Systémová integrace pro stroje a zařízení

Rychlé zajištění bezpečnosti

Čtvrtý krok k bezpečnosti strojů: Integrace systému

Čas, který máte k dispozici pro integraci jednotlivých strojů do komplexního zařízení nebo pro zlepšení bezpečnosti již instalovaných strojů, je většinou velmi omezený. Pilz Vám pomůže i přesto bezpečně a v přiměřeném čase potřebná bezpečnostní opatření realizovat.

Vaše požadavky

Rychlá integrace bezpečnostních opatření

Při řetězení strojů nebo dodatečné vystrojování stávajících zařízení hraje integrace bezpečnostních opatření důležitou roli. Na vlastní realizaci většinou v praxi zbývá jen málo času. Proto musí být opatření přijímána rychle a musí být zaměřena přímo na cíl.

Bez oklik k větší bezpečnosti strojů

Je důležité vědět, že bezpečnostní systémy a jejich integrace nejsou prvky, které by určovaly náklady projektů automatizace a bezpečnosti. Postaráme se o realizaci Vašich bezpečnostních opatření v rámci integrace systému.

Naši zkušení inženýři zavedou vhodná bezpečnostní opatření přímo pro Vaše stroje.

Naše činnosti

Naši zkušení projektoví manažeři budou dbát na to, aby výrobní proces byl co nejméně omezen.

Při zavádění bezpečnostních funkcí dbají naši zkušení projektoví manažeři na to, aby k omezení výrobního procesu docházelo v co možná nejmenší míře. Při realizaci projektu a instalaci mechanických, elektrických a hydraulických komponent vždy respektujeme podmínky současného provozu tak, aby odstávky trvaly jen nezbytně nutnou dobu.

Systémová integrace Pilz zahrnuje následující fáze:

 • Plánování a řízení projektů
 • Výběr a obstarání potřebných komponent jako jsou ovladače, senzory a řídicí moduly
 • Konstrukce a montáž potřebných mechanických nástaveb
 • Konstrukce a zkoušky potřebných spínacích panelů
 • Instalace elektrických a řídicích systémů
 • Programování řídicích a vizualizačních systémů
 • Uvádění systémů do provozu
 • Výběr dodavatelů a subdodavatelů
 • Školení pracovníků obsluhy a údržby
 • Zpracování dokumentace související s vývojem v souladu se strukturovanými procesy

Vaše výhody ve zkratce

Naše celosvětová síť Vám umožní uvádět Vaše projekty do života cíleně a včas:

 • Úkoly svěříte zkušeným specialistům s dlouholetými zkušenostmi z praxe
 • Vaše bezpečnostní systémy budou implementovány v souladu s příslušnými normami a směrnicemi
 • Váš nový systém si vyžádá jen minimální náklady i doby odstávky

Vaše příští kroky na cestě k bezpečnosti strojů

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Ludvíka Svobodu 2674/1
058 01 Poprad
Slovakia

Telefon: +421 52 772 8201
E-Mail: info@pilz.sk