Přístup a zásahy pouze pro autorizované osoby!

Ani nejlepší zajištění dveří nebo kontrola přístup Vám nepomůže, jestliže si někdo cizí najde přístup k Vašemu stroji prostřednictvím sítě. Proto je zapotřebí ucelená koncepce bezpečnosti, která zahrne jak bezpečnost stroje (Safety), tak i bezpečnost průmyslových dat (Industrial Security). Pokud totiž systém bezpečnosti obsahuje mezery, jsou problémy s kvalitou a neplánované prostoje stroje pouze dva z možných nepříjemných scénářů. Je tedy nesmírně důležité chránit stroje a zařízení tak, aby k nim měl přístup pouze autorizovaný personál a aby nemohlo docházet k manipulaci s řídicími systémy nežádoucími zásahy z neznámého zdroje.

My Vám nabízíme promyšlenou koncepci přístupu ke stroji, která zajistí nejen bezpečnost pracovníků, ale i ochranu Vašeho majetku. Připravili jsme pro Vás možné řešení bezpečné kontroly přístupu!

Naše řešení pro zajištěný přístup a bezpečnost dat

V každém pracovním prostředí se vyskytují určité prostory, které musí být chráněny před nežádoucím vstupem. Nejedná se však pouze o ochranu člověka před strojem, ale je třeba chránit i stroj před člověkem. V průmyslovém prostředí je vždy nutné věnovat pozornost jak bezpečnosti (Safety), tak i ochraně (Industrial Security).
Volič provozních režimů a systém přístupových oprávnění PITmode fusion, modulární systém ochranných dveří, malé řídicí jednotky PNOZmulti 2 a Firewall SecurityBridge představují řešení, které splňuje požadavky na bezpečnost strojů a současně definuje oprávnění servisních techniků i úlohy dalších osob. Systém nejen že ochrání Vaše pracovníky před nebezpečím, které vychází ze strojů, ale poskytne rovněž ochranu Vašim strojům před nesprávnou obsluhou a nežádoucí manipulací.

Volič provozních režimů a systém přístupových oprávnění PITmode fusion umí identifikovat osoby na základě dat uložených v kryptograficky zajištěném klíči RFID, protože jen tyto osoby jsou uloženými právy autorizovány k provádění určitých činností. Teprve jestliže čtecí jednotka potvrdí správnost údajů, může příslušná osoba otevřít zajištěné dveře. Přístup prostřednictvím sítě chrání Firewall SecurityBridge. Tento systém monitoruje komunikaci s řídicí jednotkou, v našem případě malou řídicí jednotkou PNOZmulti 2 a zaručí, že ovládání stroje nemůže být ovlivněno nežádoucím přístupem zvenčí.
Nabízíme Vám tedy promyšlenou koncepci přístupu ke stroji, která zajistí nejen bezpečnost pracovníků, ale i ochranu Vašeho majetku.

Leták ke stažení

Portfólio našich produktů z oblasti bezpečného přístupu ke strojům a zařízením najdete dole.

Bezpečnost strojů (Safety) a zabezpečení dat v průmyslu (Industrial Security)

Volič provozních režimů a systém přístupových oprávnění PITmode fusion

PITmode fusion

S naším řešením PITmode fusion ochráníte Vaše stroje a zařízení před neautorizovaným přístupem a vyhnete se škodám způsobeným nesprávnou obsluhou. Kromě regulace přístupových práv pomocí PITreader můžete PITmode fusion využít i pro bezpečnou volbu provozních režimů. Využijte možnosti spojení funkcí Safety a Security v jednom systému.

Bezpečná úprava přístupů

Konfigurovatelné bezpečné malé řídicí jednotky PNOZmulti 2

Vsaďte na nejnovější produkt i na celosvětově uznávaný standard bezpečnosti - monitorování nouzového zastavení, ovládání ochranných dveří, světelné závory, dvouruční ovládání a celou řadu dalších možností pro všechny typy strojů. V grafickém konfiguračním nástroji si za pomoci certifikovaných funkčních modulů jednoduchým způsobem nastavíte individuální přístupová oprávnění s PITreader a provedete bezpečný výběr provozního režimu s PITmode fusion.

Bezpečně řídit

Softwarový nástroj PNOZmulti Configurator

Modulární systém ochranných dveří

Modulární systém ochranných dveří

Zajištěním přístupu ke strojům chráníte Vaše pracovníky před nebezpečím vyvolávaným pohyby stroje. A právě zde přichází na řadu modulární systém ochranných dveří . Systém dokonale zabezpečí přístup a díky modulárnímu principu umožňuje individuální řešení vhodné právě pro Vaši aplikaci. Další výhody nabízí efektivní sériové zapojení, rychlá diagnostika, přídavné ovládací a tlačítkové prvky i volitelné únikové odblokování.

Zabezpečení dveří

Application Firewall SecurityBridge

Ani ten nejbezpečnější zámek na přístupu k Vašim strojům a zařízením nepomůže, jestliže útočník pronikne do řídicí sítě a začne manipulovat s řídicím systémem. Před takovou manipulací ochrání Firewall SecurityBridge od firmy Pilz. Systém monitoruje datovou komunikaci mezi PC a řídicí jednotkou a okamžitě nahlásí nedovolené změny v řídicím projektu. Tím chrání následné řídicí jednotky před zásahy přicházejícími přímo ze sítě v důsledku nepovoleného přístupu.

Chránit řídicí jednotky před manipulací

Application Firewall SecurityBridge

Identification and Access Management – I.A.M.

Muž s helmou před strojem

Systémem „Identification and Access Management“, krátce I.A.M., Vám nabízíme širokou paletu produktů a softwaru i hotových individuálních řešení pro Vaše každodenní výzvy v oblasti řízení přístupu. Od jednoduché autentifikace až po komplexní řešení přístupových práv, od funkčně bezpečného výběru provozních režimů až po elektronické zabezpečení údržby.

Funkce Safety a Security v jednom systému!

Informujte se právě zde

 

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk