Ostfildern, 12. 8. 2021

Bezpečnostní optické závory PSENopt II od firmy Pilz: Celosvětově první typ 3 bezpečnostních optických závor s certifikátem – otevřený trh v USA a Kanadě!

Bezpečnostní optické závory PSENopt II typu 3 dodávané společností Pilz v současné době jako jediné na světě získaly povolení globální zkušební organizace Underwriters Laboratories (UL) s hlavním sídlem v Northbrook, USA. Certifikát potvrzuje, že bezpečnostní optické závory splňují národní bezpečnostní standardy platné v USA a Kanadě. Certifikace poskytuje výhodu výrobcům strojů, a to zejména těm, kteří dodávají na zámořské trhy.

Bezpečnostní optické závory PSENopt II typ 3úspěšně absolvovaly certifikační proces prováděný společností UL, celosvětově hlavním zástupcem oblasti bezpečnostních věd. Certifikace UL je důležitá zejména pro firmy přinášející své produkty a systémy na severoamerický trh a pro tamější zákazníky. Výhodou pro místní uživatele přitom je rychlejší proces uvádění do provozu.

Od roku 2016 jediný produkt pro aplikace typu 3
Bezpečnostní optické závory PSENopt II typu 3 uvedené na světový trh v roce 2016 jako novinka v dané bezpečnostní kategorii splňují požadavky Performance Level d (PL d). Důsledkem je úspora nákladů, protože není třeba volit naddimenzované řešení.

Celosvětově jedinečné, chrání i před šokem
Řada bezpečnostních optických závor PSENopt II je zárukou toho, že zásahy do výrobní procesu jsou bezpečné. V závislosti na požadavku odpovídají optické závory EN/IEC 61496-1/-2 „Bezpečnost strojů – bezdotyková ochranná zařízení“ a slouží pro ochranu prstů, rukou i celého těla. Navíc vykazují bezpečnostní optické závory Pilz jako jediné na trhu odolnost vůči šoku 50 g. S touto extrémní odolností vůči šoku jsou optické závory optimální zejména pro náročné průmyslové prostředí. Zajišťují bezpečnost výroby tam, kde se používají robotické aplikace, u balicích strojů i lisů. Z hlediska místa instalace vykazují PSENopt II zvýšenou flexibilitu.

Ve spojení s řídicí technikou Pilz – například bezpečnými konfigurovatelnými malými řídicími jednotkami PNOZmulti 2 – představují bezpečnostní optické závory PSENopt II spolehlivé a hospodárné kompletní řešení pro všechny obory a místa nasazení.

Více informací k tématu najdete zde 

Bezpečnostní optické závory PSENopt II typu 3 Pilz jsou v současné době celosvětově prvním typem 3 bezpečnostních optických závor s certifikátem UL. Jejich výhody využívají zejména výrobci strojů, kteří dodávají na severoamerický trh. (Foto: © Pilz GmbH & Co.KG)
Bezpečnostní optické závory PSENopt II typu 3 Pilz jsou v současné době celosvětově prvním typem 3 bezpečnostních optických závor s certifikátem UL. Jejich výhody využívají zejména výrobci strojů, kteří dodávají na severoamerický trh. (Foto: © Pilz GmbH & Co.KG)

Bezpečnostní optické závory PSENopt II typu 3 Pilz jsou v současné době celosvětově prvním typem 3 bezpečnostních optických závor s certifikátem UL. Jejich výhody využívají zejména výrobci strojů, kteří dodávají na severoamerický trh. (Foto: © Pilz GmbH & Co.KG)

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Ludvíka Svobodu 2674/1
058 01 Poprad
Slovakia

Telefon: +421 52 772 8201
E-Mail: info@pilz.sk