Přístup a zásahy pouze pro autorizované osoby!

Ani to nejlepší zabezpečení dveří nebo ta nejspolehlivější kontrola přístupu Vám nepomůže, jestliže si někdo nepovolaný přístup k Vašemu stroji vytvoří prostřednictvím sítě. Tady je zapotřebí ucelená koncepce bezpečnosti, která bude zahrnovat jak strojní bezpečnost (Safety), tak i datovou bezpečnost (Industrial Security). Pokud totiž systém bezpečnosti obsahuje mezery, jsou problémy s kvalitou a neplánované prostoje stroje pouze dva z možných nepříjemných scénářů. Je tedy nesmírně důležité chránit stroje a zařízení tak, aby k nim měl přístup pouze autorizovaný personál a aby nemohlo docházet k manipulaci s řídicími systémy nežádoucími zásahy z neznámého zdroje.

Nabízíme Vám velmi rozumnou koncepci ochrany, která zahrnuje nejen strojní bezpečnost, ale i ochranu Vašeho stroje před nebezpečím hrozícím zvenčí. Připravili jsme pro Vás možné řešení bezpečné kontroly přístupu!

Naše řešení pro zajištěný přístup a bezpečnost dat

V každé firmě jsou prostory, které je nutné zabezpečit před nežádoucím přístupem. Vždy je také třeba chránit nejen člověka před strojem, ale také stroj před člověkem. Stejnou měrou je tedy nutné mít na paměti strojní bezpečnost (Safety) i datovou bezpečnost (Industrial Security).
Systém pro volbu provozních režimů a přístupových oprávnění PITmode fusion, modulární systém ochranných bran, malé řídicí systémy PNOZmulti 2 a Firewall SecurityBridge představují řešení, které splňuje požadavky na strojní bezpečnost a definuje oprávnění pro servisní techniky a další osoby účastnící se výrobního procesu. Tak budou na jedné straně chráněni Vaši zaměstnanci před možným ohrožením ze strany stroje a na druhé straně budou Vaše stroje chráněny před chybou obsluhy nebo dokonce záměrnou manipulací.

Systém volby provozních režimů a přístupových oprávnění PITmode fusion identifikuje osoby na základě dat uložených na kryptograficky zabezpečeném klíči RFID a provádí jejich autorizaci v souladu s uloženým oprávněním pro konkrétní akce. Teprve jestliže čtecí jednotka potvrdí správnost údajů, může příslušná osoba otevřít zajištěné dveře. Přístup prostřednictvím sítě chrání Firewall SecurityBridge. Tento systém monitoruje komunikaci s řídicí jednotkou, v našem případě malým řídicím systémem PNOZmulti 2 a zaručí, že ovládání stroje nemůže být ovlivněno nežádoucím přístupem zvenčí.
Nabízíme Vám tedy ucelenou koncepci přístupu ke stroji, která respektuje nejen strojní bezpečnost, ale i datovou bezpečnost (Industrial Security).

Stažení letáku

Portfólio našich produktů určených pro bezpečný přístup ke strojům a zařízením najdete na dalších stránkách.

Bezpečnost strojů (Safety) a zabezpečení dat v průmyslu (Industrial Security)

Volič provozních režimů a systém přístupových oprávnění PITmode fusion

PITmode fusion

Díky PITmode fusion dokážete ochránit Vaše stroje a zařízení před neautorizovanými zásahy a předejdete i škodám způsobeným nesprávnou obsluhou. Kromě regulace přístupových práv pomocí PITreader můžete PITmode fusion využít i pro bezpečnou volbu provozních režimů. Využijte možnosti zajistit si funkce Safety a Security v jednom systému.

Bezpečná regulace přístupu

Konfigurovatelné bezpečné malé řídicí jednotky PNOZmulti 2

Vsaďte na bestseller a celosvětový standard bezpečnosti pro všechny typy strojů, který je určený k monitorování nouzového zastavení, bezpečnostních bran, optických závor, dvouručního ovládání a četných dalších funkcí. V grafickém konfiguračním nástroji zpracujete pomocí certifikovaných funkčních modulů snadno a jednoduše přístupová oprávnění a PITreader provedete výběr bezpečných provozních režimů s PITmode fusion.

Bezpečně řídit

Softwarový nástroj PNOZmulti Configurator

Modulární systém ochranných dveří

Modulární systém ochranných dveří

Zajištěním přístupu ke strojům chráníte Vaše pracovníky před nebezpečím vyvolávaným pohyby stroje. Zde přichází na řadu modulární systém bezpečnostních bran. Systém dokonale zabezpečí přístup a díky modulárnímu principu umožňuje individuální řešení vhodné právě pro Vaši aplikaci. Další výhody nabízí efektivní sériové zapojení, rychlá diagnostika, přídavné ovládací a tlačítkové prvky i volitelné únikové odblokování.

Zabezpečit brány

Application Firewall SecurityBridge

Ani ten nejdokonaleji zabezpečený vstup k Vašim strojům a zařízením nepomůže, jestliže útočním pronikne zvenčí do Vaší řídicí sítě a použije Váš řídicí systém pro své vlastní cíle. Firewall SecurityBridge je systém, který řídicí jednotky Pilz před manipulací dokáže ochránit. Systém monitoruje datovou komunikaci mezi PC a řídicí jednotkou a okamžitě nahlásí nedovolené změny v řídicím projektu. Chrání tak následné řídicí systémy před útokem přicházejícím přímo ze sítě a před zásahy nepovolaných osob.

Chránit řídicí systémy před manipulací

Application Firewall SecurityBridge

Identification and Access Management – I.A.M.

Muž s helmou před strojem

 „Identification and Access Management“, stručně I.A.M., je velmi široká nabídka našich produktů, softwaru a individuálních řešení, která Vám usnadní zvládání každodenních problémů, které skrývá téma řízení přístupu. Od jednoduché autentifikace až po komplexní řešení přístupových práv, od funkčně bezpečného výběru provozních režimů až po elektronické zabezpečení údržby.

Funkce Safety a Security v jednom systému!

Zde najdete potřebné informace

 

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Ludvíka Svobodu 2674/1
058 01 Poprad
Slovakia

Telefon: +421 52 772 8201
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk