IO-Link Safety

Bezpečná komunikace i s externími zařízeními – v jednom systému

IO-Link Safety splňuje touhu po flexibilní automatizaci Ptáte se jak? Docela jednoduše: S bezpečnou a standardizovanou komunikací IO-Link Safety z bodu do bodu můžete senzory integrovat až do periferie – rychle a pohodlně. IO-Link Safety současně nabízí nové možnosti diagnostiky dat a napomáhá optimalizaci Vašich procesů.

  • Bezpečná komunikace bod-bod od řídicí jednotky až po senzor v terénu  
  • Celosvětově standardizováno normou IEC 61139-2  
  • Maximální bezpečnost až do PL e podle EN ISO 13849-1 (SIL 3 podle IEC 61508/62061) 
  • Žádná závislost na Fieldbus

Využijte zkušeností experta, který je rozhodujícím partnerem a iniciátorem standardu IO-Link Safety. Pilz nabízí kompletní systém Master + senzory a podpoří Vás při integraci IO-Link Safety do Vaší aplikace! 

Kontakt s experty

IO-Link Safety a společnost Pilz – první pohled

IO-Link Safety: Flexibilní. Jednoduché. Inteligentní.

Symbolický obrázek zvýšení
Symbolický obrázek hodin
Symbolický obrázek lupy

Zvyšte Vaši produktivitu

Moduly IO-Link Safety jsou identifikovány automaticky a parametry se tedy přebírají přímo. To zjednodušuje výměnu komponent a zkracuje prostoje strojů a zařízení vyvolané opravami. Navíc se snižuje rozmanitost potřebných typů produktů, takže jejich obstarávání je snazší a současně ušetříte místo ve skladu.

Ušetřete čas 

Spojení bod-bod výrazně zjednoduší propojení senzorů v terénu. 3-žilové nestíněné kabely snadno připojíte přímo na IO-Link Safety Master. IO-Link Safety používá konektory obvyklé v průmyslovém prostředí. Konfigurace modulu se provádí buď pomocí parametrizace PLC nebo konfiguračním nástrojem Pilz. To podstatně zjednodušuje instalaci a uvedení do provozu.

Optimalizuje své procesy

V oblasti diagnostiky dat otevírá IO-Link Safety nové možnosti – např. využitím funkce vlastní diagnostiky pro lepší údržbu. Data o stavu stroje dodá externí modul přímo do řídicího systému. Tam pak mohou být využita pro optimalizaci procesu.

Takto se IO-Link Safety používá

Je ve Vašich zařízeních nainstalován velký počet bezpečnostních senzorů? Pak je IO-Link Safety pro Vás to pravé řešení. Rozšíření technologie IO-Link umožňuje bezpečnou a průběžnou komunikaci od řídicího systému až po senzory související s bezpečností. Jednoduchá integrace v externím prostředí s rychlým propojením a možností diagnostiky dat nabízí rozsáhlý potenciál pro realizaci automatizace flexibilním a současně produktivním způsobem.

Více informací najdete v našem časopise pro zákazníky

Obrázek: IO-Link Safety
Schéma stroje

Balicí zařízení se zabezpečeným přístupem 

  • Požadavek:  

Integrace bezpečnostních senzorů úsporná z hlediska času a místa.  

  • Řešení: 

Decentrální IO-Link Safety Master PDP 67 IOLS pro integraci bezpečnostních světelných závor PSENopt II advanced IOLS a zabezpečení ochranných bran. Na IOLS-Master je připojeno rovněž nouzové zastavení a signální světelné kontrolky IO-Link. 

  • Výhody: 

Prostorově úsporná integrace díky decentrálnímu umístění modulu Master a zjednodušené propojení. Podstatná úspora času při instalaci. 

Schéma robotické buňky

Transport materiálu s integrovanými roboty

  • Požadavek:  

Zabezpečení přístupů a bezpečnostních bran a minimalizace prostoje strojů

  • Řešení:  

IO-Link Safety Master Pilz umožňuje integraci bezpečnostních světelných závor s funkcí Muting a ovládací jednotky PITgatebox IOLS. Ta slouží jako „zdvih IO-Link Safety“ pro bezpečnostní zámek PSENmlock. 

  • Výhody:  

Jednoduchá a časově úsporná instalace bezpečnostních senzorů a inteligentní diagnostika dat pro preventivní údržbu.

IO-Link Safety Pilz

Pro integraci IO-Link Safety je zapotřebí Master, periferní zařízení jako bezpečnostní senzory a vhodné kabely a dále konfigurační nástroj. Pilz nabízí kompletní systém od jednoho dodavatele – bezpečný a spolehlivý.

Pilz IO-Link Safety Master PDP 67 IOLS
Obrázek skupiny: produkty, kabelové propojení
Konstruktér stroje s laptopem a konfiguračním nástrojem IO-Link Safety u propojeného výrobního zařízení

IO-Link Safety Master

Jako rozhraní pro bezpečnostní řídicí systém umožňuje IO-Link Safety Master komunikaci z bodu do bodu až do externí úrovně. Pilz Master PDP 67 IOLS umožňuje kromě modulů IO-Link Safety i připojení senzorů a ovladačů IO-Link a klasických bezpečnostních senzorů.

IO-Link Safety Devices 

IO-Link Safety Devices komunikují přímo s IO-Link Safety Master a poskytují důležité informace o stavu. Bezpečnostními světelnými závorami PSENopt II Advanced IOLS nabízí Pilz první modul IO-Link Safety pro zabezpečení přístupu. Ovládací jednotka PITgatebox IOLS může být společně s bezpečnostním zámkem PSENmlock využita pro zabezpečení ochranných bran.

Kabel a konfigurační nástroj

IO-Link Safety pracuje s 3žilovým nestíněným standardním kabelem. S IO-Link Safety lze přenášet až 32 bajtů dat obousměrně, rychlostí až 230,4 kbit/s. Z portfolia kabelů Pilz si zvolíte délku vhodnou pro Vaši aplikaci. Pomocí konfiguračního nástroje Pilz snadno IO-Link Safety Master a Devices nakonfigurujete a nastavíte vhodné parametry.

Více informací o IO-Link Safety!

Potřebujete více informací nebo jste ještě nenašli uspokojivou odpověď na některý dotaz?  

Jakékoli otázky týkající se IO-Link Safety Vám ochotně osobně kdykoli zodpovíme. 

Můžete nás přímo kontaktovat

 

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Ludvíka Svobodu 2674/1
058 01 Poprad
Slovakia

Telefon: +421 52 772 8201
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk