Validace bezpečnosti pro bezpečnost strojů

Potvrzení správné realizace ochranných opatření

Pátý krok k bezpečnosti strojů: Validace bezpečnosti

Validací bezpečnosti strojů a zařízení získáte jistotu, že ochranná opatření byla správně provedena a bezpečnostní systém bude bezvadně fungovat.

Vaše požadavky

Naši inženýři prověřují prvky kritické z hlediska bezpečnosti a bezpečnostní funkce Vašich strojů.

Validace bezpečnosti v životním cyklu stroje

Mezinárodní bezpečnostní směrnice a normy jako ISO 13849, IEC 62061 a IEC 61508 vyžaduje od Vás jako výrobce nebo provozovatele strojů, abyste si své bezpečnostní systémy bez ohledu na způsob jejich funkce nechával v pravidelných intervalech prověřovat. K tomu je bezpodmínečně nutné, abyste rozuměl bezpečnostnímu životnímu cyklu stroje a vyznal se i v realizaci potřebných ochranných opatření.
Jak ale získáte jistotu, že zavedená bezpečnostní opatření budou splňovat všechny požadavky a budou provedena podle aktuálních platných bezpečnostních ustanovení i osvědčených metod? Právě zde pomáhá validace bezpečnosti, kterou provádí společnost Pilz.

Naše činnosti

Strukturovaná metoda pro efektivní validaci bezpečnosti

Při plánování ověřovacího procesu ve fázi designu je nutné stanovit všechna opatření, kroky a zdroje potřebné pro tento účel. Nabízíme strukturovanou metodu pro inspekci prvků strojů a zařízení kritických z hlediska bezpečnosti i pro prověření potřebných bezpečnostních funkcí.

Validace prováděná firmou Pilz zahrnuje následující činnosti:

  • Posouzení současného designu z hlediska bezpečnostních požadavků
  • Hodnocení vybraných komponent
  • Prověření instalace snímačů a ovladačů a jejich propojení
  • Test softwarových a hardwarových funkcí relevantních pro bezpečnost
  • Provedení testu funkcí a simulace chyb
  • Zpracování zkušební zprávy s podrobnými informacemi o výsledcích a doporučení vhodných opatření
Nabízíme strukturovanou metodu pro inspekci prvků strojů a zařízení kritických z hlediska bezpečnosti.

Vaše výhody ve zkratce

  • Jsou zahrnuty všechny relevantní aspekty validace a certifikace
  • Je zaručena shoda všech bezpečnostních opatření a tím i celková bezpečnost Vašeho zařízení
  • Řešení je v souladu se všemi normami, které vyžadují nezávislou validaci bezpečnosti

Spolupráce člověka s robotem. Bezpečnost především!

Při validaci bezpečnosti spolupráce člověka s robotem k tomu používáme sadu pro měření kolizí PRMS.

Pilz Vás podpoří svým portfóliem služeb při realizaci bezpečných aplikací kombinujících práci člověka a robota, zaměřených na jednotlivé fáze života robotického systému. Zajistíme ještě užší a bezpečnější spolupráci člověka s robotem. V rámci ověřování této spolupráce využíváme naši soupravu PRMS pro měření kolizí. Tato souprava je určena pro záznam síly a tlaku. Jen tak je možné bezpečně ověřit, že jsou dodrženy všechny limitní hodnoty bolesti předepsané v ISO/TS 15066.

K soupravě pro měření kolizí PRMS

Vaše příští kroky na cestě k bezpečnosti strojů

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk