Ostfildern, 16. 11. 2021

Konfigurovatelná malá řídicí jednotka PNOZmulti 2 s novou verzí softwaru 11.0 připravenou na budoucí výzvy a nový základní modul – silný pomocník pro splnění požadavků individuálních aplikací, a to bez licenčních poplatků!

Pro bezpečné konfigurovatelné malé řídicí jednotky PNOZmulti 2 Pilz je nyní k dispozici příslušný softwarový nástroj PNOZmulti Configurator ve verzi 11.0 – s novou architekturou softwaru pro ještě větší výkon a bez licenčních poplatků za variantu „Basic“. Od této zatím poslední verze mohou uživatelé navíc využít nový, modulárně rozšiřitelný, kompaktní základní přístroj PNOZ m B0.1 pro malé až středně velké aplikace. Přizpůsobivý a tím i ekonomicky výhodný nový základní modul je díky volně konfigurovatelným vstupům a výstupům maximálně pružný.

Verze 11 nabízí novou architekturu softwaru s vyšším výkonem na bázi systému Windows 64-Bit, tedy bezpečnost připravenou na budoucnost.

Bezplatný základ pro automatizaci!
Podmínky licence se od verze 11 podstatně mění: softwarový nástroj PNOZmulti Configurator lze nyní používat se „základními“ funkcemi bez licenčních poplatků. Software je možné si stáhnout bezplatně a volně ho využívat v projektech automatizace. „Pokročilé“ softwarové prvky i nadále vyžadují placenou licenci. Celkově však uživatelé ušetříte náklady, a to hned na začátku. 
Na grafickém rozhraní jsou k dispozici všechny prvky bezpečnostního zapojení v podobě funkčních modulů pro vstupní (nouzové zastavení, ochranné dveře atd.), výstupní (relé nebo polovodiče nebo bezpečnostní ventily) a logické prvky. Softwarový nástroj tedy umožňuje kompletní management až do zahájení výroby: zahrnuje zpracování projektů, správu dokumentů a uvedení do provozu. To snižuje potřebu času a nákladů na projektování a následně i náklady na inženýring.

Inteligentní podpora
Výběr hardwaru probíhá přímo v nástroji PNOZmulti Configurator: Softwarový nástroj nabídne dostupné rozšiřující moduly, ukáže formou tabulky počet použitelných vstupů a výstupů a poskytne pomoc v případě, kdy dojde k překročení přípustného počtu rozšiřujících modulů nebo jestliže jsou moduly nesprávně umístěny. Pro uživatele to znamená výhodu rychlejšího projektování a úsporu nákladů, protože je sníženo množství chyb.
Nástroj je vhodný jak pro zpracování nových projektů PNOZmulti 2, tak i pro otevírání a úpravy již existujících projektů PNOZmulti 2: přechod na nové verze je tím pro uživatele jednodušší a rychlejší. Současně simulace offline zjednoduší a urychlí i uvádění do provozu. Výsledkem je úspora času a nákladů.

Nový základ pro 11
Verze 11 zavádí také nový základní modul PNOZ m B0.1. Může být použit jako samostatný nebo může být modulárně rozšířen maximálně jedním I/O modulem. Moduly I/O jsou přitom k dispozici v různém provedení: od již známých rozšiřujících modulů až po nový reléový výstupní modul PNOZ m EF 2DOR. Rozmanitost modulů u PNOZ m B0.1 umožňuje vytvořit sestavy podle individuálních požadavků zákazníka: všechny bezpečnostní funkce lze volně nakonfigurovat v souladu se specifickými aplikacemi. To umožňuje přesné přizpůsobení konkrétním potřebám. V konečném výsledku se tak peníze vynakládají pouze na skutečně používané moduly.

Kompatibilní následník
Nový základní modul přebírá ve spojení s novým reléovým výstupním modulem jako schopný následník kompaktních řídicích jednotek PNOZmulti Mini všechny specifické úlohy této řady produktů. Již vytvořené projekty PNOZmulti Mini je možné – od verze 11.0 – snadno převést do nového základního modulu PNOZ m B0.1. S novým základním modulem mohou spolupracovat i současné spojovací moduly a moduly aplikačních sběrnic. Uživatelé tedy mají k dispozici kompaktní a současně modulární systém pro zajištění bezpečnosti malých a středně velkých strojů, který je podpoří při inženýringu a navíc jim ušetří náklady.

Další informace o produktu najdete zde 

Pro bezpečné konfigurovatelné malé řídicí jednotky PNOZmulti 2 Pilz je nyní k dispozici příslušný softwarový nástroj PNOZmulti Configurator ve verzi 11.0 – s novou architekturou softwaru a novým, modulárně rozšiřitelným základním přístrojem PNOZ m B0.1 (Foto: © Pilz GmbH & Co.KG)
Pro bezpečné konfigurovatelné malé řídicí jednotky PNOZmulti 2 od Pilz je nyní k dispozici příslušný softwarový nástroj PNOZmulti Configurator ve verzi 11.0 – s novou architekturou softwaru a novým, modulárně rozšiřitelným základním přístrojem PNOZ m B0.1 (Foto: © Pilz GmbH & Co.KG)

Pro bezpečné konfigurovatelné malé řídicí jednotky PNOZmulti 2 od Pilz je nyní k dispozici příslušný softwarový nástroj PNOZmulti Configurator ve verzi 11.0 – s novou architekturou softwaru a novým, modulárně rozšiřitelným základním přístrojem PNOZ m B0.1 (Foto: © Pilz GmbH & Co.KG)

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk