Průmysl 4.0 u společnosti Pilz

Podílíme se na vytváření Průmyslu 4.0 - od počátku

Jako člen demonstrační a výzkumné platformy SmartFactoryKL se aktivně podílíme na zpracování jednotných standardů pro projekt Průmysl 4.0. Cílem platformy je testovat inovativní výrobní systémy, které vizi projektu Průmysl 4.0 uvedou do života.

Společně s dalšími partnery SmartFactoryKL pracujeme na přípravě výrobní linky, která představí praktické využití hlavních aspektů projektu Průmysl 4.0. Skladový modul Pilz přitom představuje inteligentní automatizovaný zásobník pro nosiče obrobků. Využíváme přitom naše řídicí jednotky, různé snímače, techniku pohonů, komponenty síťové infrastruktury i systémy pro ovládání a vizualizaci.

Bílá kniha „Bezpečnost modulárních strojů“ pro SmartFactoryKL

Díky decentralizované řídicí inteligenci, mobilní servisní robotice, inteligentní diagnostice a vizualizaci a rovněž napojení na cloud vyrábí naše inteligentní továrna nejrůznější personalizované produkty, vždy po 1 kuse. Od snímače přes pohon až po řídicí jednotku a robotiku - všechny vzájemně propojené produkty nesou značku Pilz.

Průmysl 4.0 ve výrobě společnosti Pilz

Inteligentní produkty Pilz

Průmysl 4.0 pro nás není pouze projektem pro budoucnost, ale je již součástí dnešních výrobních procesů. Například dnes již používaného inteligentního transportu obrobků, který jsme vyvinuli. Výsledkem je zrychlení a usnadnění např. osazování desek s tištěnými spoji a procesu pájení. Nosiče obrobků si samy nacházejí pomocí integrovaných čipů RFID správnou cestu od hrotu pájky k montážní jednotce.

Predikativ Maintenance u firmy Pilz

Pro řízení výroby jsou cíleně shromažďována a zpracovávána potřebná data strojů. Jejich vyhodnocením se získávají důležité informace o změně stavu a opotřebení strojů. To umožňuje přesné zaměření údržby.

"Proaktivní údržba " brání poruchám a prostojům ve výrobě. Byl realizován i nový způsob ukládání aktuálních pracovních dokumentů - Pilz Cloud. Proto jsou dnes k dispozici všechna data a dokumenty vždy v aktuální podobě a v reálném čase. Pomocí mobilních koncových přístrojů si je pracovníci ve výrobě mohou kdykoli vyvolat z jakéhokoliv pracoviště.

Proaktivní údržba firmy Pilz

IT v propojené výrobě

Průmysl 4.0, Safety & Security

Propojená výroba zvyšuje požadavky na IT-Security. Proto neváháme investovat do rozsáhlého zabezpečení infrastruktury, které sleduje a chrání veškerý pohyb dat. Náleží k němu i samostatné výpočetní centrum, které splňuje nejnovější požadavky. Průběžný systém analýzy dat z protokolů a všech ostatních dat nám umožňuje včas rozpoznat jakékoli odchylky.

Navíc byl pro výrobní úseky instalován systém ochran Firewall, přizpůsobený konkrétní úrovni bezpečnosti nutné pro jednotlivé zóny. To vylučuje výpadky a bezpečnostní rizika a chrání know-how.

V současné době se aktivně účastníme činnosti následujících grémií a iniciativ:

"Pilz - továrna na myšlenky 4.0"

Vysokou prioritu má u společnosti Pilz i spolupráce, zejména mezi oddělením informačních technologií a výrobní techniky, důležitá pro projekt Průmysl 4.0. V "Továrně na myšlenky 4.0", kterou vytvořila společnost Pilz, se setkávají pracovníci z oblasti výroby a IT, aby zde získali potřebné zdroje pro plánování a realizaci společných projektů na téma Průmysl 4.0.

 

Továrna na myšlenky Pilz

Zjistěte si více o projektu Průmysl 4.0 u firmy Pilz:

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Ludvíka Svobodu 2674/1
058 01 Poprad
Slovakia

Telefon: +421 52 772 8201
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk