Bezpečnostní optická závora

Ideální zabezpečení přístupu a zásahu

Fotografie produktu – skupina bezpečnostních optických závor

S našimi bezpečnostními optickými závorami PSENopt a PSENopt II ochráníte Vaše pracovníky i výrobní zařízení a produkty – bezpečně, efektivně a hospodárně. Neviditelné infračervené pole chrání nebezpečné prostory a poskytuje optimální zajištění při přístupu i zásahu. Ideální pro výrobní procesy, do kterých je nutné aktivně zasahovat.

Využijte široké nabídky bezpečnostních optických závor, kompletního řešení zahrnujícího dále bezpečnostní řídicí systémy Pilz a know-how, které společnost Pilz získala během dlouholetého působení v oblasti automatizace.

Bezpečnostní optická závora pro bezpečný zásah do výrobního procesu

Speciálně u aplikací, u nichž dochází k pravidelnému přísunu a odvádění materiálu nebo tam, kde místo zásahu je přímo u nebezpečné zóny, umožňují bezdotyková ochranná zařízení jako bezpečnostní optické závory, aby zásahy do procesy byly prováděny bezpečně a přitom efektivně.

Bezpečnostní optické závory PSENopt / PSENopt II umístěné na přístupu k místům zásahu spolehlivě monitorují nebezpečný prostor. Jestliže osoba nebo objekt proniknou do ochranného pole, světelný paprsek se přeruší a okamžitě se aktivuje příkaz k vypnutí. LED pomáhají obsluze vyhodnotit důležité příčiny zastavení strojů a systémové poruchy a zabraňují tak zbytečným odstávkám v provozu. Funkce jako muting, blanking a kaskády přinášejí rozmanité možnosti využití.

Světelné závory Pilz jsou vhodné pro nejrůznější obory a aplikace, např. pracoviště s nutnými přímými zásahy obsluhy, zabezpečení přístupu k transportním pásům, manipulaci s materiálem nebo robotická pracoviště.

Výhody bezpečnostních optických závor

Fotografie produktu – optická závora
 • Bezbariérový a bezpečný přístup
 • Zvýšení produktivity snížením doby odstávek v provozu
 • Rychlá a jednoduchá instalace
 • Individuální konfigurace ochranných polí
 • Komfortní diagnostika pomocí LED

Vysoká produktivita a bezpečnost

 • Typ 2, typ 3 a typ 4 jsou schváleny podle EN/IEC 61496-1/-2
 • Ochrana prstů, rukou a těla do PL e
 • Prostorově úsporné díky krátké době reakce a kompaktní konstrukci
 • Variabilní délky od 150 do 1800 mm
 • Hospodárné kompletní řešení s bezpečnými řídicími systémy
Fotografie produktu – optická závora

Vaše bezpečné kompletní řešení s bezpečnostními optickými závorami Pilz

Kombinujte bezpečné optické závory PSENopt (II) s naším bezpečným řídicím systémem PNOZmulti 2. Diagnostická hlášení lze u PNOZmulti 2 aktivovat několika málo stisknutími. Navíc lze PNOZmulti 2 zapojit do jakéhokoli běžného komunikačního a automatizačního prostředí.
Experti společnosti Pilz na bezpečnost Vás podpoří při integraci do Vašeho zařízení, například při hodnocení rizik a zpracování prohlášení o shodě i celou řadou nabídek na školení.

Obrázek produktu – PNOZmulti a PSENopt

Bezpečnostní optické závory pro ochranu prstů, rukou a těla

Od bezpečnostních optických závor pro ochranu těla až po bezpečnostní světelnou závoru pro ochranu prstů – řada produktů PSENopt a PSENopt II představuje kompletní portfolio. Bez ohledu na to, zda se jedná o aplikace s kritickými prostorovými podmínkami nebo o rozšířené funkce jako muting, blanking nebo kaskády: Pilz nabídne vždy vhodnou světelnou závoru odpovídající Vašim požadavkům.

 • Vícefunkční využití, např. pro monitorování zpětnovazebních okruhů, reset/potvrzení a diagnostiku
 • Větší bezpečnost bez mrtvých zón
 • Rozšířené aplikace s funkcemi muting, blanking a kaskády
 • Jednoduchá a rychlá montáž pomocí montážních sad
Obrázek produktu – PSENopt
Obrázek produktu – PSENopt II
Obrázek produktu – reflexní optický senzor

PSENopt – vysoká flexibilita pro individuální požadavky

Řada bezpečnostních optických závor PSENopt je optimální pro využití u strojů, kde jsou vyžadovány průběžné zásahy do procesu. Závory jsou vhodné pro aplikace až do PL c (typ 2) a PL e (typ 4). Kromě standardních bezpečnostních optických závor nabízí Pilz optické závory Advance s rozšířenými funkcemi jako je muting, blanking i kaskády. Pro aplikace s kritickým nedostatkem místa jsou k dispozici úzké bezpečnostní optické závory PSENopt slim s integrovanou funkcí kaskády.

PSENopt II – maximální bezpečnost v drsném průmyslovém prostředí

Flexibilní možností využití, rychlá instalace, žádné mrtvé zóny, odolnost vůči rázu 50G – to vše jsou vlastnosti určené pro náročný pracovní den – i při extrémním chladu (až -25 °C) nebo v prašném prostředí. Kromě nově prodávaného typu 3 bezpečnostních optických závor, které jsou vhodné speciálně pro aplikace do PL d jsou nyní k dostání i varianty typu 4. Díky 5pólové přípojce mohou být bezpečnostní optické závory připojeny přímo na decentrální moduly PDP67. Při prostorovém uspořádání bezpečnostních optických závor již neplatí žádné hranice: Díky kódování můžete senzory optických závor umísťovat i blízko sebe.

Reflexní optické senzory – spolehlivá identifikace objektů

Reflexní optické senzory umožňují spolehlivé rozpoznání objektů při detekci různých obalových materiálů. V kombinaci s našimi bezpečnými řídicími systémy získáte možnost spolehlivého monitorování přísunu krabic.

Více informací

Potřebujete podporu při hodnocení rizik Vašeho zařízení? Naši experti na bezpečnost Vás podpoří při vypracování individuální koncepce bezpečnosti, analýzy rizik, při získání značky CE pro Vaše zařízení, pomohou Vám s inspekcí a navíc pro Vás mají celou řadu zajímavých a užitečných nabídek na školení.

Přehled kurzů a školení

Spektrum našich produktů: Bezpečnostní optické závory a reflexní optické senzory

Bezpečnostní optická závora pro ochranu těla

Bezpečnostní optická závora pro ochranu těla

Bezpečnostními optickými závorami PSENopt (II) s jedním nebo více paprsky účinně zabezpečíte i velké přístupy. Díky velkému dosahu jsou ideální pro vnější vymezení prostoru.

Ochrana těla
Bezpečnostní optická závora pro ochranu rukou

Bezpečnostní optická závora pro ochranu rukou

Husté pole paprsků umožňuje umístění bezpečnostních senzorů blízko nebezpečné zóny. Proto jsou závory PSENopt (II) optimální pro výrobní prostředí s nedostatkem místa.

Ochrana rukou
Bezpečnostní optická závora pro ochranu prstů

Bezpečnostní optická závora pro ochranu prstů

Bezpečnostní optické závory PSENopt (II) ideálně bezbariérově zabezpečí stroje a zařízení, u nichž jsou nezbytné zásahy do nebezpečného prostoru nebo kde se pracovníci pohybují přímo na hranici nebezpečné zóny. Rychlá doba reakce a jemné rozlišení umožňují nejmenší možnou vzdálenost instalace od nebezpečného místa.

Ochrana prstů
Reflexní optický senzor

Reflexní optické senzory pro identifikaci objektů

Optické senzory umožní spolehlivou identifikaci objektů. Reflexní optické senzory se uplatní například v obalovém průmyslu, kde mohou bezpečně monitorovat přísun krabic.

Reflexní optický senzor
Příslušenství PSENopt a PSENopt II

Příslušenství k bezpečnostním optickým závorám

Rozsáhlé příslušenství dodávané k bezpečnostním optickým závorám PSENopt a PSENopt II umožní optimální začlenění optických senzorů do jakéhokoli prostředí. K dispozici je celá řada souvisejících produktů – od ochranných sloupků přes odrazná zrcadla a systémy pro muting až po vhodnou připojovací techniku.

Příslušenství PSENopt a PSENopt II
Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Ludvíka Svobodu 2674/1
058 01 Poprad
Slovakia

Telefon: +421 52 772 8201
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk