Stálé informace o produktech, službách a trendech v oboru automatizace

S bulletinem News firmy Pilz budete vždy aktuálně informováni.
Odebírejte bulletin News Pilz prostřednictvím RSS!

Objednejte si News prostřednictvím RSS-Feed

Mějte vždy aktuální informace o bezpečné automatizaci: Novinky firmy Pilz týkající se řešení, produktů, služeb i společnosti získáte snadno a pohodlně prostřednictvím RSS-Feed.

Objednejte si RSS-Feed právě nyní

Náš bulletin News nabízí přehled

6. 6. 2023

Ochrana životního prostředí u firmy Pilz

Naším cílem jako globálního týmu je zlepšování bezpečnosti člověka a stroje všude na světě – k tomu zcela samozřejmě patří i ochrana životního prostředí. Společnost Pilz je si vědoma toho, kde jsou umístěny její zdroje skleníkových plynů a jak jsou jejich emise vysoké – a právě tyto emise chceme vhodnými opatřeními snížit natolik, kolik jen bude možné!

Ochrana životního prostředí u firmy Pilz
Logo THERMPROZESS 2023

25. 5. 2023

Pilz na veletrhu THERMPROCESS 2023

Ve dnech 12.–16. června 2023 vystavujeme na veletrhu THERMPROCESS v Düsseldorfu. Seznámíme Vás s našimi systémy Burner Management a ukážeme Vám, jak hořáky ovládat a monitorovat tak, aby byly splněny požadavky norem.

Všechny informace o veletrhu
Kampus Pilz a logo

25. 5. 2023

Udržitelnost u společnosti Pilz

Jako vyslanci bezpečnosti – pro člověka, stroj a životní prostředí – přispíváme společně s našimi zaměstnanci, našimi energeticky efektivními produkty a řešeními respektujícími požadavky životního prostředí i naší environmentální angažovaností významně k udržitelnosti. Cíl: Naše emise skleníkových plynů snížíme ve všech námi využívaných lokalitách na absolutní minimum.

Více o udržitelnosti u společnosti Pilz

24. 5. 2023

Nové termíny jarních školení 2023! Připravíme školení i u vás ve firmě nebo ON-LINE

Připravíme ŠKOLENÍ NA VÁMI ZVOLENÉ TÉMA U VÁS ve firmě, u nás nebo ON-LINE.

Více

23. 5. 2023

75 let společnosti Pilz

Pilz slaví 75. výročí – čerpáme z minulosti a připravujeme budoucnost. Povíme Vám, co bylo vždy naším hnacím motorem a s jakou vášní, kreativitou a důvěrou chceme v naší cestě nadále pokračovat.

Naše jubileum
Moderní systémy řízení hořáků pro průmysl

9. 5. 2023

Ochotně Vám poradíme, jak nejlépe využít systémy řízení hořáků!

Navštivte nás na veletrhu THERMPROCESS 2023 v Düsseldorfu e dnech 12. až 16.června 2023 a pohovořte si s našimi experty. Představíme Vám systémy řízení hořáků, které pracují v souladu s normami.

Informujte se právě teď!
Pohled zpět: Veletrh v Hannoveru 2023

25. 4. 2023

Pohled zpět: Veletrh v Hannoveru 2023

Ohlížíme se za pěti úžasnými veletržními dny: Kromě pestrého programu panelu expertů na téma Safety and Security a našich služeb v této oblasti byly dalším ústředním bodem naší účasti nové možnosti rozšíření Identification and Access Management (I.A.M.). V našem stánku se navíc mohli návštěvníci na vlastní oči přesvědčit, jak bezpečně a produktivně lze v intralogistice využívat transportní systémy bez řidiče. Naši účast na veletrhu pěkně doplnila oslava našeho 75. výročí.

Pohled zpět: Veletrh v Hannoveru 2023
Bezpečné používání transportních systémů bez řidiče

24. 4. 2023

Připomínka: LogiMAT ve Stuttgartu

Navštivte nás na LogiMAT, mezinárodním veletrhu pro intralogistiku. Představíme Vám kompletní řešení pro transportní systémy bez řidiče. Kromě řešení určených pro produkty nabízíme navíc různé doplňující služby.

Pilz na veletrhu LogiMAT

21. 4. 2023

Ramena muting pro integraci funkce mutingu

Bezpečnostní optické závory PSENopt II nabízejí funkci muting v kombinaci s malými bezpečnými řídicími jednotkami PNOZmulti 2. Funkce umožňuje zajistit transport materiálu do nebezpečného prostoru a z něj za běžného provozu, takže výsledkem je plynulý výrobní proces bez nežádoucích prostojů.

Ramena muting

13. 4. 2023

Validace bezpečnosti pro bezpečnost strojů

Pilz nabízí spektrum výkonů přizpůsobené konkrétním podmínkám, které umožní provést validaci Vašich strojů strukturovanou metodou v kategoriích strojní bezpečnost, minimalizace rizik, funkční bezpečnost i dalších tak, aby byly splněny zákonné podmínky validace. Jako výrobce nebo provozovatel strojů si můžete v přímé návaznosti na projekt a požadavky zvolit jednu ze tří úrovní validace s rozdílnou hloubkou a rozsahem.

Zjistěte si vhodnou hloubku validace
Časopis pro zákazníky Člověk a automatizace

4. 4. 2023

Nový časopis pro zákazníky „Člověk a automatizace“ on-line

Ani my nedokážeme nabídnout řešení všech možných požadavků. Přečtěte si v aktuálním vydání časopisu „Člověk a automatizace“, proč jsme na tom dobře pokud jde o naši nabídku řešení, přinejmenším ale pokud se týká Vašich dotazů k bezpečné automatizaci. 

Přečtěte si ještě více!
Služby pro bezpečný provozní areál

20. 3. 2023

Služby pro bezpečný provozní areál

Optimální ochrana Vašich pracovníků! Naše služby v oblasti strojní bezpečnosti a automatizace jsme přizpůsobili požadavkům železniční dopravy. Zde je cesta k Vaší nové koncepci bezpečnosti.

Služby pro bezpečný provozní areál v železniční dopravě
Ikona – bezpečnostní optická závora pro ochranu prstů

9. 3. 2023

Bezpečnostní optická závora pro ochranu prstů

U aplikací, u nichž jsou zapotřebí velmi krátké bezpečnostní vzdálenosti, se uplatní bezpečnostní optické závory PSENopt a PSENopt II. Díky jejich rychlé době reakce jsou ideální pro ochranu prstů a mohou být osazeny velmi blízko u nebezpečného místa.

Bezpečnostní optická závora pro ochranu prstů
Logo PJ Monitoring GmbH

28. 2. 2023

Chytrá automatizace nahrazuje kladivo

Pro vývoj automatické zkoušky brzd na nákladních vagonech přibral systémový specialista PJM do týmu společnost Pilz, známou inteligentními řešeními v oblasti řízení. Výsledek znamená větší efektivnost v nákladní kolejové dopravě.

Reference zákazníka: Automatická zkouška brzd u nákladních vlaků pomocí PSS 4000

24. 2. 2023

Nová verze - systém PSS 4000.1.24

Vydání systému 1.24 přináší nové funkce pro automatizační systém PSS 4000. Přehledná informace o nejdůležitějších novinkách.

Najít všechny informace
Přímo k novince

20. 2. 2023

Novinka: PITreader card unit

Nový druh transpondérů. Spolu s PITreader card a PITreader sticker přichází transpondér RFID v podobě karet a - nálepek.

Přímo k novince

13. 2. 2023

Zabezpečení areálu pro provoz železnice

Od hardwarových komponent až po koncepci řešení bezpečnosti: Právě pro Vás jsme rozšířili naše průmyslové know-how z oblasti strojní bezpečnosti a nařízení o bezpečnosti provozu tak, aby bylo využitelné i v areálech železničních podniků. Podpoříme Vás při zjišťování problémů s bezpečností i při realizaci řešení v souladu s normami.

Více
Ikona – bezpečnostní optická závora pro ochranu rukou

2. 2. 2023

Bezpečnostní optická závora pro ochranu rukou

Husté paprskové pole bezpečnostní optické závory PSENopt a PSENopt II je ideální pro všechny aplikace, u nichž je zapotřebí ochrana rukou. Vaši pracovníci budou optimálně chránění a nedojde k narušení pracovního procesu.

Bezpečnostní optická závora pro ochranu rukou
myPNOZ monitoruje přísun krabic

25. 1. 2023

Modulární bezpečnostní relé myPNOZ monitoruje přísun krabic

Řešení pro obalovou techniku se musí často zaměřit hlavně na jednu oblast: bezpečná ochrana pracovníků obsluhy. Jestliže je v zásobníku například příliš malé množství krabic, senzory tento stav ohlásí modulárnímu bezpečnostnímu relé myPNOZ. Stroj se zastaví na tak dlouho, dokud nejsou krabice doplněny. Pak může výroba znovu pokračovat.

myPNOZ monitoruje přísun krabic

23. 1. 2023

Bezpečnost transportních systémů bez řidiče

Komunikace s volně navigovanými transportními systémy bez řidiče se ve výrobních halách probíhá pomocí rádia z řídicího stanoviště. U tohoto systém však hrozí riziko nežádoucích zásahů a manipulace zvenčí. Přečtěte si, jak tomu lze vhodným řešením zabránit.

Řešení bezpečnosti pro transportní systémy bez řidiče

18. 1. 2023

Bezpečnostní optická závora pro ochranu těla

Zabezpečte hospodárně a efektivně Vaše aplikace pro ochranu těla bezpečnostními optickými závorami Pilz. Velký dosah až 55 m představuje ideální možnost například pro vnější omezení prostoru.

Více informací o bezpečnostních optických závorách pro ochranu těla
Logo Waldorf Technik GmbH

17. 1. 2023

Rozsáhlé poradenství = vysoká efektivnost

Specialista na vstřikové lití Waldorf Technik se zaměřuje na modulární, efektivní a vysoce produktivní automatizovaná řešení, která jednak dokonale splňují požadavky zákazníka, jednak zaručují maximální bezpečnost. U modulárních strojů nesmí chybět značka CE. Realizací velmi náročného předpisového procesu posuzování rizik a validace firma Waldorf pověřila společnost Pilz: Expert v oblasti služeb Pilz tím přebírá plnou odpovědnost za výsledek kompletního řízení pro hodnocení shody. 

Reference zákazníka: Pilz přebírá za firmu Waldorf Technik kompletní proces posuzování shody

9. 1. 2023

Řízení přístupu pro Vaše stroje a zařízení

Zjistěte si více o možných aplikacích: od jednoduché autentifikace, přes přístupová oprávnění a management přístupu, až po bezpečný výběr provozních režimů, zabezpečení údržby a zabezpečení dat a sítí.

K aplikacím

20. 12. 2022

Společnost Pilz přeje krásné Vánoce!

Přejeme našim pracovníkům, zákazníkům a partnerům, aby podivuhodné vánoční svátky přinesly do celého světa znovu mír, lásku a naději a vrátily radost do našich domovů.

Pohled zpět na rok 2022
Logo Haco AG

14. 12. 2022

Bezpečné etiketování – dnes i v budoucnosti!

U výrobce potravin Haco AG bylo zapotřebí zařadit do stávající plnicí linky kávových produktů nový etiketovací laser – při instalaci nemělo dojít k dlouhé odstávce provozu. Dosavadní bezpečnostní relé na lince již nebylo možné přizpůsobit novým požadavkům. Po velmi krátké době přestavby je dnes modulární bezpečnostní relé myPNOZ nejen plnohodnotnou náhradou, ale i jistotou pro budoucnost.

Více
Infrastruktura pro železniční dopravu

12. 12. 2022

Železniční infrastruktura – modernizovaná a bezpečná

Najděte si všechny informace o našich řešeních pro modernizovanou železniční infrastrukturu a bezpečný provoz na železnici. Od inženýringu přes projektování až po servis a údržbu – jednoduše a bezpečně!

Infrastruktura pro železniční dopravu
Foto transportního systému bez řidiče

5. 12. 2022

Modulární řešení bezpečnosti pro transportní systémy bez řidiče

Informujte se o tom, jak modulárními produkty uvést bezpečnost a produktivitu do optimálního souladu. S naším řešením systém rozpozná překážky i při vysoké rychlosti jízdy a úspěšně zabrání kolizím. Transportní vozidlo bez řidiče je v případě nebezpečí spolehlivě zastaveno a po odstranění překážky opět spuštěno. Přečtěte si, jak naše řešení fungují.

Řešení bezpečnosti pro transportní systémy bez řidiče
Kde jsou harmonizované normy zveřejňovány?

1. 12. 2022

Po uzavření smlouvy – harmonizační činnost EU se rozjíždí plnou parou!

Komise EU podepsala smlouvu s Harmonised Standards Contractor! Úloha dodavatele je i nadále svěřena poradenské společnosti ERNST & YOUNG. Úkolem E&Y je, jménem EU jmenovat/schvalovat tzv. Harmonised Standards Consultants (HAS Consultants), spravovat rozpočet poskytovaný EU a provádět kontrolu.

Více o harmonizaci norem EU
Verze 11.2 softwarového nástroje PNOZmulti Configurator k dispozici!

21. 11. 2022

Softwarový nástroj PNOZmulti Configurator – novinky k verzi 11.2

Softwarový nástroj PNOZmulti Configurator se používá pro zpracovávání projektů s konfigurovatelnými malými bezpečnými řídicími jednotkami PNOZmulti 2, pro otevírání a zpracovávání již existujících projektů PNOZmulti 2. Verze 11.2 nabízí celou řadu nových funkcí, s nimiž můžete Vaše stroje monitorovat ještě spolehlivěji.

Stáhněte si právě teď
Logo Brau Union Österreich

15. 11. 2022

Čerpání vědomostí pro retrofit

Cílem rozsáhlého retrofitu bylo uvést zdejší zařízení pro čištění, příp. plnění sudů na nejvyšší možnou aktuální technickou úroveň. Společnost Pilz se stala partnerem jako expert v oblasti automatizace a znalostmi potřebnými pro provedení retrofitu: od analýzy potenciálních míst nebezpečí až po bezpečnostně technickou validaci podle mezinárodních směrnic. Dnes již zařízení splňuje všechny platné předpisy týkající se bezpečnosti.

Více
Digitalizace pro železniční techniku

14. 11. 2022

Digitalizace pro železniční techniku - Get on track for Rail 4.0

Digitalizace v železničním průmyslu je na postupu. Z tohoto důvodu jsme také vylepšili naši digitální přítomnosti na internetu: Vstupte do naše virtuálního světa železniční dopravy! Na našich webových stránkách najdete naše řešení v oblasti automatizace železnic v interaktivní podobě. Dozvíte se také, jaké projekty jsme již realizovali a co o nás říkají naši zákazníci.

Digitalizace pro železniční techniku
PITreader a PITgatebox a PITreader a PNOZ mB1 a PSS 4000

9. 11. 2022

Novinky na veletrhu SPS: Bezpečná údržba s „Key-in-pocket“

Ochraňte své pracovníky při provádění údržby před nebezpečím neplánovaného opětovného spuštění strojů a zařízení během provádění prací – „Key-in-pocket“ je k tomu tím nejlepším řešením. Navštivte nás na veletrhu SPS v Norimberku a dozvíte se všechno o novém řešení „Key-in-pocket“.

Další podrobnosti o řešení „Key-in-pocket“

7. 11. 2022

Identification and Access Management – I.A.M.

Naše skvělá novinka na veletrhu SPS v Norimberku – řešení automatizace pro Safety and Security u strojů a zařízení! Pilz představí na letošním veletrhu nová rozšíření pro Identification and Access Managment (I.A.M.). Portfolio nabízí kompletní sortiment produktů, řešení a softwaru pro rozsáhlou ochranu Vašich pracovníků a pro optimální zabezpečení Vašich strojů a zařízení.

Více informací
Muž s tabletem stojí před strojem

2. 11. 2022

Nová služba: Hodnocení strojní bezpečnosti

Hodnocení strojní bezpečnosti nabízí rozsáhlý přehled o stavu bezpečnosti a shodě strojů testovaných v rámci validace. Získáte efektivní přehled o stavu shody Vašich strojů.

Všechny informace o nové službě
Přehled řešení IO-Link Safety

28. 10. 2022

Řešení IO-Link Safety

Živá demonstrace řešení IO-Link-Safety na veletrhu SPS v Norimberku! Udělejte si sami obrázek o potenciálu této nové technologie!

Všechno o novém řešení bezpečnosti
Nejdůležitější výhody modulárního bezpečnostního relé myPNOZ

12. 10. 2022

Modulární bezpečnostní relé myPNOZ – technické charakteristiky

Právě pro Vás: Přehled technických charakteristik myPNOZ! Nejste si jisti, zda je nové modulární bezpečnostní relé myPNOZ vhodné právě pro Vaše účely? Podívejte se na toto video! Přehledně Vás seznámí se všemi technickými charakteristikami, zvláštnostmi a výhodami myPNOZ.

Prohlédněte si video

10. 10. 2022

Spolupráce s NAiSE GmbH na veletrhu SPS

Informujte se na veletrhu SPS – smart production solutions v Norimberku o všem, co Vás zajímá na nové spolupráci se společnosti NAiSE GmbH, celosvětově prvním dodavatelem systému řízení dopravy a zakázek pro všechny účastníky intralogistických procesů. Experti ze společností Pilz a NAiSE budou na veletrhu SPS poskytovat konzultace na téma bezpečného provozu transportních systémů bez řidiče.

Pokračovat na spolupráci

20. 9. 2022

Volná dráha díky spolehlivému ovládání výhybek

Zastaralé ovládání výhybek brzdilo kolejovou dopravu v pěti velkých polských městech. Za modernizaci převzala odpovědnost společnost ZUE S.A. Cíl: Změnit systém ovládání výhybek na aktuální technický stav. Automatizační systém PSS 4000 převzal spolehlivé ovládání výhybek za jakéhokoli počasí.

Spolehlivé a bezpečné ovládání výhybek s automatizačním systémem PSS 4000
Digitalizace v železničním průmyslu

18. 8. 2022

Jednotný standard pro železnici – adaptér EULYNX

Adaptérem EULYNX bychom chtěli urychlit vývoj digitalizaci v železničním průmyslu. Adaptér EULYNX představuje důležitý milník v oblasti digitálních systému zabezpečení vlaků pro otevřený trh železničního průmyslu.

Právě nyní se dozvíte více!
Sebastian Lüke (vedoucí Business Unit Rail) a Michael Fohrer (expert na železniční problematiku)

11. 8. 2022

Vyzbrojeni pro přelom v mobilitě: Založení Business Unit Rail

Založením nové obchodní jednotky Business Unit Rail rozšiřujeme naši nabídku pro technologii železnic a pro větší efektivnost soustřeďujeme naše celosvětové aktivity v tomto směru. Zjistěte si více o různých možnostech využití!

Právě nyní se dozvíte více!
Muž ve výrobě vedle transportního prostředku bez řidiče

8. 8. 2022

Bezpečná automatizace transportních systémů bez řidiče

Spolehněte se při automatizaci Vaši transportních vozidel nebo systémů bez řidiče na bezpečnostní komponenty a kompletní řešení zahrnující senzory, řídící techniku a bezpečnost. Informujte se, jak Vám můžeme pomoci při vývoji individuálních bezpečnostních řešení pro autonomní vozidla.

Naše řešení pro intralogistiku

27. 7. 2022

Chytrá vyhodnocovací jednotka pro bezpečný radarový senzor PSENradar

Pro bezpečné monitorování ochranného prostoru v drsných průmyslových podmínkách je nyní k dispozici nová vyhodnocovací jednotka PSEN rd1.x I/O s přípojkou USB. Odolnost vůči prachu, nečistotám, dešti, světlu, jiskření, výparům a otřesům díky radarové technologii!

Více informací o chytré vyhodnocovací jednotce

25. 7. 2022

Certifikát UKCA pro modulární bezpečnostní relé myPNOZ

Jako první v celém Německu získala společnost Pilz od TÜV Süd certifikát UKCA pro modulární bezpečnostní relé myPNOZ. Relé myPNOZ tedy zůstane na britském trhu i po lednu 2023.

K certifikaci

20. 7. 2022

Bezpečnost pro stroj, člověka a robota!

S novým, předem připraveným modulárním bezpečnostním relé myPNOZ se firmě Peter Huber AG, poskytovateli řešení v oblasti automatizace, podařilo jednoduchým způsobem zajistit bezpečnost rozhraní mezi ohýbacím strojem a robotem pro výrobu kuchyňského kování. Po modernizaci koncepce bezpečnosti dnes výrobce může provádět vkládání produktů do ohýbacího stroje zcela bezpečně ručně i pomocí robota.

Reference zákazníka: Modulární bezpečnostní relé myPNOZ jako rozhraní mezi ohýbacím strojem a robotem
Norma EN IEC 62061

18. 7. 2022

IEC 62061:2021 harmonizována jako evropská norma EN IEC 62061:2021!

IEC 62061 byla v dubnu 2022 zveřejněna v Úředním listu EU jako harmonizovaná norma EN IEC 62061. Předpoklad shody u předchozí verze EN 62061:2005 končí nejpozději 11. října 2023!

Norma EN IEC 62061 zveřejněna jako harmonizovaná norma

4. 7. 2022

Novinka: Bezpečný lankový spínač PSENrope

S PSENrope mini získáte velmi kompaktní a cenově přijatelný lankový spínač, který délkou lanka až 30 m spolehlivě zabezpečí dopravníky nebo stroje.

Více
PNOZmulti 2 se dvěma optickými senzory

30. 6. 2022

Bezpečné monitorování přísunu krabic k balicím strojům s PNOZmulti 2

Potřebujete ve Vaší aplikaci monitorovat, zda se pohyblivé ochranné zařízení nachází v předem definované poloze: například balicí materiál v zásobníku krabic pro balicí stroje? Zjistěte si více informací o řešení a malém řídicím systému PNOZmulti 2!

Přečtěte si!

22. 6. 2022

Řešení automatizace pro oblast konečných obalů

Robotické aplikace jsou velmi často využívány zejména v automatizaci End-of-Line. Na tomto místě se můžete informovat o tom, jak Vám vhodná řešení nabízená společností Pilz pomohou při zajištění ochrany pracovníků i o tom, jak zabránit neproduktivním prostojů Vašich strojů.

K vhodným řešením automatizace

21. 6. 2022

Vztyčovač kartonů je nyní připraven na zvyšování efektivnosti

Kartonové přířezy jako pohyblivé ochranné zařízení? Dobrý nápad, avšak může fungovat pouze tehdy, jestli pracovníci nebudou v případě nedostatku materiálu vystaveni riziku úrazu. A právě to je úkolem řešení s konfigurovatelným malým řídicím systémem PNOZmulti 2 a speciálních senzorů s certifikátem TÜV Süd, pro které se firma Sema Systemtechnik rozhodla.

Reference zákazníka: Řešení s certifikátem TÜV SÜD pro bezpečné monitorování přísunu kartonů u firmy Sema Systemtechnik
Logo Belantis

31. 5. 2022

Retrofit provedený za letu

V lipském zábavním parku Belantis si sami návštěvníci rozhodnou, zda při „Letu bohů“ budou jen poklidně klouzat vzduchem nebo si poškádlí nervy senzačními loopingy. Samozřejmost: Všudypřítomná maximální bezpečnost. Při retrofitu vedení parku Belantis vsadilo na kompletní řešení tvořené automatizačním systémem PSS 4000 včetně inovativního rádiového spojení.

Reference zákazníka: Retrofit kolotoče „Let bohů“ v parku BELANTIS s využitím automatizačního systému PSS 4000

13. 5. 2022

Nová verze automatizačního systému PSS 4000 1.23.2

Vydání systému 1.23.2 přináší nové funkce pro automatizační systém PSS 4000. Přehledná informace o nejdůležitějších novinkách.

Více informací

10. 5. 2022

Zdař Bůh! - Bezpečnost při práci pod zemí

Pro rakouskou společnost Sandvik Mining and Construction GmbH se sídlem ve Štýrsku má téma bezpečnost jednoznačnou prioritu: stroje, určené kromě jiného pro řezání hornin, musí být spolehlivě chráněny před možným nebezpečím výbuchu. Společnost Sandvik zvolila automatizační systém PSS 4000, který zajistí bezpečné používání strojů pro vrtání tunelů.

Reference zákazníka: Sandvik Mining and Construction G.m.b.H. s PSS 4000

2. 5. 2022

Spolehlivá identifikace objektů pomocí optických senzorů

Spolehlivá identifikace objektů! Využití mají optické senzory například při řešení bezpečnosti balicích strojů. Optické senzory detekují objekty tím, že vysílají světelné paprsky, které materiál odráží.

Více informací o optických senzorech
Proces vývoje – safe & secure

26. 4. 2022

Proces vývoje – safe & secure

TÜV Süd podrobně prozkoumal naše vývojové procesy. Výsledek auditu: Vývoj u společnosti Pilz splnil požadavky normy IEC 62443-4-1 a odpovídá procesu SDL.

Proces vývoje – safe & secure
Automatizace balicích linek pro primární balení

21. 4. 2022

Automatizace balicích linek pro primární balení

Zejména v případě primárního balení jsou požadavky na ochranu procesů a hygienu velmi vysoké! Informujte se o tom, jak s našimi řešeními můžete vyhovět všem požadavkům a navíc ještě zvýšit bezpečnost a produktivitu Vašeho stroje.

Bezpečná automatizace pro primární balení
Logo Scheucher Holzindustrie GmbH

12. 4. 2022

I výroba parket může být udržitelná – snadno a bez kouzel

Scheucher Parkett, rakouský výrobce hotových parket, provedl retrofit jednoho ze svých současných frézovacích strojů. Bude ho tak moci spolehlivě a bezpečně používat dalších deset let. Navíc je nyní výroba energeticky efektivnější a tím i udržitelnější. Pro firmu Scheucher bylo důležité, aby projekt a realizované řešení respektovalo zásady ochrany životního prostředí a šetrného přístupu ke zdrojům a aby bylo od jednoho dodavatele.

Reference zákazníka: Scheucher Holzindustrie GmbH s PSENmlock, PSENopt II a PITgatebox
Ovládací prvek PIT oe USB

6. 4. 2022

Novinka: Ovládací prvek PIT oe USB

Aktivovatelné rozhraní USB 2.0 Host ovládacího prvku PIT oe USB umožňuje nahrávání programů, stahování dat a připojení klávesnice nebo myši – to vše zabezpečené proti manipulaci.

Aktivovatelné USB rozhraní pro stroje a zařízení
Tablet s produktem Pilz

1. 4. 2022

Vždy „up-to-date“ s push oznámeními od společnosti Pilz!

Nyní budete moci pohodlně a jednoduše dostávat informace o všech našich novinkách a přečíst si to, co Vás zajímá. Udržujte si přehled!

Proč Vám to nabízíme?
CEFS - Certified Expert in Functional Safety

21. 3. 2022

CEFS - Certified Expert in Functional Safety

Získejte okamžitě využitelné expertní know-how v oblasti funkční bezpečnosti strojů – kvalifikaci Certified Expert in Functional Safety. Dosažení kvalifikace CEFS je certifikováno organizací TÜV NORD.

CEFS - Certified Expert in Functional Safety
Logo Brainware Solutions GmbH

8. 3. 2022

Ekonomicky výhodná zkušební zařízení: No Stop, just go!

Zařízení High-End od společnosti Brainware Solutions testují kvalitativní znaky a funkce obkladu dveří a jsou nedílnou součástí výrobních linek v automobilovém průmyslu. Rozhodujícími faktory jsou nulová chybovost a čas. Použití bezpečnostního laserového skeneru PSENscan v kombinaci s konfigurovatelnou bezpečnou malou řídicí jednotkou PNOZmulti 2 nabízí účinnou ochranu a minimální dobu testu.

Reference zákazníka: Brainware Solutions GmbH s PSENscan a PNOZmulti 2

3. 3. 2022

Přístupová oprávnění s bezdotykovými senzory PSENcode key

Chcete umožnit přístup k funkcím stroje pouze oprávněným osobám a spolehlivě zabránit nečekanému rozběhu strojů? Kódovaný bezpečnostní spínač PSENcode key se používá na základě principu klíč-zámek.

Více informací o PSENcode key

28. 2. 2022

Důležité změny, které přináší nařízení o dozoru nad trhem a souladu produktů s předpisy (EU) 2019/1020

Informujte se o tom, jaké povinnosti pro koho platí a jak Vám můžeme na cestě ke značce CE pro Vaše stroje být prospěšní.

Více
Logo ArcelorMittal

23. 2. 2022

Ocelová produktivita!

Ocelářský gigant ArcelorMittal jako celosvětová jednička ve výrobě oceli využívá na nejnovější výrobní technologie. Cílem společnosti jsou trvale bezpečné a stále efektivnější vlastní výrobní procesy. Například závod v Gentu zušlechťuje tzv. ocelové svitky (role pásové oceli) podle specifických požadavků zákazníků. Aby bylo možné tváření ocelového pásu za studena, musí být nejprve opracován za tepla. Pokud hořák vypadl, byly důsledkem závažné prostoje a náročné hledání příčin poruchy. Po provedeném retrofitu dnes automatizační systém PSS 4000 zaručuje plynulý a produktivní provoz, kromě jiného i díky zrychlené diagnostice poruch.

Reference zákazníka: Automatizační systém pro optimalizovaný management hořáků u ArcelorMittal
Měření doběhu

16. 2. 2022

Měření doběhu – zaručená bezpečnostní vzdálenost

U strojů s bezdotykovými ochrannými zařízeními je bezpečnost zaručena vzdáleností mezi nebezpečným pohybem a bezdotykovým ochranným zařízením. Při zásahu/vstupu do nebezpečného prostoru již nesmí dojít k žádnému dalšímu rizikovému pohybu stroje! Inspekce provedená orgánem společnosti Pilz zaručuje, že bezpečnostní vzdálenost odpovídá zákonným požadavkům.

Jak probíhá měření doběhu
Nový program školení pro rok 2022 – ještě více digitální!

3. 2. 2022

Nový program školení pro rok 2022 – ještě více digitální!

Nabízíme Vám naše školení jako prezenční akce, školení online nebo jako školení pořádané hybridní formou. Vyberte si řešení, které je vhodné právě pro Vás.

Zjistěte si podrobnosti, neváhejte a přihlaste se!
Notebook v pozadí se šestiúhelníky jako ikonami v popředí

1. 2. 2022

Tolerance chyb v bezpečnosti strojních zařízení – již nyní je dostupná Bílá kniha!

Druhá část Bílé knihy na téma tolerance chyb v bezpečnosti strojních zařízení je u nás připravena k bezplatnému stažení. Názorně popisuje, jak implementovat bezpečnostní funkce tolerantní k chybám, které podle příslušných scénářů dovolí další provoz stroje nebo zařízení, aniž by tím došlo k zanedbání ochrany osob. Již nyní si zajistěte bezplatnou Bílou knihu!

Cesta k Bílé knize!
Bezpečnostní radarový senzor PSENradar

28. 1. 2022

Bezpečné monitorování ochranného prostoru robotických aplikací

Pro bezpečné monitorování ochranného prostoru robotických aplikací je nyní k dispozici další senzor, který doplňuje bezpečný radarový systém! Společně s modulárním bezpečnostním relé myPNOZ představuje bezpečné kompletní řešení pro zabezpečení robotických aplikací.

Bezpečnostní radarový senzor PSENradar
Bezpečnost ve všech směrech

27. 1. 2022

Pilz Authorised Distributors – rozsáhlé spektrum komponent Pilz

K dispozici na pouhé kliknutí nebo přímo ve Vašem dosahu: Portfólio produktů a systémů Pilz najdete i u našich autorizovaných distributorů.

Neváhejte se informovat!

20. 1. 2022

Zvýšená produktivita otočných stolů

Pro modernizaci otočného stolu CGM se servořízením, který se používá pro výrobu filigránské mechaniky, potřebovala firma PIA Automation řešení, kterým by bylo nejen možné spolehlivě monitorovat pohyby, ale které by současně umožnilo vysoké počty cyklů. Díky řešení pohonů Pilz nyní otočné stoly pracují flexibilněji, efektivněji a bezpečněji.

Reference zákazníka PIA Automation k produktu Pilz Motion Control

13. 1. 2022

Výzvy, před kterými stojíte: Jak na hospodárnost, bližší přístup k zákazníkům a využití potenciálů pracovníků?

Čelit těmto výzvám vyžaduje čas, specifické know-how a příslušné kapacity. Jak si zajistíte lepší hospodárnost, jak dokonale využijete potenciál Vašich pracovníků a jak se budete moci ještě více přiblížit k zákazníkům kdekoli na světě, to se dočtete v naší brožuře určené osobám s rozhodovací pravomocí.

Přímá cesta pro stažení

14. 12. 2021

FAQ k novému bezpečnostnímu relé myPNOZ

Modulární bezpečnostní relé myPNOZ by se nemohlo jmenovat „modulární“, kdyby se nedokázalo bez problémů začlenit do Vaší aplikace. Jak přesně to funguje, to zjistíte v našich FAQ k novému produktu.

Více
Logo EuroChem

1. 12. 2021

Jasně identifikované nebezpečí!

V přístavu pro volně ložené zboží v Antverpách provozuje výrobce umělých hnojiv EuroChem rozsáhlou síť dopravníků a výtahů určených pro přepravu produktů. Spojující prvek představuje gigantický transportní pás, který současně slouží jako třídička. Problémem je zde velmi náročné prostředí: Extrémně prašná místa shozu je nutné pravidelně čistit, a proto prostor kolem strojů musí být téměř trvale snadno přístupný. Dohled nad kritickými zónami dnes provádí bezpečný radarový systém PSENradar, který spolehlivě a efektivně funguje i za mimořádně složitých podmínek viditelnosti.

Reference zákazníka: Bezpečný radarový systém PSENradar zvládá spolehlivě nejprašnější prostředí společnosti EuroChem.

26. 11. 2021

FAQ k novému bezpečnostnímu relé myPNOZ

Co by mohlo být v naší digitální době lepší, než moci si pohodlně objednat na internetu bezpečnostní relé podle vlastních požadavků? Splníme Vám sen – použijte náš internetový nástroj myPNOZ Creator a Vaše bezpečnostní relé myPNOZ bude mít všechny vlastnosti, které potřebujete. Zde najdete odpovědi na nejčastější dotazy k novému nástroji online.

Více
Servomotory PMC EZ

22. 11. 2021

Servomotory PMC EZ

Servomotory PMC EZ umožňují realizaci celé řady aplikací. Mají přesvědčivou kompaktní konstrukcí a jsou proto optimálně vhodné pro aplikace s kritickými podmínkami z hlediska místa.

Servomotory PMC EZ
Flexibilně kombinovatelný regulátor pohonů

10. 11. 2021

Novinka: Flexibilně kombinovatelný regulátor pohonů

Servozesilovače PMC SC6 a PMC SI6 přinášejí výhody flexibilně kombinovatelných regulátorů pohonu v kompaktním provedení. Regulátory pohonu lze připojovat prostřednictvím všech běžných komunikačních protokolů. Vybírejte z rozšiřovatelného víceosého řešení PMC SI6 pro velké stroje s více než čtyřmi osami a rozšiřovatelného samostatného řešení PMC SC6 pro kompaktní stroje.

Více

3. 11. 2021

Zde se odvíjí výroba!

U rakouského výrobce krabic Mosburger GmbH hrozila pracovníkům obsluhy při výměně stokilových rolí papíru pro výrobu vlnité lepenky značná rizika – do procesu je totiž neustále nutné zasahovat ručně. Aby se nebezpečí snížilo na minimum, vsadila firma Mosburger na rozsáhlé řešení bezpečností zahrnující automatizační systém PSS 4000 a spínače ochranných dveří PSENcode.

Reference zákazníka: Bezpečná a automatizovaná výroba vlnité lepenky u firmy Mosburger GmbH i přes neobvyklou konstrukci zařízení
Značka CE

26. 10. 2021

Revize směrnice o strojních zařízeních – poslechněte si náš podcast!

Komise EU zveřejnila návrh k plánovanému novému nařízení EU o strojních zařízeních. To má po schválení nahradit současnou směrnici o strojních zařízeních 2006/42/ES. Poslechněte si náš podcast „For Your Safety“ a dozvíte se více o aktuální situaci!

K podcastu
Bezpečné monitorování ochranného prostoru i pro robotické aplikace

20. 10. 2021

Novinka: Bezpečné monitorování ochranného prostoru i pro robotické aplikace

Jako spolehlivé řešení pro monitorování ochranných prostor v náročných průmyslových podmínkách s výskytem prachu, nečistot, vlhkosti, světla, jisker nebo otřesů nabízí bezpečný radarový senzor PSENradar společně s konfigurovatelnou malou řídicí jednotkou PNOZmulti 2 optimální řešení: pro venkovní aplikace a stroje a zařízení pro obrábění dřeva a kovů, ale i pro aplikace využívající roboty, protože dosahuje bezpečnostní kategorie 3 / PL d.

Bezpečné monitorování ochranného prostoru i pro robotické aplikace

12. 10. 2021

FAQ k novému bezpečnostnímu relé myPNOZ

Seznamte se s naším novým bezpečnostním relé myPNOZ. Zde najdete odpovědi na nejčastější dotazy k novému bezpečnostnímu relé.

Více

30. 9. 2021

Flexibilní zabezpečení speciálních strojů

Před uvedením nové montážní buňky na tlumiče u významného výrobce automobilů do provozu potřebovala firma na výrobu speciálních strojů HAHN Automation zpracovat spolehlivou koncepci bezpečnosti. Pilz jako její dlouhodobý partner navrhl na základě posouzení rizik řešení, které je bude možné aplikovat na další zařízení v budoucnu.

Reference zákazníka Hahn Automation k instalované malé konfigurovatelné řídicí jednotce PNOZmulti 2 a senzorům PSEN

23. 9. 2021

FAQ k novému bezpečnostnímu relé myPNOZ

Kdo ještě neslyšel nic o novém bezpečnostním relé myPNOZ, ten by měl bezpodmínečně číst dále! Poskytneme Vám odpovědi na nejčastější dotazy k novému bezpečnostnímu relé.

Více

16. 9. 2021

Reference zákazníka Vaillant k bezpečnostním světelným mřížím PSENopt II

Aby společnost Vaillant mohla při výrobě zásobníků na teplou vodu využívat nejnovější techniku v oboru elektro a současně aby zajistila maximální možnou bezpečnost výroby, rozhodla se modernizovat 54 zařízení. Při návrhu designu bezpečnosti výrobního zařízení bylo cílem bezbariérové řešení pro dvě starší výrobní linky, které by spojilo bezpečnost a efektivnost. Zvláštní výzvu přitom představoval prostor pro vkládání a odebírání produktů, kde neměly být nikde žádné rušivé vestavby.

Reference zákazníka Vaillant k bezpečnostním světelným mřížím PSENopt II
Celosvětově první typ 3 bezpečnostních optických závor PSENopt II s certifikátem UL

13. 9. 2021

Celosvětově první Typ 3 bezpečnostních optických závor PSENopt II s certifikátem UL

Připraveno k použití v USA a Kanadě a všude tam, kde situace vyžaduje spolehlivou ochranu!

Využijte nabízené výhody!
Příklad bezpečnostního relé s průhledným pouzdrem

1. 9. 2021

Bezpečnostní spínací moduly dočasně s průhlednými pouzdry

V současné době se na celém světě komplikuje situace v oblasti dodávek plastů. Abychom zajistili objednávky našich zákazníků, budeme některé bezpečnostní spínací moduly od poloviny září 2021 dočasně dodávat s průhlednými pouzdry.

Více informací
Logo Bühler Group

26. 8. 2021

Lahodné oplatky, bezpečně pečené na celém světě!

Podle těch, kdo o tom něco vědí, pochází každá druhá průmyslově upečená oplatka na celém světě z některého stroje na oplatky Franz Haas, který dodala společnost Bühler. To znamená, že stroje musí být velmi flexibilní, aby splnily specifické požadavky zákazníků a především různé místní standardy bezpečnosti. Rakouský specialista na stroje na oplatky se pro bezpečné řízení a monitorování pecí rozhodl pro variantu Burner konfigurovatelné malé bezpečné řídicí jednotky PNOZmulti 2

Reference zákazníků k celkovému bezpečnému řešení řízení hořáků s PNOZmulti 2 u společnosti Bühler Group
Brexit má vliv i na bezpečnost strojů.

26. 8. 2021

Brexit – posunutí povinného označení UKCA pro stroje

Povinnost uvádět u strojů značku UKCA se posouvá o jeden rok. Má platit teprve od 1. ledna 2023.

Informace o vlivu na bezpečnost strojů
Pilz Care

25. 8. 2021

Pilz Care: Získáte individuální podporu zahrnující celou řadu užitečných služeb

Zarezervujte si Váš balíček Pilz Care – včetně pohotové podpory našich zkušených techniků v oblasti bezpečnosti! Získáte technickou pro pomoc s problémy Vašich strojů a zařízení, aniž byste o ni museli složitě žádat nebo podstupovat interní procesy objednávek v každém jednotlivém případě. Vzdálenou podporu nebo přítomnosti našich techniků na místě oceníte zejména tehdy, má-li být náprava rychlá.

Detaily k Pilz Care
Logo Micado

19. 8. 2021

Dokonale přesná bezpečnost pro prototypy!

Dodavatel řešení v oblasti automatizace Micado se zaměřuje na inovativní aplikace, které přesně odpovídají specifickým potřebám zákazníků. Společnost Micado zvolila pro bezpečnostní techniku prototypového měřicího systému inline modulární bezpečnostní relé nového druhu myPNOZ, a to dokonce ještě „před oficiálním přestřižením pásky“!

Řešení na míru zákazníkům díky modernímu bezpečnostnímu spínacímu modulu myPNOZ
Software PAS4000

12. 8. 2021

Nová verze - systém PSS 4000.1.22

Vydání systému 1.22 přináší nové funkce pro automatizační systém PSS 4000: Nyní si můžete stahovat projekty i bez softwaru PAS4000 a využívat programování IEC61131 s editorem SFC. Zjistěte si více!

Nová verze - systém PSS 4000.1.22
Rozšíření mechanického systému ochranných dveří PSENmech

10. 8. 2021

Rozšíření mechanického systému ochranných dveří PSENmech

Zkombinujte mechanický systém ochranných dveří PSENmech s bezpečnostní petlicí PSENbolt a získáte ucelené řešení tvořené mechanickou petlicí, dveřní klikou a spínačem ochranných dveří.

Rozšíření mechanického systému ochranných dveří PSENmech
Bezpečné monitorování pohybu s novým modulem PNOZ m EF 1MM2DO

22. 7. 2021

Bezpečný Motion Monitoring s malými řídicími jednotkami PNOZmulti 2

Bezpečné moduly pro monitorování pohybu pro konfigurovatelné řídicí systémy PNOZmulti 2 se postarají o bezpečné monitorování Vašich pohonů. Modul PNOZ m EF 1MM2DO nabízí dva bezpečné polovodičové výstupy a jeden kaskádovací vstup a výstup. Ty umožní propojení dalších modulů a v případě potřeby zpožděné vypnutí. Kaskádování a zpožděné vypínání chrání vyráběný produkt i stroj.

Další informace o novém modulu
Přístupová oprávnění a výběr provozních režimů

19. 7. 2021

Přístupová práva a výběr provozních režimů – přesvědčivé funkce!

Jasně definované odpovědnosti a jasné úrovně obsluhy zajistí, zejména u komplexních strojů, růst produktivity. Má uživatel získat oprávnění a přístup pouze k té části obsluhy, která je pro něj stanovena v souladu s jeho kvalifikací a zkušenostmi? To a mnoho dalších funkcí je součástí moderního systému pro přístupová oprávnění.

Přístupová oprávnění a výběr provozních režimů
Bezpečnostní laserový skener PSENscan

15. 7. 2021

Ready, Set, Go: Díky bezpečnostnímu laserovému skeneru PSENscan jsou mobilní aplikace ještě produktivnější!

Bezpečnostní laserový skener PSENscan lze využít nejen pro zabezpečení transportních systémů bez řidiče, ale přináší do průmyslového prostředí a intralogistiky celou řadu dalších výhod.

Informujte se právě teď!

13. 7. 2021

Cesta k certifikovanému produktu Pilz

Jako společnost vyvíjející a vyrábějící produkty z oblasti bezpečné automatizační techniky jsme ze zákona povinni minimalizovat rizika při používání našich produktů a řídit se vždy aktuálním stavem techniky. Zjistěte si více o tom, jaké požadavky je nutné dodržovat!

Cesta k certifikovanému produktu Pilz

5. 7. 2021

Bezpečnostní laserový skener PSENscan Standalone C++ Library

PSENscan předává navíc data do protokolu sítě UDP a může proto být používán jak v prostředí ROS, tak i Linux nebo Windows, například s C++ Library.

Bezpečnostní laserový skener PSENscan Standalone C++ Library

25. 6. 2021

Skutečnosti, které musí provozovatelé u použitých strojů brát v úvahu

Co je třeba mít u použitých strojů na paměti, aby je bylo možné nadále bezpečně používat? Zodpovíme za Vás dvě typické otázky a ukážeme Vám, jak jednoduše postupovat v praxí.

Bezpečná práce s použitými stroji
Jeden systém pro přístupová práva a výběr provozního režimu

22. 6. 2021

Přístupová oprávnění a výběr provozních režimů – spojeno do jednoho systému

Představte si, že existuje systém, který bude jasně regulovat přístupová oprávnění k Vašim strojům. Systém, který umožní pracovníkům zabránit chybám díky jasně stanovému oprávnění přístupu k definovaným úrovním. Systém, u kterého nejsou nutná těžko zapamatovatelná hesla. Systém, který nevyžaduje řadu různých kódů. Systém, který navíc umožní bezpečný výběr režimů Vašeho stroje.

Jeden systém pro přístupová práva a výběr provozního režimu
Software HMI PASvisu

7. 6. 2021

Stáhněte si právě teď: Nová verze softwaru pro webovou vizualizaci PASvisu

Vizualizační software PASvisu využívající internet si nyní velmi snadno začleníte do aktuální struktury automatizovaných zařízení a můžete ho využívat s téměř všemi řídicími jednotkami dostupnými na trhu. Přečtěte si více o rozšířených funkcích!

Aktuální verze softwaru HMI PASvisu k dispozici!
Firewall SecurityBridge

25. 5. 2021

SecurityBridge chrání sítě průmyslové automatizace

Firewalll SecurityBridge nyní umožňuje datovou komunikaci libovolného počtu účastníků sítě mimo řady produktů Pilz. To znamená rozsáhlou ochranu sítí průmyslové automatizace. Díky řízení procesů autentifikace a oprávnění chrání SecurityBridge efektivně zařízení před možnou manipulací s daty a zvyšuje tak jeho využitelnost.

Firewall SecurityBridge
Logo EPLAN

21. 5. 2021

Bezpečnostní relé myPNOZ na EPLAN Data Portal & EPLAN eBUILDER

Nyní je modulární bezpečnostní relé myPNOZ k dispozici i na platformě EPLAN Data Portal. Schémata zapojení bezpečnostního relé myPNOZ zpracujete pomocí nového nástroje EPLAN eBUILD rychle a jednoduše. EPLAN Data Portal navíc umožňuje přístup k 1 700 produktovým makrům Pilz.

Více o EPLAN Data Portal

19. 5. 2021

Novinka: Bezpečnostní petlice PSENbolt v nových variantách

Nyní jsou v kombinaci s bezpečným mechanickým systémem ochranných dveří PSENmech (PSEN me5) k dispozici nové varianty PSENbolt. Díky integrované funkci přidržení umožňují efektivní řešení ochranných dveří pro bezpečnost osob i procesu.

Více
Logo United Kingdom Conformity Assessment (UKCA)

10. 5. 2021

Brexit a označení UKCA – přechodná opatření prodloužena!

V polovině listopadu 2022 – několik týdnů před uplynutím původní lhůty stanovené na konec roku 2022 – britská vláda prodloužila lhůtu, do které smí být produkty s označením CE do Spojeného království dováženy. Nová lhůta je nyní 31. 12. 2024. Z toho vyplývá, že jako výrobci máte stejně jako dosud na výběr a můžete do Velké Británie vyvážet produkty se značkou CE nebo UKCA.

Neváhejte se informovat!
Transportní systémy bez řidiče

5. 5. 2021

Přehled nových mezinárodních norem

Všechny informace o nových mezinárodních normách pro transportní systémy bez řidiče (AGV/FTS), autonomní mobilní roboty (AMR) a automatizované funkce prostředků pro dopravu v závodech s posádkou najdete zde.

Kompletní přehled všech novinek

3. 5. 2021

Revidovaná norma EN/IEC 61496

Ve čtvrtém vydání normy EN/IEC 61496 „Bezpečnost strojních zařízení – bezdotyková ochranná zařízení“ byl kromě typu třídy 2 a 4 nyní zahrnut typ třídy 3 pro aplikace do Performance Level d- Kromě toho byly přepracovány a doplněny požadavky na ekologické zkoušky. V oblasti mechanických zkoušek byly definovány dvě třídy šoku pro stacionární použití BWS.

Více
Logo Senoplast

28. 4. 2021

Bezpečné tepelné tvarování

Senoplast Klepsch vyrábí plastové polotovary pro nejrůznější využití. Specializuje se na výrobu koextrudovaných plastových desek a fólií senosan® určených k dalšímu tvarování teplem. Pro bezporuchový průběh hlubokého tažení využívá Senoplast Klepsch bezpečný radarový systém PSENradar, který „nezvyklým“ způsobem zabezpečuje celý výrobní proces. Při výrobě samozřejmě nelze opominout ani kvalitu, ani bezpečnost: Na ochranu pracovníků i strojů byl proto do současného řízení tvářecích strojů integrován radarový systém.

Reference zákazníků k firmě Senoplast Klepsch využívající bezpečný radarový systém LBK
Servis DRA – FAT – SAT pro shodu strojů

26. 4. 2021

Vše od jednoho dodavatele: Servis DRA – FAT – SAT pro shodu strojů

Podívejte se, jak můžete při konstrukci, výrobě a dodávkách strojů plnit zákonné požadavky v rozhodujících fázích.

Více
myPNOZ – bezpečnost, kterou si jednoduše koupíte v e-shopu!

22. 4. 2021

Nové bezpečnostní relé myPNOZ – bezpečnost, kterou si jednoduše koupíte on-line!

Přinášíme prodejní proces B2C do světa B2B! Vyberte si jednoduše on-line bezpečnostní funkce, které potřebujete a my Vám je doplníme o sestavu ideálního hardwaru.

myPNOZ – bezpečnost, kterou si jednoduše koupíte v e-shopu!
Bezpečnostní laserový skener PSENscan

22. 4. 2021

Bezpečnostní laserový skener PSENscan: Zjistěte, jak může být monitorování plochy skutečně produktivní!

Využijte nyní produktivní monitorování plochy laserovým skenerem PSENscan i v místech přísunu materiálu a možnost instalace více laserových skenerů i v omezeném prostoru.

Bezpečnostní laserový skener PSENscan

14. 4. 2021

Bezpečné, efektivní a velmi jednoduché ohraňování!

Aby byl zaručen bezpečný a efektivní proces ohraňování, využívá společnost Bystronic již dlouhá léta pro ochranu a měření kamerový systém PSENvip ve spojení s automatizačním systémem PSS4000. Pro další řešení, zejména pro krátké ohraňovací lisy, bylo cílem dosažení maximální produktivity a bezpečnosti při jednoduché manipulaci.

Více
Bezpečné a efektivní ohraňování díky integrovanému měření úhlu ohybu

8. 4. 2021

Novinka: Bezpečné a efektivní ohraňování díky integrovanému měření úhlu ohybu

Díky modulu pro měření úhlu ohybu není nutné provádět náročné ruční měření ani pořízení drahých systémů pro měření dráhy. Ušetříte čas, náklady a budete potřebovat méně místa pro přídavné přístroje.

Bezpečné a efektivní ohraňování díky integrovanému měření úhlu ohybu
Modul dveřní kliky PSENmlock s integrovaným ovladačem a integrovaným únikovým odblokováním

24. 3. 2021

NOVINKA: Modul dveřní kliky s integrovaným únikovým odblokováním

Modul dveřní kliky PSENmlock s integrovaným ovladačem a integrovaným únikovým odblokováním nabízíme v různých variantách. Můžete ho flexibilně namontovat na vnitřní a vnější stranu Vašich ochranných dveří.

Modul dveřní kliky PSENmlock
Prospekt řídicí techniky

23. 3. 2021

Prospekt řídicí techniky – nyní ke stažení!

Je nový a má 192 stran! Podívejte se hned také do našeho prospektu řídicí techniky! Pak se nás můžete zeptat, co by bylo vhodné pro řešení automatizace ve Vašem závodě – společně se postaráme o bezpečnost!

Prospekt řídicí techniky – nyní ke stažení!
Modulární systém ochranných dveří Pilz

18. 3. 2021

Informujte se o novém kompletním řešení pro spolehlivé zajištění ochranných dveří a kontrolu přístupových oprávnění!

S naším modulárním systémem ochranných dveří Vám nabízíme řešení bezpečnosti přizpůsobené Vaší aplikaci. Nyní jsou k dispozici dva nové komponenty: S modulem dveřní kliky PSENmlock s integrovaným ovladačem a integrovaným únikovým odblokováním ve spojení se senzorem ochranných dveří zajistíte optimální blokování dveří. Nové varianty PITgatebox s integrovaným systémem přístupových oprávnění PITreader nabízí nové řešení pro kontrolu přístupu k ochranným dveřím. Získejte ještě více informací!

Modulární systém ochranných dveří Pilz
Takto najdete přesně to správné bezpečnostní relé!

16. 3. 2021

Najít správné bezpečnostní relé

Modulární bezpečnostní relé myPNOZ doplňuje naši současnou paletu bezpečnostních modulů. Kdy ale použít myPNOZ a kdy je příp. správnou volbou příp. PNOZsigma?

Takto najdete přesně to správné bezpečnostní relé!
Poster: Stop manipulaci

12. 3. 2021

Leták Stop manipulaci – správné používání EN ISO 14119

EN ISO 14119 popisuje normativní základní principy pro blokovací zařízení ve spojení s ochrannými kryty. V našem aktualizovaném letáku Stop manipulaci se snadno dozvíte vše, co je důležité vědět.

Ochrana před manipulacemi – všechno důležité najdete v letáku
myPNOZ – Váš bezpečnostní spínací modul

24. 2. 2021

myPNOZ – nový bezpečnostní spínací modul

Potřebujete jednoduché řešení, které by Vám umožnilo monitorovat větší počet bezpečnostních funkcí? Pak je modulární bezpečnostní relé myPNOZ přesně to, co hledáte! Podívejte se na nejdůležitější výhody nového produktu!

myPNOZ – Váš bezpečnostní spínací modul
Leták ke směrnici o strojních zařízeních: ucelený průvodce normami

1. 2. 2021

Směrnice o strojních zařízení – ucelený průvodce normami

V Evropě platí směrnice o strojních zařízeních. Náš leták bude Vaším průvodce v záplavě přiřazených harmonizovaný norem A/B a C.

Stáhněte si nyní aktuální leták ke směrnici o strojních zařízeních!
Základní samostatný modul PNOZ m C0

25. 1. 2021

Nejmenší bezpečná řídicí jednotka PNOZmulti 2 – samostatný základní přístroj PNOZ m C0

Pouhých 22,5 mm široký, extrémně kompaktní samostatný základní modul monitoruje osmi libovolně konfigurovatelnými bezpečnými vstupy a čtyřmi bezpečnými polovodičovými výstupy až čtyři bezpečnostní funkce na strojích. V závislosti na aplikaci může plnit požadavky na bezpečnost až do PL e / SIL CL 3. S novým základním modulem budou Vaše stroje bezpečnější a hospodárnější!

Základní samostatný modul PNOZ m C0
Logo firmy Ehrlich Entertainment GmbH & Co.KG

11. 1. 2021

Světelné mříže v magické aplikaci – jeviště je připraveno!

Ehrlich Brothers pravidelně při svých vystoupeních ohromují diváky fascinujícími iluzemi. Souhra kouzel a techniky musí být plynulá a bez výjimky musí dokonale fungovat za jakýchkoli okolností. Bezpečné monitorování kamery pohybující se po okraji jeviště technicky zajišťují flexibilní světelné mříže PSENopt II typu 3 od společnosti Pilz.

Světelné mříže v magické aplikaci Ehrlich Brothers
Logo VT AG

15. 12. 2020

Obecné řízení pro různé typy výhybek

Švýcarský specialista na budování kolejí a výhybek VT Verkehrs- und Industrietechnik AG (VT AG) stál před nutností výměny centrálního řízení a monitorování osmi výhybek různého typu. Společně s experty společnosti Pilz bylo vypracováno obecné řešení založené na automatizačním systému PSS 4000-R pro železniční aplikace. Výsledkem je centrální řešení pro všechny typy výhybek.

Bezpečně na cestách s PSS 4000-R
Školení Pilz

4. 12. 2020

Pilz rozšiřuje program školení – zvyšujte si kvalifikaci online!

Pro rok 2021 jsme naše portfólio školení znovu rozšířili: Kromě nových kurzů nabízíme naše oblíbená školení na všechna témata týkající se bezpečnosti strojů včetně praktických cvičení online.

Zjistěte si více o programu školení 2021!
Logo Marelec

16. 11. 2020

Porcování potravin s úrovní bezpečnosti PL e

Belgický výrobce strojů Marelec vyvíjí a dodává porcovací stroje, které dělí maso nebo ryby na porce s přesně zadanou hmotností. Aby tyto stroje řady „Portio“, u kterých za sekundu proběhne nejméně 17 řezných pohybů, byly nejen vysoce produktivní, ale současně i bezpečné, o to se stará koncepce bezpečnosti na úrovni PL e (Performance Level), kterou vytvořila společnost Pilz.

Více
Náš nový kooperační partner

12. 11. 2020

Firma Scholl je naším novým kooperačním partnerem v oblasti systémové integrace spínacích zařízení

Scholl Energie- und Steuerungstechnik GmbH je novým členem programu systémových partnerů společnosti Pilz. Jako certifikovaný partner nabízí firma nejen portfólio produktů Pilz, ale navíc má možnost využívat naše rozsáhlé know-how v oblasti bezpečné automatizace.

Náš nový kooperační partner
Obchodní schůzka

11. 11. 2020

Bezpečnost pro Železnici 4.0

Digitalizovanými a automatizovanými procesy lze zvýšit přesnost a spolehlivost železniční dopravy. Naším know-how podporujeme cestu k Železnici 4.0. Přečtěte si, jak naše řešení umožňuje spolehlivé dálkové monitorování vlaků.

Historie našich úspěchů - přečtěte si!
Bezpečnost strojů

5. 11. 2020

To je důležité pro provozovatele starších strojů v případě udělování značky CE

Zaznamenali jsme pro Vás přehledně tři stále znovu se opakující otázky týkající se bezpečného provozu starých strojů.

CE značka u starších strojů

28. 10. 2020

Souprava pro měření kolizí PRMS ověřuje přechodný kontakt

Soupravou PRMS se ověřují aplikace pro spolupráci člověka s robotem měřením síly a tlaku, které vznikají při možné kolizi. Tak lze hodnotit i přechodný kontakt.

Více

26. 10. 2020

Větší efektivnost linky na výrobu chipsů

Aby zvýšila efektivnost svých výrobních linek a dosáhla tak optimalizace procesu, rozhodla se firma Poco Loco, belgický výrobce laskomin Snack Food a jeden z hlavních dodavatelů produktů Tex Mex na trh modernizovat svá zařízení. Jako účinné a přitom bezpečné řešení Poco Loco zvolila konfigurovatelnou malou řídicí jednotku PNOZmulti 2 s vybraným softwarem PNOZmulti Configurator.

Více
Připojovací technika pro větší bezpečnost a flexibilitu!

21. 10. 2020

Připojovací technika Pilz pro větší bezpečnost a flexibilitu!

Kromě široké palety hlavních produktů Vám Pilz nabízí i vhodné příslušenství podle potřeby. Od tohoto okamžiku najdete náš kompletní program příslušenství na jednom místě.

Rychlý přehled připojovací techniky Pilz
Diagnostický a vizualizační panel PMIvisu v8

15. 10. 2020

PMIvisu v8 – panely HMI s vizualizačním softwarem

S PMIvisu v807 a v812 rozšiřujeme naši již tak rozsáhlou nabídku řešení HMI o dva další výkonné vizualizační panely. Využijte výhod balíčku, který zahrnuje velmi kvalitní a odolné panely HMI s předem nainstalovaným vizualizačním softwarem PASvisu.

Diagnostický a vizualizační panel PMIvisu v8
Bezpečnost pro Železnici 4.0

14. 10. 2020

Bezpečnost pro Železnici 4.0

Digitalizovanými a automatizovanými procesy lze zvýšit přesnost a spolehlivost železniční dopravy. Naším know-how podporujeme cestu k Železnici 4.0. Přečtěte si, jak naše řešení umožňuje spolehlivé dálkové monitorování vlaků

Více
Tlačítková jednotka PITgatebox s PITreader

13. 10. 2020

Tlačítková jednotka PITgatebox s PitReader - obsluha se systémem ochrany přístupových oprávnění

Pomocí individuálních klíčů RFID se mohou pracovníci identifikovat prostřednictvím PITgatebox s integrovaným čtecím modulem PITreader. Tím je zajištěno, že k zařízení mají přístup pouze oprávnění pracovníci, kteří mohou vydávat příkazy k aktivování, zastavení nebo potvrzení stroje.

Tlačítková jednotka PITgatebox s PITreader
Nová řada norem EN ISO 16092

7. 10. 2020

Nová řada norem EN ISO 16092 pro bezpečnost lisů!

Nová řada norem EN ISO 16092 pro bezpečnost lisů vystřídá normy EN 692, EN 693 a EN 13736. Přechodová doba skončí pro EN 692 a EN 13736 v září 2021, pro EN 693 v březnu 2021.

Více
Modul manipulátoru PRBT 6 společnosti Pilz

19. 8. 2020

Moduly servisní robotiky získaly certifikát čistého prostoru podle EN ISO 14644

Modul manipulátoru PRBT 6 společnosti Pilz byl testován pro zařazení do třídy ISO 3 a byl shledán jako vhodný pro práci v čistém prostoru.

Certifikace čistých prostor podle EN ISO 14644
PSENscan nyní s novým balíčkem ROS

11. 8. 2020

Bezpečnostní laserový skener PSENscan nyní s novým balíčkem ROS

díky balíčku ROS (Robot Operating System) Paket z Open Source Framework může být PSENscan vedle bezpečného a efektivního monitorování ploch snadno použit i pro navigaci transportních systémů bez řidiče (FTS).

PSENscan nyní s novým balíčkem ROS
CMSE - Certified Machinery Safety Expert

14. 7. 2020

Celosvětové společenství CMSE – Certified Machinery Safety Experts se rozrostlo na 6.000 členů

Dnes tedy na celém světě existuje již více než 6.000 osob s kvalifikací CMSE. Staňte se i Vy součástí tohoto velkého mezinárodního společenství expertů a získejte za pouhé čtyři dny dokonalý přehled o oblasti bezpečnosti strojních zařízení!

CMSE - Certified Machinery Safety Expert
Rozšířená možnost využití pro systém Remote-I/O PSSuniversal 2

6. 7. 2020

Rozšířená možnost využití pro systém Remote-I/O PSSuniversal 2

Pro systém Remote-I/O PSSuniversal 2 jsou k dispozici nové elektronické moduly s analogovými vstupy a výstupy pro napěťové a proudové signály.

Rozšířená možnost využití pro systém Remote-I/O PSSuniversal 2
Německé podniky s nejlepšími inovacemi v roce 2020

1. 7. 2020

Jako jeden z těchto nejlepších podniků v Německu 2020 byla vybrána i společnost Pilz

Ve spolupráci se společností pro analýzu dat Statista vybral časopis Capital v tomto roce poprvé firmy, které v Německu prokázaly největší schopnost inovací. Pilz mezi nimi nechybí!

Německé podniky s nejlepšími inovacemi v roce 2020
Produktová makra Pilz na platformě EPLAN Data Portal

24. 6. 2020

Produktová makra Pilz na platformě EPLAN Data Portal

Od nynějška najdete naše produktová makra na platformě EPLAN Data Portal. Přímo z nástroje EPLAN tak získáváte přístup k celkem 1.700 makrům společnosti Pilz. EPLAN nabízí makra produktů z oblasti senzoriky, řídicí techniky a techniky pohonů. Data jsou nyní k dispozici nejen na našich webových stránkách, ale i na platformě EPLAN Data Portal.

Produktová makra Pilz na platformě EPLAN Data Portal
Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk