Koncepce kvalifikace

Koncepce kvalifikace

Vstupte na Vaši individuální cestu ke kvalifikaci a profesnímu rozvoji pro ještě větší úspěchy.

S naší koncepcí kvalifikace budete moci Vaše znalosti rozvíjet postupně tak, až dosáhnete požadovaného stupně. Naše školení jsou rozdělena do čtyř úrovní - od začátečníka až po certifikaci experta. Do zvolené úrovně můžete nastoupit kdykoli. Četná školení přitom obsahově navazují.

Všechny informace o jednotlivých úrovních získáte přímo na této stránce. U konkrétních školení jsou vždy uvedena doporučení pro cestu k dosažení příslušného stupně.

K nabídce školení

Cesta ke kvalifikaci

Úroveň: Začátečník

Úroveň: Začátečník

Školení na této úrovni můžete navštěvovat bez speciálních předchozích znalostí v určitém oboru. Získáte obecný přehled o tématu a budete se moci rozhodnout pro další specializaci a účast na školení následující úrovně. Na úrovni začátečníka nabízíme i možnost samostudia formou cvičení za podpory internetu.

Úroveň: Základy

Úroveň: Základy

Na této úrovni Vám předáme veškeré základní znalosti potřebné pro správné technické porozumění. Nejsou to už pouze jen základní znalosti, zde již nabízíme i poněkud komplexnější témata. Tato témata představují ucelené okruhy, které slouží jako základ pro vyšší kvalifikaci na úrovni „pokročilých“.

Úroveň: Pokročilý

Úroveň: Pokročilý

Pokud již sami máte dobré předběžné znalost a zkušenosti z určité oblasti, bude Vám nepochybně nabídka na této úrovni vyhovovat. Pro absolvování školení na této úrovni je možné rovněž projít předem kurzem na úrovni začátečníka a základním kurzem. Zde si pak získané znalosti prohloubíte a rozšíříte si Vaše odborné kompetence v klíčových oborech.

Úroveň: Expert

Úroveň: Expert

Chcete-li se stát absolutním expertem v určitém oboru, doporučujeme Vám účast v tomto nejvyšším kvalifikačním stupni. S patřičnými profesními zkušenostmi nebo na základě absolvování tří předchozích úrovní zde získáte vědomosti na úrovni experta. Všechny dosažené výsledky jsou vždy potvrzeny externí zkušební organizací a doloženy příslušným certifikátem.

Speciální školení

Jako doplněk ke školením na různých úrovních nabízíme speciální kurzy v různých oborech, které Vám zprostředkují ještě hlubší náhled do konkrétních témat. Speciální vědomosti pro specialisty a ty, kdo se jimi chtějí stát.

Mezinárodní úroveň

Na celém světě nabízíme stejnou koncepci kvalifikace. Mnohá z uvedených školení je možné navštěvovat i v sídlech zahraničních dceřiných společností Pilz a všude mají stejně vysokou úroveň. Podle poptávky jsme schopni školení pořádat i v jiných zemích. Úrovní své kvalifikace tak můžete přispět k úspěchům Vaší firmy kdekoli na světě.

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Ludvíka Svobodu 2674/1
058 01 Poprad
Slovakia

Telefon: +421 52 772 8201
E-Mail: info@pilz.sk

Pilz Academy

Telefon: 0711 3409-318
E-Mail: globalacademy@pilz.com