Tisková oznámení

Kategorie
Thomas Pilz, výkonný společník (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 16. 5. 2024

Proměny průmyslu: Udržitelnost a digitalizaci musí provázet Safety a Security

Náš průmysl se nachází v procesu transformace. Hnacím motorem jsou přitom digitalizace a udržitelnost.

Tisková zpráva
Susanne Kunschert, výkonná společnice (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 16. 5. 2024

Úspěšná historie společnosti Pilz pokračuje i v roce 2023

Rok 2023 byl pro náš koncern velmi úspěšný. Uplynulý finanční rok 2023 jsme uzavřeli rekordními prodeji.

Tisková zpráva
Thomas Pilz, výkonný společník (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 16. 5. 2024

Transformace v oblasti Safety & Security

Pilz je specialista na automatizaci. Naším základním cílem je bezpečnost. Usilujeme o to, aby svět byl každý den digitálnější, propojenější, pružnější, efektivnější a bezpečnější (safe and secure). To je náš příspěvek k úspěšné transformaci průmyslu. Některé obory jsou již zmíněnou transformací dotčeny více než jiné, protože jejich role je při zvládání nových úkolů klíčová. Patří k nim vodíkový průmysl, e-mobilita, průmysl polovodičů, ale i železniční technika.

Tisková zpráva

Ostfildern, 16. 5. 2024

Řešení z oblasti automatizace pro vodíkový průmysl: čistota, bezpečnost a spolehlivost

O vodíku se dnes mluví všude! Tento zdroj energie hraje totiž jednu z rozhodujících rolí v transformaci energetiky a zajištění klimatické neutrality. Využívá se například při výrobě oceli, sklářském průmyslu, jako palivo pro transportní vozidla nebo pro rekonverzi elektřiny.

Tisková zpráva

Ostfildern, 16. 5. 2024

Pilz poskytuje obalovému průmyslu ucelenou podporu!

Požadavkem balicího průmyslu je samozřejmě flexibilita a vysoká produktivita s krátkými odstávkami v provozu, např. pro údržbu. Stejně důležitá je i vysoká rychlost procesů. Především ale musí být zaměstnanci chráněni před nebezpečím, které práce se stroji může vyvolat.

Tisková zpráva

Ostfildern, 16. 5. 2024

IO-Link Safety: Jak je bezpečná konektivita uplatňuje v poli

Jestliže chceme dnes hovořit o průmyslové komunikaci, mělo by to znamenat bezpečný přenos dat až k „poslednímu“ senzoru. To platí především pro polní moduly. Cílem je vysoká využitelnost a ještě flexibilnější automatizace.

Tisková zpráva

Ostfildern, 16. 5. 2024

Industrial Security: Od zmanipulovaného bitu k pracovnímu úrazu

Nejpozději se zveřejněním nového Nařízení EU o strojních zařízeních, očekávané směrnice NIS 2 a plánovaného Cyber Resilience Act (CRA) je každému výrobci, distributoru a provozovateli strojů a zařízení jasné: Security je nyní zákonným požadavkem!

Tisková zpráva
Pilz otevírá nabídku služeb Industrial Security Consulting Service a podporuje tím firmy v jejich úsilí o zajištění bezpečného provozu strojů a zařízení. © Westend61/[Westend61] via Getty Images, © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 11. 4. 2024

Pilz spouští služby Industrial Security Consulting Service (ISCS) – výzbroj pro zajištění bezpečnosti

Nabídkou služeb Industrial Security Consulting Service (ISCS) podporuje expert v oblasti automatizace Pilz firmy v jejich úsilí o zajištění bezpečného provozu strojů a zařízení. Cílem modulárně strukturované nabídky služeb je odhalení problematických míst z hlediska bezpečnosti a hledání řešení – to vše na základě aktuálních zákonných požadavků a s ohledem na nadcházející změny. Firmy tak mají možnost zaručit ochranu svých strojů, zařízení a především zaměstnanců.

Tisková zpráva
Nová ovládací jednotka společnosti Pilz PIT oe ETH s aktivovatelným portem Ethernet chrání síťové spoje jako například firewall před nežádoucím přístupem zvenčí i zevnitř. PIT oe ETH doplňují portfolio Pilz v oblasti ovládacích a signalizačních modulů. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 21. 3. 2024

Nový ovládací prvek PIT oe ETH s aktivovatelným portem Ethernet využitelný pro zajištění bezpečnosti – bezpečná obsluha s možností okamžitého přizpůsobení podmínkám

PIT oe ETH doplňují portfolio společnosti Pilz v oblasti ovládacích a signalizačních modulů. Jednotka PIT oe ETH je vybavena aktivovatelným portem Ethernet a chrání tím v průmyslu volně přístupná rozhraní sítě Ethernet před nechtěným přístupem. Kompaktní ovládací prvek je dalším příspěvkem k vyšší bezpečnosti. Jako rozhraní pro průmyslový Ethernet umí, podobně jako firewall, ochránit síťové spojení před nepovolaným přístupem zvenčí, ale dokáže zabránit i internímu nežádoucímu přímému přístupu k Human Machine Interface a řídicím datům.

Tisková zpráva
Bezpečný radarový systém PSENradar společnosti Pilz nabízí nové uplatnění: Senzory PSEN rd1.2 sensor F-FOV a PSEN rd1.2 sensor F-FOV LR rozšiřují možnosti konfigurace zorných polí, nový vyhodnocovací přístroj PSEN rd1.x SD I/O FSoE analysing unit napojení na FSoE. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 6. 3. 2024

PSENradar s rozšířeným zorným polem a bezpečným přenosem dat přes FSoE

Zjistěte si podrobnosti o bezpečném radarovém systému PSENradar s rozšířeným zorným polem a bezpečným protokolem Safety-over-EtherCAT FSoE

Tisková zpráva
Na veletrhu 2024 v Hannoveru Pilz podpoří udržitelnou průmyslovou výrobu: Rozsáhlé portfólio poskytne návštěvníkům informace o tom, jaká perspektivní a konzistentní řešení jsou pro ně připravena jak v oblasti Safety & Security i automatizace. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 29. 2. 2024

Pilz na veletrhu v Hannoveru 2024, hala 9, stánek D17 – „Transformace Safety & Security pokračuje“ – naše podpora je komplexní“

Na veletrhu v Hannoveru ve dnech 22.–26. dubna 2024 bude ústřední myšlenkou expozice Pilz podpora udržitelné průmyslové výroby. Pilz napomáhá probíhajícím změnám svým rozsáhlým portfoliem produktů a služeb v oblasti Safety, Security a automatizace. Návštěvníky nepochybně zaujme bezpečná konektivita, zaručená systémovým řešením Pilz včetně modulu Master pro IO-Link Safety. V oblasti Security představí expert na automatizaci mimo jiné i novou službu Industrial Security Consulting Service (ISCS). Cíl: spolehlivá a i v budoucnu bezpečná výroba. Pozornosti neujdou ani nové aplikační scénáře – řešení automatizace a bezpečnosti v balíčku „All-in-One“ pro lepší návaznost automatizace a bezpečnosti. Pilz v Hannoveru ukáže, jak komplexní řešení automatizace mohou podpořit průmysl.

Tisková zpráva
Specialista na automatizaci Pilz představí na veletrhu LogiMAT řešení pro Safety & Industrial Security pro bezpečnou automatizaci a bezpečný provoz mobilních platforem. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 6. 2. 2024

Řešení na veletrhu LogiMAT 2024

Společnost Pilz, expert na automatizaci, představí na mezinárodním veletrhu LogiMAT (19. 3. – 21. 3. 2024) svá řešení Safety & Security pro intralogistiku. Do Stuttgartu si naši specialisté berou i rozsáhlé portfólio s popisem expertních služeb pro bezpečnou automatizaci. Balíček řešení od společnosti Pilz je zárukou efektivní realizace nejrůznějších logistických aplikací jako například zabezpečení transportních systémů bez řidiče, transportních pásů nebo skladovacích prostor.

Tisková zpráva
Pilz dodává bezpečnostní řešení ověřená v průmyslu pro modernizaci železniční infrastruktury a pro zvýšení kapacity a spolehlivosti. Tím pomáhá řešit požadavky, které na železniční průmysl klade digitalizace. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 14. 12. 2023

Švédská agentura Trafikverket vsadila při realizaci projektu digitalizace železnice na inovativní řešení od společnosti Pilz – bezpečná technologie pro švédské železnice.

Expert na automatizaci Pilz se stal vítězem výběrového řízení, které vypsal švédský centrální úřad pro dopravní infrastrukturu Trafikverket. Společnost Pilz získala zakázku na modernizaci komunikační infrastruktury související se švédskou sítí železnic. Řešení Pilz zajistí přechod přenosu dat z analogové technologie využívající měděné spoje na výkonnější a spolehlivější optické kabely.

Tisková zpráva
Standardizovaný komunikační systém IO-Link nezávislý na výrobci je nyní se všemi svými výhodami využitelný pro funkční bezpečnost: Balíček IO-Link Safety společnosti Pilz umožňuje totiž integraci funkční bezpečnosti až do úrovně pole. (Foto: © Sumith Nunkham/[Moment] via Getty Images, © iStock.com/Chinnapong, © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 13. 11. 2023

Ucelené a bezpečné systémové řešení Pilz pro IO-Link Safety zahrnuje master, periferní moduly a příslušenství – bezpečné spojení všude

Uživatelé nyní poprvé dostávají pro bezpečnou komunikaci v poli kompletní systém IO-Link Safety: Ucelené a bezpečné systémové řešení Pilz pro IO-Link Safety zahrnuje master, periferní moduly a vhodné příslušenství. K prvním zařízením z portfólia Pilz, která jsou vybavena funkcemi IO-Link Safety, patří bezpečnostní světelné závory PSENopt II advanced IOLS, ovládací jednotka PITgatebox IOLS a IO-Link Safety Master PDP67 IOLS. Kompletní balíček od experta na bezpečnou automatizaci zjednodušuje integraci technologie IO-Link Safety do strojů a zařízení.

Tisková zpráva
Bezpečný a konfigurovatelný malý řídicí systém PNOZmulti 2 Pilz nyní nabízí otevřený komunikační system EtherCAT kombinovaný s bezpečným protokolem Safety-over-EtherCAT FSoE. To umožňuje přenos informací potřebných pro řízení, ale i bezpečnost tak, aby se efektivnost výroby mohla zvýšit. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 9. 11. 2023

Konfigurovatelný malý bezpečný řídicí systém PNOZmulti 2 Pilz nyní s připojením FSoE (= FailSafe over EtherCAT) – kombinace bezpečného přenosu dat a flexibilní architektury

Pro efektivní výrobu doporučujeme koncepce bezpečnosti integrovat do koncepce strojních zařízení tak, aby došlo k jejich vzájemnému souladu. Proto konfigurovatelný malý bezpečný řídicí systém PNOZmulti 2 Pilz podporuje otevřený komunikační systém EtherCAT kombinovaný s bezpečným protokolem Safety-over-EtherCAT FSoE (= FailSafe over EtherCAT). PNOZmulti 2 umožní přenos informací relevantních pro ovládání, ale i bezpečnost a tím pozitivně ovlivní efektivnost výroby. PNOZmulti 2 nabízí rovněž flexibilní a ekonomicky výhodné možnosti rozšíření při napojování struktur zařízení souvisejících s bezpečností.

Tisková zpráva
Pro efektivní tok zboží: Bezpečnostní řešení tvořené konfigurovatelným malým řídicím systémem PNOZmulti 2, bezpečnostním laserovým skenerem PSENscan a Security Bridge zajišťuje bezpečnost u autonomních mobilních platforem při jakémkoli pohybu. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 12. 10. 2023

Bezpečnostní řešení Pilz pro Autonomous Mobile Robots (AMR) – bezpečná autonomní navigace

Pro volně navigované mobilní platformy nabízí nyní Pilz výrobcům rozsáhlé řešení bezpečnosti podle ISO 3691-4 – pro efektivní tok zboží ve výrobě a logistice. Řešení zahrnuje bezpečnostní malý řídicí systém PNOZmulti 2 s novými funkcemi pro monitorování paralelní jízdy a funkce bezpečnostního laserového skeneru PSENscan. PSENscan se jako druhá složka bezpečnostního řešení postará o produktivní monitoring prostoru. Doplňkem balíčku je Industrial Firewall SecurityBridge – ochrana před neautorizovaným přístupem zvenčí.

Tisková zpráva
Pilz rozšiřuje své portfólio v oblasti blokovacích zařízení ochranného krytu hned o dva nové senzory – PSENmlock mini pro aplikace s kritickým nedostatkem místa a PSENslock 2 s optimalizovaným hygienickým designem a nové varianty s komponenty z nerezové oceli. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 4. 10. 2023

Nová blokovací zařízení ochranného krytu od společnosti Pilz: PSENmlock mini a PSENslock 2 pro větší produktivitu – nový malý robustní a efektivní hlídač ochranných bran

Při zajišťování oddělovacích ochranných zařízení je nutné v závislosti na aplikaci mít na paměti nejrůznější faktory např. druh ochranných bran, konkrétní situaci pro jejich osazení a používání. Pilz v tomto směru rozšiřuje své portfólio blokovacích zařízení ochranného krytu hned o dva nové senzory – PSENmlock mini pro aplikace s kritickým nedostatkem místa a PSENslock 2 s optimalizovaným designem pro hygienické potřeby a novými variantami s komponenty z nerezové oceli. Oba senzory nabízejí výhody zejména pro obalový a farmaceutický průmysl, ale i pro sektor potravin a nápojů. Obě blokovací zařízení ochranného krytu se vyznačují vyšší ochranou proti manipulaci i lepší flexibilitou. To se samozřejmě odrazí pozitivně na výsledné produktivitě.

Tisková zpráva
Luis Armando Urzúa (2. zleva) je 10 000. absolventem kvalifikace CMSE, Certified Machinery Safety Expert. K úspěchu gratulují Ottoniel Chavez (Sales Engineer u Pilz Mexico, zcela vlevo) a Eduardo Arquieta (Director of Operations Jabil Guadalajara, uprostřed), Daniel Larios (Automation Engineer Manager, 2. zprava) a Ricardo Pérez Barba (Operations Manager Guardalara, zcela vpravo). (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 28. 9. 2023

Kvalifikace CMSE – Certified Machinery Safety Expert má mezinárodní odezvu – 10 let trvání = 10 000 expertů na bezpečnost

Kvalifikací CMSE – Certified Machinery Safety Expert vytvořila společnost Pilz v roce 2013 zcela novou nabídku školení v oblasti strojní bezpečnosti. Luis Armado se stal 10 000. úspěšným absolventem zkoušky pro získání certifikátu CMSE – gratulujeme!

Tisková zpráva
Na veletrhu SPS smart production solution (14.–16. 11. 2023 v Norimberku) představí Pilz technologie a řešení, které zajistí bezpečnost a ochranu strojů i podle nového nařízení o strojních zařízeních. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 14. 9. 2023

Pilz na veletrhu SPS Smart Production Solutions 2023 – pohled na nové nařízení o strojních zařízeních – Safety & Security v době transformace

Jak spolehlivě zvládnout to, co přináší digitální transformace? Na veletrhu SPS (14.–16. 11. 2023 v Norimberku) ukáže specialista na automatizaci Pilz technologie a řešení určené pro zajištění bezpečnosti strojních zařízení. V centru pozornosti jsou přitom témata Identification and Access Management (I.A.M.) a Application Firewall SecurityBridge. Důležitým doplňkem jsou pak systémy bezpečnostních bran, konektivita s IO-Link Safety a rovněž Safety over EtherCAT (FSoE = FailSafe over EtherCAT). Odborníci ze společnosti Pilz budou v rámci expertního panelu návštěvníkům přibližovat technologické a normativní novinky v oblasti Safety & Security, mezi jiným i důsledky nového nařízení o strojních zařízeních.

Tisková zpráva
Časopis „Člověk a automatizace“ nyní Pilz vydává navíc k tištěné verzi i digitálně – videa, animace, informativní grafy a interaktivní prvky nabízejí ještě názornější pohled do světa bezpečné automatizace a pomáhají ještě lépe pochopit souvislosti. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 12. 9. 2023

„Člověk a automatizace“: Pilz vydává digitální časopis – příběhy ze světa bezpečné automatizace – nyní také online!

Zkušenosti uživatelů, videorozhovory, pozadí trendů bezpečné automatizace: Digitálním časopisem „Člověk a automatizace“ nyní společnost Pilz nabízí expertní znalosti z oblasti Safety & Security ještě širšímu spektru zájemců. Časopis je dostupný na stránkách www.pilz-magazine.com. Doplňuje tak současné tištěné vydání časopisu společnosti Pilz pro zákazníky.

Tisková zpráva
Nový softwarový nástroj společnosti Pilz „Safety Distance Calculator“ pracuje s prohlížečem a umožňuje zjednodušený a rychlý výpočet bezpečnostních vzdáleností pro běžně dostupné bezpečnostní optické závory. Nástroj umí rovněž navrhnout vhodnou variantu bezpečnostních optických závor PSENopt, příp. PSENopt II z řady produktů Pilz. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 24. 8. 2023

Jednoduchý a spolehlivý automatický výpočet bezpečnostní vzdálenosti pro bezpečnostní optické závory PSENopt nabízí volně dostupný nástroj Safety Distance Calculator

Nový softwarový nástroj společnosti Pilz „Safety Distance Calculator“ pracující s prohlížečem umožňuje zjednodušený a rychlý výpočet bezpečnostních vzdáleností pro běžně dostupné bezpečnostní optické závory. Bezplatný digitální nástroj určí na základě zadaných hodnot potřebnou bezpečnostní vzdálenost a navrhne vhodný typ optické závory. Uživatelé mohou volit z celé řady variant řady bezpečnostních optických závor PSENopt, příp. PSENopt II. Vyhledávání vhodných optických závor je nyní díky nástroji výrazně kratší a šetří tak uživatelům čas. Výpočet vzdálenosti prováděný nástrojem Calculator přináší četné výhody uživatelům v průmyslových oborech jako je například výroba speciálních strojů, kde bývá zpravidla nutné bezpečnostní vzdálenosti propočítat vždy individuálně.

Tisková zpráva
Strojní bezpečnost „wherever you are“: Svým „Mezinárodním kalendářem školení“ nabízí Pilz jednoduchý přístup k aktuálním informacím o strojní bezpečnosti. (Foto: © istock.com/elenaleonova, © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 2. 8. 2023

Pilz rozšířuje nabídku školení online: Vše o strojní bezpečnosti – online, kdekoli na světě

Expert v oboru automatizace Pilz rozšiřuje svou nabídku celosvětových digitálních školení na téma strojní bezpečnosti. Díky novému „Mezinárodnímu kalendáři školení“ je možné absolvovat standardizovaná školení Pilz online. Nabídka školení je nyní k dispozici i pro regiony, ve kterých Pilz nemá žádnou pobočku. Pilz tím usnadňuje zákazníkům přístup k potřebným vědomostem a umožňuje flexibilnější přístup k rozšiřování důležitých znalostí v oblasti strojní bezpečnosti.

Tisková zpráva
Susanne Kunschert, výkonná společnice Pilz GmbH & Co. KG a Tilo Brandis, jednatel Pintsch GmbH podepsali společnou rámcovou smlouvu o dodávkách, která je výchozím bodem dlouhodobé spolupráce a příslibem technologických inovací pro moderní železniční infrastrukturu. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 27. 7. 2023

Společnosti Pilz a Pintsch prohloubily své inovativní partnerství rámcovou smlouvou o dodávkách – výsledkem je dlouhodobá spolupráce zaměřená na digitální řešení potřeb železnice.

Specialista na automatizaci Pilz a expert na bezpečnou železniční infrastrukturu Pintsch společně vyvíjejí inovativní řídicí a signalizační techniku pro digitalizaci železnice. Podepsání rámcové smlouvy o dodávkách je dalším krokem ve spolupráci obou partnerů.

Tisková zpráva
Nový modul Pilz pro ohraňovací lisy výrazně zjednodušuje programování dynamického procesu muting pro ochranné systémy PSENvip 2 využívající kameru. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 4. 7. 2023

Ochranný systém PSENvip 2 využívající kameru: Nový funkční modul Pilz pro dynamický muting u ohraňovacích lisů – dynamické ohraňování

Pilz nyní nabízí pro ochranný systém PSENvip 2 využívající kameru a určený pro zabezpečení ohraňovacích lisů nový certifikovaný funkční modul pro dynamický muting. Jeho výhoda spočívá v tom, že umožňuje podstatně jednodušší konfiguraci a realizaci procesu muting u ohraňovacích, příp. zápustkových ohýbacích lisů. PSENvip 2 tím urychluje uvádění listů do provozu a umožňuje, aby procesy v tvářecí technice byly produktivnější a současně bezpečnější.

Tisková zpráva
Expert na bezpečnou automatizaci Pilz nabízí výrobcům strojů své dlouholeté zkušenosti při zavádění změněných normativních požadavků souvisejících s novým nařízením o strojních zařízeních. (Foto: © iStock.com/nd3000, © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 29. 6. 2023

Podporuje při zavádění změněných požadavků – Nové nařízení o strojních zařízeních zveřejněno!

Dnes 29.06.2023 bylo „Machinery regulation (EU) 2023/1230“ (dále: nařízení o strojních zařízeních) zveřejněno v Úředním listu Evropské unie. Výrobci a provozovatelé strojů mají 42 měsíců na to, aby splnili nové požadavky na stroje a zařízení. Nařízení přesněji specifikuje, jak je třeba se postavit k podstatným změnám stroje a rovněž ke strojům podléhajícím povinným zkouškám. Nařízení navíc bere v úvahu i rostoucí význam digitalizace a Industrial Security. Experti společnosti Pilz podpoří podniky svou rozsáhlou nabídkou služeb tak, aby zavádění novinek proběhlo úspěšně.

Tisková zpráva
Účastníci dvoudenního školení „CESA – Certified Expert for Security in Automation“ pořádaného společností Pilz získají potřebné znalosti z oblasti norem, které jim umožní realizovat technická a organizační opatření na poli Security v průmyslovém prostředí. (Foto: © PeopleImages/E+/Getty Images, © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 20. 6. 2023

Certifikované know-how v oblasti Security – Pilz nabízí novým školením "CESA – Certified Expert for Security in Automation" získání expertní kvalifikace

„CESA – Certified Expert for Security in Automation“ je dvoudenní školení pro experty, v jehož rámci specialista na automatizaci Pilz zprostředkovává účastníkům kompaktní znalosti o aktuálním stavu norem v oblasti Security. Tito experti pak budou připraveni zvládat účinná technická a organizační bezpečnostní opatření pro systémy průmyslové automatizace. Tím se sníží riziko manipulace a útoků a zajistí se bezpečnost a využitelnost strojního vybavení.

Tisková zpráva
Žlutá je v průmyslu považována za barvu bezpečnosti: Pilz jako společnost zabývající se automatizací vyvíjí řídící systémy pro ochranu člověka, stroje a životního prostředí. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 25. 5. 2023

Úspěšný obchodní rok 2022 pro společnost Pilz: Obrat poprvé překročil 400 mil. eur – „Těžký a současně pozitivní rok“

Za skupinou Pilz je náročný, ale úspěšný obchodní rok 2022: I přes obtížné rámcové podmínky v roce 2022 dosáhla společnost z oboru automatizace rekordního obratu ve výši 403,3 mil. eur. Rozhodujícím tématem stále zůstává schopnost dodávat. Rodinná firma si pro své oslavy v roce 2023 vybrala motto „Hodnoty. Tvorba. Budoucnost.“ 75 let je za námi a již dnes se těšíme na další. V následujících třech letech zamýšlí Pilz investovat přibližně 38 mil. eur do výroby a výrobní techniky svých závodů po celém světě.

Tisková zpráva
Susanne Kunschert a Thomas Pilz jsou výkonnými společníky Pilz GmbH & Co. KG (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 25. 5. 2023

Susanne Kunschert a Thomas Pilz: Obchodní rok 2022 a výhled na rok 2023

2022: Obtížný, ale pro Pilz pozitivní rok 2022 byl současně jak těžký, tak i pozitivní! Na jedné straně jsme všichni s hrůzou sledovali zprávy o válce a přírodních katastrofách. Docházelo k přerušení dodavatelských řetězců a v důsledku toho k nedostatku součástek, takže naši pracovníci byli nuceni vést s našimi dodavateli i zákazníky složitá jednání, částečně zatížená i emocemi. Jako podnik jsme cítili, že nemůžeme udělat dost.

Tisková zpráva
Thomas Pilz, výkonný společník (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 25. 5. 2023

Thomas Pilz Safety and Security pro digitální automatizaci

Security: Normy a zákony týkající se bezpečnosti v průmyslovém prostředí procházejí v současné době radikální změnou. Důvodem jsou témata Security a umělá inteligence (AI). Pro průmysl obecně a pro výrobu strojů a zařízení jsou z hlediska Security důležité tři nové, resp. připravované zákonné předpisy: směrnice EU NIS 2, nové nařízení o strojních zařízeních a Cyber Resilience Act. Stejně jako při mém posledním vystoupení se zaměřím na téma Security a rád bych Vám dnes ukázal, jak rozsáhlý vliv toto téma má na celý průmysl.

Tisková zpráva
Susanne Kunschert, výkonná společnice (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 25. 5. 2023

Susanne Kunschert Bezpečná automatizace pro všechny obory

Safety a Industrial Security – Vše od jednoho poskytovatele. Seznámili jsme Vás s rozsáhlými normativními a zákonnými změnami v oblasti Security a s jejich dopady na celý průmysl. Z rozhovorů se zákazníky a partnery však stále ještě vyplývá určitá nejistota, jak k tomuto tématu správně přistupovat. O hrozícím nebezpečí v důsledku nedostatečných opatření v oblasti Security sice ví každý, ale kdo má ve firmách odpovídat za oblast Industrial Security? Experti IT nebo má tuto zodpovědnost nést pracovník pověřený bezpečností? V jakém rozsahu se podnikatelů týkají normativní změny? Dokud nebudou v tomto směru jasná pravidla, nebudou ani odpovědi na otázky týkající se Security dostatečně kompetentní. Je tedy zřejmé, že vzniká značná potřeba informací a školení, aby podniky a jejich zaměstnanci byli řádně připraveni na nastávající situaci. Naši zákazníci již dlouho spoléhají na naše expertízy v oblasti bezpečnosti, které nabízíme formou školení a služeb. Díky praktickým zkušenostem, např. z vývoje našich produktů podle normy IEC 62443-4-1 (secure product development lifecycle) a dlouholetému působen v mezinárodních grémiích zabývajících se normami má Pilz rozsáhlé know-how v oblasti Industrial Security.

Tisková zpráva
Specialista na automatizaci Pilz představí na mezinárodním veletrhu THERMPROCESS, jehož hlavním tématem je tepelné zpracování v průmyslu a termické procesy, své systémy řízení hořáků, které umožňují ovládání a monitorování hořáků v souladu s normami. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 15. 5. 2023

Pilz na veletrhu Thermprocess 2023, hala 09, stánek B10 – bezpečné systémy řízení hořáků pro spalovací zařízení – Safety all-inclusive všude, kde to hoří!

Specialista na automatizaci Pilz představí na mezinárodním veletrhu THERMPROCESS, jehož hlavním tématem je tepelné zpracování v průmyslu a termické procesy, své systémy řízení hořáků, které umožňují ovládání a monitorování hořáků v souladu s normami. Bezpečné systémy Pilz pro oblast průmyslové spalovací techniky řídí a monitorují jak spalovací zařízení, tak i různé typy hořáků. Uživatelé získají pro svá spalovací zařízení spolehlivý hardware a software v kompletním balíčku od jednoho dodavatele. Systémy i software Pilz jsou certifikovány podle příslušných norem pro termické procesy, parní kotelny, automatické řízení hořáků a hořáky.

Tisková zpráva
Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) zveřejnila dne 27. dubna 2023 nové vydání normy ISO 13849-1. Specialisté na normy společnosti Pilz doporučují konstruktérům a provozovatelům v oblasti výroby strojů a zařízení, aby se s novinkami v normě včas seznámili. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 27. 4. 2023

Důležitá norma pro funkční bezpečnost revidována – zveřejněno nové znění ISO 13849-1

Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) zveřejnila dne 27. dubna 2023 nové vydání normy ISO 13849-1. Norma je jednou z hlavních bezpečnostních norem pro návrhy řídicích systémů strojů se zaměřením na bezpečnost. Nové znění upřesňuje celou řadu požadavků, například na zjišťování Performance Level a poskytuje tím lepší pomoc při zavádění. Současně s tím také ale přikládá vyšší důležitost softwaru a validaci. Specialisté na normy společnosti Pilz doporučují konstruktérům a provozovatelům v oblasti výroby strojů a zařízení, aby se s novinkami v normě včas seznámili.

Tisková zpráva
Validace podle rozsahu: V současné době nabízí společnost Pilz výrobcům a provozovatelům strojů tři úrovně validace bezpečnosti s různým rozsahem a různou hloubkou. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 13. 4. 2023

Pilz nabízí zákazníkům validaci ve třech úrovních, z nichž mohou zvolit tu, která nejlépe odpovídá jejich potřebám.

Specialista na automatizaci Pilz nabízí své služby v oblasti bezpečnostní validace strojů a zařízení nyní v individuálním rozsahu v souladu s potřebami. Výrobci a provozovatelé strojů si mohou zvolit jednu ze tří možných úrovní s různým rozsahem a hloubkou prověrky. To zaručuje efektivní službu přizpůsobenou konkrétním potřebám, jejímž výsledkem je maximálně bezpečná konstrukce strojů a zařízení odpovídající normám.

Tisková zpráva
„Pružná řešení automatizace pro Safety and Security“ – to je motto, pod kterým společnost Pilz jako expert na automatizaci představí na veletrhu interpack 2023 (4.5.2023 – 10.5.2023) technologie, které dnes i v budoucnu zajistí větší bezpečnost automatizované výroby v balicím průmyslu. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 7. 3. 2023

Pilz na veletrhu interpack 2023, hala 18/B02 – zaměřeno na Safety & Security – automatizace pro větší bezpečnost při balení

„Pružná řešení automatizace pro Safety and Security“ – to je motto, pod kterým společnost Pilz jako expert na automatizaci představí na veletrhu interpack 2023 (4.5.2023 – 10.5.2023) technologie, které dnes i v budoucnu zajistí větší bezpečnost automatizované výroby v balicím průmyslu. Ústředním tématem veletržního stánku jsou řešení a produkty pro primární, sekundární a konečné balení, které pocházejí z oblasti senzoriky, řídících systémů, ovládání a monitorování a rovněž ochrana průmyslových sítí SecurityBridge. Veletržní nabídku doplňují konzultace a služby přizpůsobené potřebám balicího průmyslu.

Tisková zpráva
Pilz v Hannoveru ukáže, jak je možné průmysl podpořit spolehlivými produkty z oblasti Safety and Security – Expertní panel na téma „Safety and Industrial Security“ ve stánku specialisty na automatizaci přináší v letošním roce řadu novinek. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 28. 2. 2023

Pilz na veletrhu v Hannnoveru 2023, hala 9, stánek D17 – zaměřeno na služby a školení pro strojní bezpečnost – „Making the Difference“ se společností Pilz

Hlavní náplní veletrhu konaného v Hannoveru ve dnech 17. až 21. dubna 2023 pod heslem Industrial Transformation – Making the Difference jsou jako již tradičně špičkové technologie a inovativní řešení pro zvládání globálních a průmyslových výzev, se kterými je konfrontován celý svět. Pilz v Hannoveru ukáže možnosti, jak průmysl podpořit spolehlivými produkty a službami v oblasti Safety and Security. Klíčem, který otevírá a usnadňuje proces zavádění individuálních operací a řešení, jsou podle experta na automatizaci jeho řídící systémy PLC. Nedílnou součástí celého procesu je bezpečné řízení přístupu I.A.M. (Identification and Access Management) a také bezpečná automatizace transportních systémů bez řidiče. To nejlepší z roku 2023: Expertní panel ve veletržním stánku Pilz na téma „Safety and Security“ jako platforma pro vědomosti a společnou výměnu informací. Vše o strojní bezpečnosti po celou dobu života strojů a zařízení.

Tisková zpráva
Systém přístupových oprávnění PITreader card unit od společnosti Pilz nabízí formou karet PITreader a nálepek PITreader kompatibilních s RFID nové možnosti využití efektivní a bezpečné organizace přístupu. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 21. 2. 2023

Systém přístupových oprávnění PITreader card unit firmy Pilz nyní nabízí oprávnění na kartách nebo nálepkách RFID – autentifikace vždy ve vhodném formátu

Pro flexibilní a bezpečné řízení přístupu ke strojům a zásahům do nich nabízí expert na automatizaci Pilz novou variantu elektronického systému přístupových oprávnění. PITreader card unit nyní umožňuje provozovatelům zadávat oprávnění na transpondérech RFID v podobě karet nebo nálepek.

Tisková zpráva
Specialista na automatizaci Pilz představí na mezinárodním veletrhu intralogistiky a řízení procesů LogiMAT (25.–27. dubna) svá řešení pro bezpečnost a průmyslovou bezpečnost v oblalsti bezpečné automatizace a bezpečného provozu transportních systémů bez řidiče. Motto: „Zajistíme, aby Váš transportní systém bez řidiče byl bezpečný!“ (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 16. 2. 2023

Pilz na veletrhu LogiMAT 2023, hala 6, stánek A21 – bezpečný ucelený balíček pro transportní systémy bez řidiče.

Specialista na automatizaci Pilz vystavuje na mezinárodním veletrhu intralogistiky LogiMAT (25.–27. dubna) své kompletní řešení pro bezpečnou automatizaci a provoz transportních systémů bez řidiče. To zahrnuje kromě bezpečnostního laserového skeneru, řídicího systému PLC a průmyslové ochrany systémů také nabídku služeb až po značku CE podle ISO 3691-4. Další skvělé novinky ve Stuttgartu: Návštěvníci se mohou informovat o tom, jak produkt Identification and Access Management může jasně regulovanými oprávněními přispět k větší datové bezpečnosti v intralogistice.

Tisková zpráva
Validací bezpečnosti „Machinery Safety Evaluation“ (MSE) nabízí společnost Pilz provozovatelům novou službu pro hodnocení jejich stávajících strojů. (Foto: © wera Rodsawang/Moment/Getty Images, © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 2. 11. 2022

Nová nabídka služeb společnosti Pilz pro hodnocení strojní bezpečnosti – dokonalý přehled shody

Validací bezpečnosti „Machinery Safety Evaluation“ (MSE) nabízí společnost Pilz provozovatelům novou službu pro hodnocení strojní bezpečnosti. Provozovatelé získají jednoduše a rychle informace o stavu bezpečnosti a shody svých strojů v podobě inteligentního grafického přehledu. Pilz tak do své nabídky služeb přidává velmi efektivní doplněk již tak rozsáhlého hodnocení rizik a posouzení bezpečnosti závodu.

Tisková zpráva
Od nynějška nabízí specialista na automatizaci Pilz ve spolupráci s NAiSE GmbH, expertem na automatizaci toku materiálu, všem firmám kombinujícím systém transportních vozidel bez řidiče s lidskou prací celosvětově první softwarový systém řízení dopravy a zakázek. (Foto: © ARENA2036/Corinna Spitzbarth)

Ostfildern, 6. 10. 2022

Pilz rozšiřuje nabídku pro bezpečné používání transportních systémů bez řidiče – efektivní systém řízení pro efektivní intralogistiku

Pilz rozšiřuje svou nabídky pro bezpečné používání transportních systémů bez řidiče: Ve spolupráci s expertem na automatizaci toku materiálu NAiSE GmbH nabízí odborník na automatizaci Pilz celosvětově první systém řízení dopravy a zakázek pro všechny účastníky procesu intralogistiky - člověka i transportní systémy. NAiSE Traffic umožní díky dokonale přesné lokalizaci v reálném čase bezpečně a efektivně řídit systémy transportních vozidel bez řidiče. Cíl: vyšší produktivita v intralogistice.

Tisková zpráva
Bezpečná údržba s řešením „Key-in-pocket“ od společnosti Pilz nabízí ochranu strojům i lidem: Práce údržby mohou provádět pouze autorizovaní pracovníci a musí mít vždy jistotu, že nemůže dojít k nežádoucímu spuštění strojů a zařízení, kterými se právě zabývají. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 4. 10. 2022

Zabezpečení údržby „Key-in-pocket“ společnosti Pilz chrání před nežádoucím spuštění stroje nebo zařízení i manipulací – bezpečná práce i spolehlivá ochrana techniky

Aby provádění údržby bylo bezpečné, chrání nová funkce „Key-in-pocket“ společnosti Pilz pracovníky obsluhy před nečekaným opětovným rozběhem stroje. Digitální bezpečnost údržby založená na systému přístupových oprávnění PITreader zaručuje osobní i průmyslovou bezpečnost: Přístup ke stroji nebo zařízení mají po dobu provádění údržby pouze autorizované osoby, takže je vyloučena jakákoli manipulace i nesprávné provedení prací.

Tisková zpráva
Ke kompletnímu řešení Pilz patří bezpečnostní laserový skener PSENscan (ochrana před kolizemi mezi člověkem a transportními vozidly bez řidiče), modulární bezpečnostní relé myPNOZ, příp. konfigurovatelná malá řídicí jednotka PNOZmulti 2 (jako vyhodnocovací jednotka) a Industrial Firewall SecurityBridge (ochrana před manipulací). (Foto: © Pilz GmbH & Co.KG)

Ostfildern, 29. 9. 2022

Balíček Pilz pro rozsáhlé zabezpečení transportních systémů bez řidiče – bezpečnost pro člověka i stroj!

Expert na automatizaci Pilz nabízí výrobcům nový balíček řešení bezpečnosti člověka i stroje při používání transportních systémů bez řidiče. Kompletní řešení zahrnující plošné monitorování na ochranu před kolizemi člověka a transportních vozidel bez řidiče, spolehlivé vyhodnocovací jednotky a ochranu proti manipulaci od jednoho výrobce je vhodné jak pro transportní systémy bez řidiče vázané na stopu, tak i pro volně navigovaná vozidla.

Tisková zpráva
Nový samostatný základní modul PNOZ m C0 z řady bezpečnostních konfigurovatelných malých řídících jednotek PNOZmulti 2 Pilz zaručuje vysokou produktivitu a hospodárnost malých strojů. (Foto: © Pilz GmbH & Co.KG)

Ostfildern, 22. 9. 2022

Řada bezpečnostních konfigurovatelných malých řídicích jednotek PNOZmulti 2 s novým výkonným samostatným základním modulem – kompaktní a hospodárné!

V řadě bezpečných konfigurovatelných malých řídicích jednotek PNOZmulti 2 od společnosti Pilz je nyní k dispozici samostatný základní modul PNOZ m C0. Mimořádně kompaktní základní modul s montážní šířkou pouhých 22,5 mm může monitorovat až čtyři bezpečnostní funkce stroje. V závislosti na aplikaci jsou splněny požadavky na bezpečnost až do nejvyšší bezpečnostní kategorie PL (Performance Level) e, příp. SIL CL 3. Nový základní modul tak umožňuje vysokou produktivitu menších strojů. PNOZ m C0 tedy představuje bezpečné, výkonné a maximálně hospodárné řešení pro malé stroje v nejrůznějších oborech a prostředích, například pro obalový průmysl, robotické buňky nebo sektor potravin a nápojů.

Tisková zpráva
Založením Business Unit Rail posiluje společnost zabývající se automatizací své aktivity v oblasti železnic. Sebastian Lüke (vlevo), Head of Business Rail. Michael Fohrer (vpravo), spolupracovník Business Unit. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 4. 8. 2022

Společnost Pilz zabývající se automatizace zakládá Business Unit Rail – „První volba pro bezpečnou digitální infrastrukturu“

Společnost Pilz, specialista na řešení automatizace, rozšiřuje svoji nabídku pro železniční sektor založením Business Unit Rail, jejímž prostřednictvím propojí své celosvětové aktivity. Pilz chce svými řešeními pro bezpečnou digitální infrastrukturu aktivně spoluvytvářet moderní železniční dopravu.

Tisková zpráva
Pilz jako první společnost získala pro své modulární bezpečnostní relé myPNOZ od TÜV SÜD certifikát UKCA (United Kingdom Conformity Assessment). Tento certifikát potvrzuje, že nové modulární bezpečnostní relé vyráběné sériově jako jedinečný produkt se i po lednu 2023 bude shodovat s normativními požadavky britského trhu a bude tedy moci být používáno. (Foto © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 28. 6. 2022

Bezpečnostní relé myPNOZ společnosti Pilz má certifikát UKCA (United Kingdom Conformity Assessment) vydaný zkušebnou TÜV Süd a je tedy vhodné pro používání ve Velké Británii

Společnost Pilz získala pro své modulární bezpečnostní relé myPNOZ od TÜV SÜD jako první certifikát UKCA (United Kingdom Conformity Assessment). Tento certifikát potvrzuje, že nové modulární bezpečnostní relé vyráběné sériově jako jedinečný produkt se i po lednu 2023 bude shodovat s normativními požadavky britského trhu a bude tedy moci být používáno. V důsledku brexitu je dosavadní značka CE používána v Evropské unii nahrazována ve Spojeném království Velké Británie certifikátem UKCA.

Tisková zpráva
K udělování ceny Red Dot Award dochází pravidelně každý rok: oceňován je nový design produktů, vynikající konstrukce a skvělé inovace. Letošní vítěz: inovativní, personalizované modulární bezpečnostní relé myPNOZ od společnosti Pilz. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 22. 6. 2022

Nové modulární bezpečnostní relé myPNOZ společnost Pilz získalo mezinárodní cenu Red Dot Award – cenu za vynikající design!

V novém modulárním bezpečnostním relé myPNOZ od experta na automatizaci Pilz se setkává inovační schopnost s „dobrým“ designem. To potvrdila Red Dot Jury vyznamenáním Red Dot Design Award v kategorii „Industrial Equipment, Machinery and Automation“. Pečeť kvality mezinárodní porota uděluje výhradně produktům, jejichž design je skutečně mimořádný. Dalším rozhodujícím faktorem je praktická využitelnost, kterou první modulární bezpečnostní relé myPNOZ prokazuje tím, že nabízí individuální bezpečnost v jedinečném provedení.

Tisková zpráva
Susanne Kunschert, výkonná společnice (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 19. 5. 2022

Susanne Kunschert Řešení automatizace zpracovávaná společností Pilz: Safe and secure

Aby byl zajištěn provoz železnic, nadále se zlepšoval a inovoval, musí Evropa v následujících 10–15 letech digitalizovat celou kolejovou síť. Pouze tak lze dosáhnout zvýšení kapacity, přesnosti, energetické a efektivnosti – tedy Green Mobility! Budoucnost železnice je v používání moderních, bezpečných a ekologických technologií. Společnost Pilz se tímto novým směrem vydává již nyní.

Tisková zpráva
Thomas Pilz, řídící partner (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 19. 5. 2022

Thomas Pilz Duch bezpečnosti v digitální automatizaci

Od počátku průmyslové revoluce až do začátku minulého století byla hlavním cílem strojů produktivita. Náklady na lidskou práci byly nízké, takže nebyl důvod utrácet peníze za ochranná opatření – bohužel. Moderní bezpečnost strojů, jak ji známe dnes, se zrodila před necelými 40 lety. V roce 1986 byla změněna směrnice o strojních zařízeních a od té doby se bezpečnost strojů stala v Evropě povinnou.

Tisková zpráva
Bezpečné podávání krabic v oblasti sekundárního balení s kontrolou od společnosti Pilz: Balíček řešení s certifikátem TÜV-SÜD zahrnuje bezpečné malé řídicí jednotky PNOZmulti 2 a modulární bezpečnostní relé myPNOZ. Každé podávací zařízení je navíc vybaveno dvěma speciálními optickými senzory. (Foto © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 28. 4. 2022

Společnost Pilz nabízí řešení certifikované TÜV-SÜD pro bezpečné monitorování přísunu krabic v sektoru balení – zaručeně efektivní přísun obalového materiálu

Řešení s certifikátem TÜV-SÜD pro bezpečné monitorování přísunu krabic k balicím strojům zaručí, že tento krok procesu bude nyní bezpečný a produktivní. Řešení v balíčku nabízí hned dvě varianty – malou bezpečnou řídicí jednotku PNOZmulti 2 pro aplikace, u kterých se konfigurace provádí softwarovým nástrojem a bezpečnostní relé myPNOZ jako individuální řešení určité situace. Ke každému podávacímu zařízení se doplňují dva optické senzory. Řešení splňuje Performance Level (PL) d, příp. kategorie (kat.) 3 podle EN ISO 13849-1 nebo SIL 2 podle IEC 62061 a uživateli přináší výhodu minimalizovaných prostojů a vyšší produktivity – pro lepší výsledky hospodaření v oblasti sekundárního balení.

Tisková zpráva
Společnost Pilz se jako dodavatel bezpečných řešení automatizace zabývá stejnou měrou aspekty z oblasti Safety i Industrial Security, a to již ve fázi vývoje produktů. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 27. 4. 2022

TÜV Süd certifikuje vývoj produktů u společnosti Pilz podle IEC 62443-1 – „safe and secure“

TÜV Süd certifikuje vývojové procesy společnosti Pilz podle mezinárodní normy IEC 62443-4-1. Všechny výsledky prokázaly, že vývoj u společnosti Pilz probíhá zcela bezpečně: Aspekty bezpečnosti jsou systematicky sledovány již od fáze návrhu produktu, identifikovaná rizika jsou ideálně odstraňována okamžitě. Toto rozšíření již existující certifikace řízení funkční bezpečnosti představuje pro zákazníky společnosti Pilz nyní záruku dvojnásobné bezpečnosti.

Tisková zpráva
Modul remote I/O PDP67 PN je cenově výhodné, rychlé a flexibilní řešení pro spolehlivé monitorování zabezpečených a nezabezpečených senzorů a aktorů v praxi. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 5. 4. 2022

Nový modul remote I/O PDP67 PN šetří místo ve skříňovém rozvaděči i ve skladu – flexibilní decentrální automatizace – včetně bezpečnosti

Novým modulem remote I/O PDP67 PN rozšiřuje Pilz portfólio svých produktů pro decentrální využití a přímé aplikace v praxi. Robustní konstrukce s krytím IP67 umožňuje modul instalovat přímo na stroj. Díky rozhraní Profinet/Profisafe a univerzálním přípojkám, které lze konfigurovat jako vstupy nebo výstupy, je PDP67 PN mimořádně flexibilní. Protože pro dosažení žádoucího výsledku je zapotřebí pouze jedna varianta přístroje, ušetří uživatel také čas a náklady na skladování.

Tisková zpráva
Se společností Pilz se stanete experty na funkční bezpečnost: Nová kvalifikace CEFS – Certified Expert in Functional Safety. (Foto: © Maskot/Maskot/Getty Images, © iStock.com/zanskar, ©Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 31. 3. 2022

Nová kvalifikace od společnosti Pilz: CEFS – Certified Expert in Functional Safety – expert na funkční bezpečnost

Pilz rozšiřuje svou celosvětovou nabídku na získání expertní kvalifikace: Účastníci školení mohou nyní získat potřebné vědomosti na expertní úrovni i v oblasti funkční bezpečnosti. TÜV Nord certifikovaná kvalifikace na CEFS – Certified Expert in Functional Safety poskytuje nejen rozsáhlé teoretické know-how, zahrnující mimo jiné požadavky ISO 13849 a EN IEC 62061. Po úspěšném absolvování školení mohou účastníci sami zpracovávat a hodnotit komplexní bezpečnostní systémy – od designu přes verifikaci až po realizaci.

Tisková zpráva
Velkým průmyslovým značkám v Německu je již téměř 20 let propůjčováno vyznamenání „Značka století“. (Foto: © Pilz GmbH & Co.KG)

Ostfildern, 24. 2. 2022

Nakladatelství DIE ZEIT vyznamenává německou značku bezpečné automatizace v oboru řídicí techniky – Pilz je „Značka století“

Nakladatelství DIE ZEIT zveřejnilo nový renomovaný lexikon „Značky století“. Společnost Pilz jako dodavatel automatizační techniky je uvedena v části „Řídicí technika“ a to potvrzuje její zařazení mezi hlavní německé značky. Porota v čele s Dr. Florianem Langenscheidtem tím zařadila společnost Pilz k prvotřídním dodavatelům bezpečné automatizace. V lexikonu „Značky století“ smí být uvedeny pouze podniky, které ověřila a vybrala nezávislá porota.

Tisková zpráva
Základní přístroj a moduly bezpečnostního malého programovatelného řízení PNOZmulti 2 společnosti Pilz k řízení a monitorování spalovacích zařízení jsou nyní schváleny nezávislou certifikační organizací Underwriters Laboratories (UL). To znamená výhody pro uživatele, protože uvádění spalovacích zařízení do provozu probíhá rychleji. (Foto: © Pilz GmbH & Co.KG)

Ostfildern, 11. 11. 2021

Programovatelná malá řídicí jednotka PNOZmulti 2 Pilz pro spalovací zařízení nyní s certifikátem UL pro USA a Kanadu – bezpečné hořáky nyní i pro Severní Ameriku!

Bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2 Pilz pro řízení hořáků mají nyní nově certifikát vydaný Underwriters Laboratories (UL). Certifikát celosvětově uznávané certifikační organizace UL s hlavním sídlem v Northbrook (USA) potvrzuje, že základní přístroj i moduly malé řídicí jednotky splňují bezpečnostní standardy požadované v USA a Kanadě pro spalovací zařízení. To znamená výhody pro uživatele, protože uvádění spalovacích zařízení do provozu probíhá rychleji.

Tisková zpráva
Moderní digitální automatizace železnice může zlepšit spolehlivost kolejové dopravy. Pro modernizaci a budování železniční infrastruktury poskytuje Pilz otevřenou automatizační techniku vyzkoušenou v průmyslu. (Foto: © SBB Cargo AG)

Ostfildern, 14. 10. 2021

Projekt budoucnosti „Inteligentní nákladní vlak“ s řídicí technikou Pilz – kompletní řešení pro automatizovanou kontrolu brzd

Rychleji, bezpečněji, hospodárněji: Švýcarská spolková dráha SBB Cargo a PJM, rakouský systémový specialista na železniční dopravu pracují společně na vývoji „inteligentního nákladního vlaku“. Testovaná automatizovaná kontrola brzd, která je součástí tohoto projektu budoucnosti, byla společnostmi SBB Cargo a PJM svěřena společnosti Pilz a jejímu automatizačnímu systému PSS 4000.

Tisková zpráva
Speciální balíček služeb Pilz zaměřený na požadavky transportních systémů bez řidiče přináší uživatelům kompletní informace o bezpečnosti a produktivitě jejich aplikace – včetně mezinárodního hodnocení shody, školení a vhodných komponent. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 7. 10. 2021

Kompletní nabídka služeb pro provozovatele transportních vozidel bez řidiče – s námi je jízda vždy bezpečná

Společnost zabývající se automatizací Pilz poskytuje konzultace a balíčkem služeb podporuje realizaci bezpečných aplikací s transportními vozidly bez řidiče. Pilz nabízí komplexní služby od zpracování koncepce bezpečnosti ve fázi designu až po uvedení do provozu, a to včetně rozsáhlé nabídky školení. Tím jsou splněny jednak požadavky příslušné normy ISO 3691-4, jednak je zaručen produktivní provoz.

Tisková zpráva
Nová bezpečnostní karta PMCprotego S3 společnosti Pilz rozšiřuje řešení Safe-Motion integrované do pohonu o další bezpečné funkce monitorování pohybu podle EN 61800-5-2. S těmito funkcemi je nyní možné pomocí inženýrského nástroje PASmotion předem flexibilně a individuálně nakonfigurovat reakce na chyby specifické pro aplikaci. To snižuje prostoje strojů. (Foto: © Pilz GmbH & Co.KG)

Ostfildern, 5. 10. 2021

Nová bezpečnostní karta PMCprotego S3 rozšiřuje řešení Safe-Motion PMCprotego DS společnosti Pilz integrované do pohonů – Očekávat můžete vždy tu nejbezpečnější odezvu pohonu!

Nová bezpečnostní karta PMCprotego S3 rozšiřuje řešení Safe-Motion PMCprotego DS integrované do pohonu o další bezpečné funkce monitorování pohybu podle EN 61800-5-2. S těmito funkcemi je nyní možné pomocí inženýrského nástroje PASmotion předem flexibilně a individuálně nakonfigurovat reakce na chyby specifické pro aplikaci. Prostoje strojů se omezí natolik, že i přes odlišné bezpečnostní požadavky bude výroba dosahovat vždy maximální produktivity. Tím je zaručena vysoká využitelnost zařízení.

Tisková zpráva
Pro bezpečné monitorování ochranných prostor je nyní v rámci bezpečného radarového systému PSENradar k dispozici nový radarový senzor PSEN rd1.2, vhodný až do bezpečnostní kategorie kat. 3/PL d. PSEN rd1.2 proto může bezpečně chránit i robotické aplikace. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 23. 9. 2021

Pilz nabízí pro bezpečné monitorování prostoru nový radarový senzor a vyhodnocovací jednotku – spolehlivé monitorování ochranného prostoru i tam, kde pracuje robot!

Pro bezpečné monitorování ochranného prostoru i v náročných podmínkách je nyní v portfóliu produktů Pilz k dispozici další senzor, který doplňuje bezpečný radarový systém PSENradar: Nový radarový senzor PSEN rd1.2 může být využit pro bezpečnostní kategorii 3/PL d a umí tedy spolehlivě ochránit i aplikace s nasazením robotů. Společně s také novou vyhodnocovací jednotkou PSEN rd1.0 I/O PS ETH může být bezpečný radarový systém nyní zapojen do již používaných aplikací a uveden do provozu daleko jednodušeji než dříve. Bezpečný radarový systém najde své využití všude tam, kde optoelektronické senzory dosáhnou hranice svých schopností. Zejména v náročných průmyslových podmínkách, např. při zpracování dřeva, minerálů a oceli, v těžkém průmyslu, v oblasti transportu a logistiky představuje PSENradar společně s konfigurovatelnou malou řídicí jednotkou PNOZmulti 2 bezpečné kompletní řešení pro monitorování ochranného prostoru – navíc včetně hodnocení shody.

Tisková zpráva
Vizualizační software PASvisu využívající internet může díky rozhraní Modbus TCP pracovat s téměř všemi běžnými řídicími systémy dostupnými na trhu. (Foto: © iStock.com/shapecharge, ssguy/Shutterstock, © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 26. 8. 2021

Webový software PASvisu pro vizualizaci nyní s rozhraním Modbus/TCP a Secure-Client – otevřený pro všechny úlohy v oblasti vizualizace a přitom bezpečný

Rychlý a rozsáhlý přehled o celém zařízení získáte: Pilz poskytuje k dispozici webový software pro vizualizaci. V nové verzi podporuje PASvisu nyní také protokol Modbus/TCP. Protokol umožňuje rychlé napojení všech řídicích jednotek a dalších průmyslových komponent. Součástí aktualizace je také bezpečné spojení Client/Server pro bezpečné převzetí dat ze serveru PASvisu do vizualizace uživatele.

Tisková zpráva
Od nynějška nabízí Pilz nové varianty bezpečnostní petlice PSENbolt pro kombinaci s bezpečnostním mechanickým systémem ochranných dveří PSENmech s přidržením: Vybrat si můžete standardní varianty nebo varianty s klíčem. (Foto: © Pilz GmbH & Co.KG)

Ostfildern, 19. 8. 2021

Pilz: Nové varianty bezpečnostní petlice PSENbolt ve spojení s mechanickým systémem ochranných dveří PSENmech s přidržením – bezpečné posouvání petlice

Od nynějška nabízí Pilz nové varianty bezpečnostní petlice PSENbolt pro kombinaci s bezpečnostním mechanickým systémem ochranných dveří PSENmech s přidržením: Vybrat si můžete standardní varianty nebo varianty s klíčem. Bezpečné kompletní řešení tvoří mechanická petlice, dveřní klika a nový, flexibilně kombinovatelný bezpečnostní spínač. To představujte ještě spolehlivější a efektivní řešení ochranných dveří pro bezpečnost osob i výrobního procesu.

Tisková zpráva
Bezpečnostní optické závory PSENopt II typu 3 Pilz jsou v současné době celosvětově prvním typem 3 bezpečnostních optických závor s certifikátem UL. Jejich výhody využívají zejména výrobci strojů, kteří dodávají na severoamerický trh. (Foto: © Pilz GmbH & Co.KG)

Ostfildern, 12. 8. 2021

Bezpečnostní optické závory PSENopt II od firmy Pilz: Celosvětově první typ 3 bezpečnostních optických závor s certifikátem – otevřený trh v USA a Kanadě!

Bezpečnostní optické závory PSENopt II typu 3 dodávané společností Pilz v současné době jako jediné na světě získaly povolení globální zkušební organizace Underwriters Laboratories (UL) s hlavním sídlem v Northbrook, USA. Certifikát potvrzuje, že bezpečnostní optické závory splňují národní bezpečnostní standardy platné v USA a Kanadě. Certifikace poskytuje výhodu výrobcům strojů, a to zejména těm, kteří dodávají na zámořské trhy.

Tisková zpráva
Nový modul pro monitorování pohybů PNOZ m EF 1MM2DO pro konfigurovatelné malé řídicí jednotky PNOZmulti 2 Pilz chrání funkcí kaskádování a zpožděným vypínáním produkty, stroje i pracovníky v prostoru pohonů. (Foto: Pilz GmbH & Co.KG)

Ostfildern, 22. 7. 2021

Konfigurovatelná malá řídicí jednotka PNOZmulti 2 s novým rozšiřujícím modulem pro monitorování pohonu – spolehlivé a efektivní monitorování os

Nový modul pro monitorování pohybů PNOZ m EF 1MM2DO konfigurovatelných malých řídicích jednotek PNOZmulti 2 nabízí nyní v oblasti bezpečného monitorování pohybů i funkci kaskádování a zpožděného odpojení. Díky monitorování až osmi bezpečnostních funkcí na jedné ose zaručuje nový modul pro monitorování pohybu efektivní využití pohonů a chrání produkt i stroj.

Tisková zpráva
Bezpečnostní laserový skener PSENscan pro účinné monitorování ploch nyní nově nabízí více než 70 přepínatelných konfigurací a tři oddělené, simultánně monitorované bezpečnostní zóny. Plochy bude tedy možné monitorovat ještě efektivněji. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 30. 6. 2021

Bezpečnostní laserový skener PSENscan společnosti Pilz s až třemi oddělenými bezpečnostními zónami a až 70 přepínatelnými konfiguracemi - ještě flexibilnější a efektivní monitorování mobilních i stacionárních aplikací!

Pro bezpečnostní laserový skener jsou nyní k dispozici další digitální vstupy a výstupy: Díky novým 17-pólovým variantám a variantám Master Encoder je možné od nynějška využívat až 70 přepínatelných konfigurací a současně monitorovat až tři oddělené bezpečnostní zóny. To umožňuje ještě produktivněji kontrolovat stacionární plochy – například i novou funkcí částečného mutingu. Navíc nové funkce – vyhodnocení snímačů polohy, režim stand-by a přesnější navigace – zajistí v oblasti intralogistiky efektivnější monitorování mobilních aplikací.

Tisková zpráva
Jako „výherce“ Geman Innovation Award 2021 je nejmodernější bezpečnostní relé myPNOZ dalším milníkem na cestě k digitalizaci průmyslu: Pilz nyní může nabízet bezpečná řešení, která zákazník dostává podle „svých“ specifických požadavků jako individuální dodávku o velikosti „1“. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 19. 5. 2021

German Innovation Award (GIA) potvrzuje vysokou úroveň celosvětově prvního bezpečnostního relé myPNOZ, který může být vyráběn jako jedinečný produkt: „Vítěz“ v kategorii Electronic Technologies!

Společnost Pilz z Baden-Württemberska byla vybrána jako „vítěz“ kategorie „Electronic Technologies“. Cenu získala za inovativní a personalizovatelný bezpečnostní relé myPNOZ. Uživatelé si poprvé v historii mohou sami a v souladu s principy Průmyslu 4.0 vytvořit pomocí jednoduše ovladatelného nástroje řešení, které bude přesně vyhovovat jejich potřebám. German Innovation Award se uděluje produktům a řešením z různých oborů, které v porovnání s obdobnými výrobky poskytují uživatelům koncentrovaný užitek včetně mimořádné nadhodnoty.

Tisková zpráva
Rozsáhlá účinná ochrana sítí průmyslové automatizace: Firewalll SecurityBridge nyní zaručuje monitorování datové komunikace libovolného počtu účastníků sítě mimo řady produktů Pilz. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 11. 5. 2021

Firewall SecurityBridge společnosti Pilz chrání nyní i sítě průmyslové automatizace s přístroji jiných značek – komunikace zabezpečená před manipulací

Firewalll SecurityBridge nyní zaručuje monitorování datové komunikace libovolného počtu účastníků sítě mimo řady produktů Pilz. Dochází tedy k ještě flexibilnějšímu zapojení do současných sítí průmyslové automatizace. Díky řízení autentifikace a oprávnění chrání Security Bridge efektivně před nežádoucí manipulací s daty. Otevřený firewall společnosti Pilz zvyšuje využitelnost zařízení.

Tisková zpráva
Inovativní spínací bezpečnostní modul myPNOZ je dalším milníkem na cestě k digitalizaci průmyslu: Pilz nyní může nabízet bezpečná řešení, která zákazník obdrží podle „svých“ specifických požadavků jako individuální dodávku o velikosti „1“. Produkt byl nyní nominován na cenu Hermes Award. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 12. 4. 2021

Vyznamenání pro bezpečnostní spínací přístroj, který jako první na světě může být „sériově“ vyráběn jako individuální řešení - jednoznačný důvod pro nominaci společnosti Pilz na cenu Hermes Award

Společnost Pilz se sídlem v Baden-Württembersku byla letošního roku nominována na cenu HERMES AWARD. „Průmyslový Oscar“ jí byl udělen při příležitosti letošního veletrhu Digital Edition 2021 v Hannoveru. Kromě společnosti Pilz se o cenu ucházely i Bosch-Rexroth a Phoenix Contact. Pilz cenu získal za nový personalizovaný bezpečnostní spínací přístroj myPNOZ. Uživatelé si svůj individuální myPNOZ mohou jednoduše v duchu zásad Průmyslu 4.0 „vytvořit online“.

Tisková zpráva
30 metrů dlouhé lanko spínače PSENrope mini od společnosti Pilz nabízí spolehlivé a efektivní nouzové zastavení pro rozlehlé sestavy pásových dopravníků, například v balicím průmyslu. (Foto: Pilz GmbH & Co.KG)

Ostfildern, 8. 4. 2021

Řada bezpečných polohovacích a bezdotykových spínačů Pilz doplněná o nový kompaktní lankový spínač PSENrope mini – bezpečné zastavení pohybujících se pásů!

Pro spolehlivé a nákladově efektivní zabezpečí transportních zařízení a strojů rozšiřuje Pilz produktovou řadu polohovacích a bezdotykových spínačů o nový kompaktní lankový spínač PSENrope mini. Varianta lankového spínače PSENrope s úsporou místa a optimalizovanými náklady umožňuje vypínání procesů ručním ovládáním a představuje tím efektivní řešení funkce nouzového zastavení.

Tisková zpráva
Ochranný systém PSENvip 2 Pilz využívající kameru nabízí nyní nový modul pro měření úhlu ohybu, který vysílá obrazové údaje přímo do řídicí jednotky lisu. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 6. 4. 2021

Nový modul pro měření úhlu ohybu pro ochranný kamerový systém PSENvip 2 Pilz – ještě produktivnější průběh ohraňování!

Ochranný systém PSENvip 2 Pilz využívající kameru nabízí nyní nový modul pro měření úhlu ohybu, který vysílá obrazové údaje přímo do řídicí jednotky lisu. Obsluha vidí hodnotu úhlu ohybu na monitoru (HMI) přímo při samotném ohraňování. Výrobce ušetří náklady na drahé systémy pro měření úhlu a pracovníci již nemusí provádět náročné ruční měření. To velmi výrazně snižuje náklady a zkracuje čas potřebný na první a následné seřízení systému. Proces ohrnování je díky PSENvip 2 ještě produktivnější a bezpečnější, využití ohraňovacích strojů je ještě efektivnější.

Tisková zpráva
Pilz nabízí svým novým podpůrným programem Pilz Care moduly na míru, které lze individuálně sestavit podle potřeby zákazníka. (Photo: Pilz GmbH & Co. KG / iStock.com/Blue Planet Studio)

Ostfildern, 30. 3. 2021

Individuální podpora produktů s Pilz Care – podpora na míru

Služby podle potřeb zákazníka: Svým novým programem Pilz Care nabízí Pilz pro své produkty individuální rezervovatelné podpůrné moduly, které zaručí maximální využitelnost strojů.

Tisková zpráva
Do rodiny optických závor PSENopt II Pilz přichází nyní nový člen – blokování opětovného spuštění. Novinka spolehlivě zabrání nečekanému opětovnému rozběhu stroje. (Foto: Pilz GmbH & Co.KG)

Ostfildern, 25. 3. 2021

Portfólio optických závor PSENopt Pilz brání nečekanému opětovnému startu – efektivní a spolehlivá bezpečnost

Do rodiny optických závor PSENopt II Pilz přichází nyní PSENopt II lockout jako blokování opětovného spuštění. Brání nečekanému opětovnému startu stroje, například při provádění údržby v nebezpečném prostoru. Nejsou zapotřebí žádné další bezpečnostní senzory, tedy ani žádná vizuální inspekce nebezpečného místa. PSENopt II lockout je nejen bezpečným, ale současně i velmi hospodárným a navíc snadno ovladatelným řešením na ochranu před nebezpečným neočekávaným spuštěním stroje.

Tisková zpráva
S novými regulátory pohonů PMC SC6 a PMC SI6 nabízí Pilz prostorově úsporné rozšiřovatelné systémy pro aplikace s jednou, příp. více osami. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 23. 3. 2021

Nová řešení pohonů pro aplikace s jednou nebo více osami od společnosti Pilz – flexibilně kombinovatelné regulátory pohonu

S novými regulátory pohonů PMC SC6 a PMC SI6 doplňuje Pilz své portfolio servozesilovačů o prostorově úsporné systémy s možností rozšiřování pro zařízení s jednou, příp. více osami. Oba systémy lze flexibilně kombinovat a velmi rychlé uvést do provozu. Regulátory pohonu PMC SC6 a PMC SI6 nabízejí vysokou přesnost pro aplikace s jednou nebo více osami zejména v průmyslu zpracování kovů, balicím nebo dřevozpracujícím průmyslu.

Tisková zpráva
Bezpečné kompletní řešení pro dveře: PSENmlock a modul dveřní kliky s integrovaným únikovým odblokováním PSENmlock, který představuje zatím poslední rozšíření modulárního systému ochranných dveří Pilz, představují spolehlivou ochranu osob i zařízení v průmyslovém prostředí. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 18. 3. 2021

Modul dveřní kliky PSENmlock rozšiřuje modulární systém ochranných dveří Pilz – bezpečná manipulace s bezpečnými dveřmi

V modulárním systému ochranných dveří Pilz je nyní k dispozici modul dveřní kliky PSENmlock. Jako ucelené řešení je modul dveřní kliky vybaven integrovaným ovladačem a integrovaným únikovým odblokováním. Společně s bezpečným senzorem ochranných dveří PSENmlock pro bezpečné zablokování a přidržení představuje modul dveřní kliky bezpečné řešení, které lze individuálně přizpůsobit průchozím dveřím.

Tisková zpráva
Softwarový nástroj PNOZmulti Configurator nabízí od verze 10.13 další prvky a rozšiřující moduly pro konfigurovatelné malé řídicí jednotky. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 16. 3. 2021

Malé řídící jednotky PNOZmulti 2: Rozšíření softwarového nástroje PNOZmulti Configurator – nové bloky pro efektivnější automatizaci

V softwarovém nástroji PNOZmulti Configurator pro konfigurovatelné malé řídicí jednotky PNOZmulti 2 jsou od verze 10.13 k dispozici nové funkcí bloky pro jednoduchou konfiguraci bezpečných uživatelských programů. Balíček zahrnuje nový modul L-Muting pro aplikace se světelnými mřížemi, nové bloky logických funkcí pro řešení ochranných dveří a pro monitorování analogových funkcí a bloky pro rozsáhlejší kódování, příp. dekódování.

Tisková zpráva
Inovativní spínací bezpečnostní modul myPNOZ je dalším milníkem na cestě k digitalizaci průmyslu: Pilz nyní může nabízet bezpečná řešení, která zákazník obdrží podle „svých“ specifických požadavků jako individuální dodávku o velikosti „1“. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG/© iStock.com/Suradech14)

Ostfildern, 14. 1. 2021

Digitální obchodní model pro komponenty automatizační techniky jako další milník na cestě k Průmyslu 4.0 - „kusová“ bezpečnost

Průmysl 4.0 je totiž daleko více než pouhá optimalizace současných procesů: Pilz u svého nejnovějšího modulárního bezpečnostního spínacího přístroje myPNOZ vsadil na konzistentní digitální koncepci - od objednávky až po uvedení do provozu. Milník z pohledu na digitalizaci v průmyslu: Modulem myPNOZ nabízí Pilz bezpečná řešení, která lze individuálně dodávat v jednotlivém provedení přizpůsobeném specifickým požadavkům zákazníka.

Tisková zpráva
Pomocí intuitivního nástroje myPNOZ Creator si uživatelé sestaví online „své“ individuální bezpečnostní spínací modul myPNOZ. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG/ © iStock.com/industryview)

Ostfildern, 14. 1. 2021

Modulární bezpečnostní relé myPNOZ je první na světě, které Vám navrheme a dodáme už v množství od 1 kusu – „My Safety“ pro automatizaci

Pomocí intuitivního nástroje myPNOZ Creator si uživatelé mohou online sestavit „svůj“ myPNOZ: Dodává se smontovaný, nastavený, vyzkoušený a kompletně individualizovaný systém, ihned připravený pro instalaci. Pro práci s nástrojem myPNOZ Creator nejsou potřebné žádné znalosti programování, protože logika propojení bezpečnostních funkcí je u myPNOZ definována výběrem a modulů a pořadím sestavení. Společnost Pilz zabývající se automatizací nabízí svým novým modulárním bezpečnostním přístrojem myPNOZ kompletní digitální koncepci zahrnující proces od návrhu až po objednávku: Modulem myPNOZ nabízí Pilz bezpečná řešení, která lze individuálně dodávat v originálním provedení přizpůsobeném specifickým požadavkům zákazníka.

Tisková zpráva
S novým základním modulem PNOZ m B1 Burner malé bezpečné řídicí jednotky PNOZmulti 2 společnosti Pilz je možné vůbec poprvé bezpečně ovládat nejen řízení a monitorování samotného hořáku, ale i celého spalovacího zařízení. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 15. 7. 2020

Bezpečné malé řídicí jednotky PNOZmulti 2 společnosti Pilz pro využití ve spalovací technice

Poprvé bude možné nejen bezpečné řízení a monitorování samotného hořáku, ale i celého spalovacího zařízení. Nový základní modul PNOZ m B1 jako král bezpečných malých řídicích jednotek PNOZmulti 2 podporuje od verze 10.12 softwarového nástroje PNOZmulti Configurator monitorování a současně i bezpečné řízení spalovacích zařízení.

Tisková zpráva
Nové balíčky ROS (Robot Operating System) z Open Source Framework ROS pro bezpečnostní laserový skener PSENscan společnosti Pilz umožňují skener nyní využít i pro dynamickou navigaci transportních systémů bez řidiče (FTS). (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 19. 5. 2020

Bezpečnostní laserový skener PSENscan společnosti Pilz nyní s balíčkem ROS pro dynamickou navigaci v logistice výrobních závodů - jednodušší a pružnější!

Bezpečnostní laserový skener PSENscan společnosti Pilz nabízí bezpečné a efektivní monitorování stacionárních i mobilních nebezpečných zón s novými možnostmi, a to i v oblasti výrobní logistiky. Spolu s balíčky ROS (Robot Operating System) dostupnými již nyní z Open Source Famework ROS může být bezpečnostní laserový skener nyní použit i pro dynamickou navigaci transportních systémů bez řidiče (FTS) - například v kombinaci se SLAM (Simultaneous Localisation and Mapping). Výhodou pro uživatele je navíc dynamické a přitom bezpečné zavedení mobilní aplikace do výrobního prostředí.

Tisková zpráva
Nový ovladač PSENcode low profile actuator od společnosti Pilz vyniká svou mimořádně malou výškou - měří pouhé 3 mm. Je určen jako doplně bezpečnostního spínače PSENcode, jehož použití se tím stává ještě flexibilnější. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 21. 4. 2020

Nový ovladač pro nový rozměr bezpečnosti!

Kódované bezpečnostní spínače PSENcode společnosti Pilz spojují díky technologii RFID maximální ochranu proti manipulaci s minimální potřebou prostoru. Uživatelé tak dostávají další řešení pro aplikace s kritickým nedostatkem místa, kde výška představuje rozhodující faktor: S výškou pouze 3 mm je nový PSENcode low profile actuator v současné době nejmenším aktuátorem na celém světě.

Tisková zpráva
Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Ludvíka Svobodu 2674/1
058 01 Poprad
Slovakia

Telefon: +421 52 772 8201
E-Mail: info@pilz.sk