Udržitelně automatizovat

Graf rostoucí efektivnosti

Automatizační technika pomáhá vyrábět hospodárněji a se šetrnějším přístupem ke zdrojům. Bezpečná automatizační technika společnosti Pilz podporuje naše zákazníky na cestě k udržitelné výrobě. Pro méně prostojů a větší využitelnost a produktivitu. Stručně řečeno: pro dlouhý život strojů a zařízení. Pilz má trvale na paměti průmyslovou IT bezpečnost a podporuje v tomto smyslu bezpečnou infrastrukturu ve výrobním prostředí. Pilz nabízí svým zákazníkům energeticky efektivní a kvalitativně prvotřídní řešení automatizace šetrná vůči životnímu prostředí – nikdy nezapomínáme na správné využívání zdrojů.

Kvalita produktů

Naše produkty vždy odpovídají přislíbené kvalitě. Méně vratek znamená menší plýtvání materiálem. Pokud by přes všechna opatření byla zjištěna vada přístroje, mají naši zákazníci možnost jeho vrácení. Naši odborníci pak zjistí, zda vadný přístroj může být po opravě nebo výměně příslušných komponent opět použitelný.

Pracovník před řídicí jednotkou

Vrácení a likvidace

V rámci změn zákona o elektrických a elektronických přístrojích v roce 2021 nabízíme našim zákazníkům v Německu možnost vrácení produktů na konci jejich životního cyklu. V roce 2012 byla schválena směrnice WEEE 2012/19/EU (Waste of Electrical and Electronic Equipment). Tato evropská směrnice se kromě jiného zabývá označováním a přijímáním vracených elektrických a elektronických přístrojů výrobcem. Přístroje se odborně zlikvidují, příp. recyklují. Naše společnosti v jednotlivých zemích jsou registrovány v místech svého sídla a nabízejí zákazníků vhodné řešení likvidace. Navíc pracujeme průběžně na snižování obsahu škodlivin v našich produktech.

Další recyklační opatření:

 • Odpady se recyklují
 • V našich budovách třídíme odpady a připravujeme zhodnocení materiálů
 • Obaly jsou vyráběny ze 100% recyklovaného papíru
 • Je minimalizováno používání fólií

Těmito opatřeními bychom mohli podíl odpadů vhodných pro recyklaci zvýšit dokonce až na 95 %!

Tráva vyrůstající z řídicí jednotky

Energetická efektivnost

Naším cílem je vyvíjet produkty, které nenarušují životní prostředí, a proto používáme ekologické materiálu a energeticky úsporné technologie. Vývojové oddělení již na počátku životního cyklu každého nového produktu klade jako jeden z požadavků jeho energetickou efektivnost a schopnost dalšího technologického vývoje. Každá generace našich produktů je v souladu s našimi cíli efektivnější než byl její předchůdce. To platí jak pro všechny řídicí systémy, spínací moduly a senzory, tak i pro funkce v oblasti výkonných prvků.

Tři příklady produktů:

Vše o udržitelném retrofitu

Tzv. retrofit znamená, že Pilz převádí „staré“ stroje a zařízení, které již nevyhovují aktuálním standardům bezpečnost, do nejnovějšího stavu. Pro zákazníky to znamená, že mohou své vybavení používat i nadále a nejsou nuceni k jeho likvidaci a pořízení nové technologie. Tímto způsobem podporuje Pilz své zákazníky v jejich snaze po udržitelnosti, šetrném zacházení se zdroji a minimalizaci odpadů.

Jako expert na automatizaci Pilz podpoří celý proces retrofitu:

 • Posouzení rizik
 • Koncepce bezpečnosti
 • Bezpečnostní design
 • Výběr vhodných bezpečnostních komponent
 • Integrace systému
 • Verifikace
 • Validace
 • Technická dokumentace
 • Školení zaměstnanců
 • Podle potřeby: nová značka CE

Retrofit se spoluúčastí společnosti Pilz

Stroje v hale

Další informace

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Ludvíka Svobodu 2674/1
058 01 Poprad
Slovakia

Telefon: +421 52 772 8201
E-Mail: info@pilz.sk