídicí jednotky odolné vůči teplotám
  • vizualizace na bázi internetu se softwarem PASvisu

Použití v oboru - kdekoli na světě

Spektrum našich produktů - řízení PLC

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Ludvíka Svobodu 2674/1
058 01 Poprad
Slovakia

Telefon: +421 52 772 8201
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk