Systémy řízení hořáků pro jejich bezpečné řízení

Systém řízení hořáků monitoruje a řídí spalovací zařízení

Systémy řízení hořáků monitorují a řídí všechny funkce komerčních a průmyslových plynových a olejových spalovacích zařízení – od primárního větrání až po provoz hlavního hořáku – all-in-one. V závislosti na komplexnosti požadavků a počtu hořáků máme pro Vás připraveny dva výkonné systémy.

Systémy řízení hořáků PNOZmulti 2 Burner a řídící systém PSSuniversal PLC

Systém řízení hořáků bezpečnostního malého řídicího systému PNOZmulti 2 Burner monitoruje jako řídicí jednotka ve Vaší aplikaci jak vlastní hořák, tak i celé spalovací zařízení se všemi bezpečnostními funkcemi podmíněnými potřebami zařízení – safety-all-inclusive.

Pracujete s velmi komplexním propojeným zařízením s velkým počtem hořáků, jaké se například vyskytuje v keramickém průmyslu? Pak by Vaší první volbou měl být systém řízení hořáků s řídicí jednotkou PSSuniversal PLC. Automatizační systém PSS 4000 umožňuje řídit hořáky do značné míry bez ohledu na jejich počet a uspořádání.

Safety all-inclusive s PNOZmulti 2 Burner – bezpečné řešení hořáků

Hořáky i celé Vaše spalovací zařízení můžete spolehlivě řídit a monitorovat za pomoci bezpečnostního malého řídícího systému PNOZmulti 2. Základní modul PNOZ m B1 Burner Vám zajistí bezpečnou kontrolu a současně bezpečné řízení spalovacích zařízení pomocí jednoho systému.

Software pro řízení hořáků umožní pomocí funkčního modulu hořákového prvku, který simuluje flexibilně konfigurovatelný elektronický spalovací automat nakonfigurovat celou řadu vhodných aplikací.

Patří sem různé typy hořáků jako například:

 • zapalovací nebo hlavní hořáky
 • přímé nebo nepřímé zapalování
 • aplikace s nízkými nebo vysokými teplotami
Během výrobního procesu se skleněné láhve zahřívají

Bezpečný systém řízení hořáků PNOZmulti 2 Burner – výhody pro Vás

 • flexibilní a bezpečné provedení Vašeho tepelného procesu
 • významná úspora času při plánování a inženýringu, protože i komplexní bezpečnostní aplikace lze snadno a rychle realizovat pouze s jedním malým řídícím systémem
 • zvýšení produktivity integrovanou a rozsáhlou diagnostikou
 • úspora nákladů: na jeden základní modul lze nakonfigurovat až 12 funkčních bloků hořáků
 • možnost zapojení do různých automatizačních prostředí a komunikačních systémů
 • maximální bezpečnost díky testovaným a certifikovaným prvkům hardwaru a softwaru
 • soulad s příslušnými mezinárodními normami
 • rozšiřující modul PNOZ m EF 4DI4DORD se čtyřmi bezpečnými reléovými výstupy se zvýšenou odolností proti výpadku podle EN 50156-1 pro řízení pojistných ventilů hořáku

Systém řízení hořáků s mezinárodním certifikátem

Všechny systémy Pilz a software pro řízení hořáků jsou certifikovány podle příslušných norem pro tepelné procesy, zařízení s parním kotlem, spalovací automaty a hořáky. Různé certifikáty systému řízení hořáků zjednodušují firmám přístup na mezinárodn trhy. Výhody z toho plynou uživatelům v těchto zemích, protože uvádění spalovacích zařízení do provozu probíhá rychleji.

 • PNOZmulti 2 Burner je certifikován TÜV podle evropských norem EN 298, EN 50156-1 a EN 50156-2.
 • Certifikáty UL 60730-1 a UL 60730-2-5 vydané Underwriters Laboratories (UL) potvrzují, že základní modul a další vybrané moduly malého řídícího systému vyhovují národním bezpečnostním standardům platným v USA a Kanadě pro spalovací zařízení.
 • Certifikát UL pro základní modul PNOZ m B1 Burner a rozšiřující moduly PNOZ m EF 16DI a PNOZ EF 8DI4DO a sběrnicové moduly PNOZ m ES PROFINET a PNOZ ES PROFIBUS. Další moduly budou následovat!
 • UL 60730-1 a UL 60730- 2- 5 se týkají spalovacích automatů, které se používají pro automatické řízení hořáků na olej, plyn, uhlí nebo jiné hořlavé látky. Certifikace UL umožňuje podnikům, příp. uživatelům přístup na severoamerický trh.
 • Základní modul PNOZ m B1 Burner navíc splňuje požadavky podle NFPA 85 NFPA 86 a NFPA 87. NFPA 85 se zaměřuje na zvýšení provozní bezpečnosti kotlů, NFPA 86 na minimalizaci nebezpečí požáru a výbuchu u pecí a NFPA 87 se zabývá bezpečnostními směrnicemi pro ohřívače kapalin a příslušné vybavení.

Řízení hořáku s automatizačním systémem PSS 4000

V kovozpracujícím, sklářském a keramickém průmyslu nejsou neobvyklé dlouhé pece s tucty hořáků. Tato zařízení vyžadují velký počet vstupů a výstupů, rozmístěných na velkém prostoru.

PSSuniversal PLC v rámci automatizačního systému PSS 4000 umožní řízení všech hořáků celé aplikace, do značné míry nezávislé na jejich počtu a prostorovém uspořádání.

Právě pro takové aplikace a pro komplexní propojená zařízení jsou řídící systémy PSSuniversal PLC přesně tou správnou volbou. V kombinaci s moduly I/O si můžete sestavit takový řídící systém, který bude přesně vyhovovat individuálním potřebám Vaší aplikace.

Pec pro výrobu oceli

Systém pro jakýkoli požadavek – výhody řízení hořáků pomocí PSS 4000

 • flexibilita při I/O přiřazování v aplikaci
 • všechny hořáky v aplikaci mohou být spravovány jedním systémem PSS 4000
 • možnost samostatného použití nebo využití jako součást sítě
 • zvýšení produktivity pomocí integrované a rozsáhlé diagnostiky
 • jednoduché zacházení s komplexními funkcemi zajištěné softwarem PAS4000
 • kratší doby projektování díky programování nezávislému na hardwaru
Řídicí systém PSSuniversal PLC před monitorem, na kterém běží software PAS4000
Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Ludvíka Svobodu 2674/1
058 01 Poprad
Slovakia

Telefon: +421 52 772 8201
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk