CECE - Certified Expert in CE Marking

Kvalifikace na nejvyšší úrovni

CECE - Certified Expert in CE Marking

S CECE dosáhnete maximální možné kvalifikace v oblasti značky CE. V rámci kvalifikačního programu Vám předáme fundované znalosti o každém jednotlivém kroku celého procesu získávání značky CE pro strojní zařízení.

Po úspěšném získání certifikátu CECE pak budete schopni připravit celý proces pro udělení značky CE pro jakýkoli druh strojního zařízení v souladu s příslušnými normami a předpisy.

Takto můžete využít certifikát CECE - Certified Expert in CE Marking

  • Dosažení kvalifikace CECE je certifikováno organizací TÜV NORD.. Po absolvování závěrečné zkoušky obdržíte certifikát TÜV NORD uznávaný na celém světě a titul "CECE - Certified Expert in CE Marking".
  • CECE Vám poskytne rozsáhlé znalosti o procesu získávání značky CE podle směrnice o strojních zařízeních.
  • Využijte dlouholeté zkušenosti našich expertů! Získané vědomosti budete moci díky podrobným příkladům uplatnění a Vaší účasti na praktických workshopech okamžitě využít v praxi.
Dosažení kvalifikace CECE je certifikováno organizací TÜV NORD.

Obsah kvalifikace

Provedeme Vás kompletním procesem udělování značky CE pro všechny druhy strojů podle směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES. Cestu Vám názorně krok za krokem ukážeme pomocí virtuálního modelu stroje - od posouzení rizik až po umístění plakety CE. Model ukazuje i rozdíly postupu v případě neúplných, úplných a propojených strojních zařízení.

Všechny informace pro kvalifikaci CECE najdete zde.

CECE na celém světě

CECE na celém světě

Školení pro získání kvalifikace CECE je pořádáno v mnoha různých jazycích a má jednotnou úroveň na celém světě. Navíc nabízíme školení firmám a jejich pracovníkům působícím v různých zemích vždy v příslušné lokalitě.

CECE pro profesionály

CECE pro profesionály

Školení CECE je určeno zejména pro výrobce strojních zařízení, dovozce a firmy, které tato zařízení uvádějí do provozu, tj. pro všechny účastníky procesu se zvláštní odpovědností týkající se značky CE. Školení je navíc zaměřeno i na osoby, které se s tématem bezpečnosti strojů setkávají ve své každodenní činnosti, např. konstruktéry, projektanty, systémové integrátory, pracovníky pověřené bezpečností nebo ochranou bezpečnosti práce.

CECE pro zaměstnavatele

CECE pro zaměstnavatele

Kvalifikovaní pracovníci, kteří se průběžně dále vzdělávají, jsou klíčem k úspěchu firmy. Proto se CECE zaměřuje i na firmy, které mají zájem o strukturovaný další rozvoj znalostí a kompetencí svých zaměstnanců. CECE zajistí všem osobám ve Vaší firmě, které se podílejí na procesu CE, maximální míru kompetence. Vždy samozřejmě s ohledem na všechny relevantní normy a předpisy.

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Ludvíka Svobodu 2674/1
058 01 Poprad
Slovakia

Telefon: +421 52 772 8201
E-Mail: info@pilz.sk

Pilz Academy

Telefon: 0711 3409-318
E-Mail: academy@pilz.de