Ostfildern, 23. 5. 2019

Pilz zaznamenal v roce 2018 mírný nárůst obratu i počtu pracovníků - „Růst v obtížném prostředí“

Koncern Pilz i přes mraky na podnikatelském nebi zůstává věrný svým zásadám: V uplynulém obchodním roce 2018 docílila firma zabývající se automatizací obratu 345 mil. eur (+2,1 %). Počet pracovníků poprvé přesáhl číslo 2 500.

„Hospodářský pokles a rovněž nejistá situace na světovém trhu byly závažnými faktory, v jejichž důsledku jsme nedosáhli obratu plánovaného na rok 2018. Přesto jsme z celkového pohledu s vývojem naší firmy spokojeni. Průběžně investujeme do výzkumu a vývoje i do rozšiřování našich výrobních kapacit. Jsme proto dobře připraveni na to, co nám v budoucnu trh připraví“, vysvětluje Susanne Kunschert, výkonná společnice společnosti Pilz GmbH & Co. KG.

Mírný nárůst obratu
V obchodním roce 2018 koncern Pilz zvýšil svůj obrat na 345 mil. eur. V porovnání s předchozím rokem je to navýšení o 2,1 %. Poprvé v historii zaměstnává rodinný podnik více než 2 500 pracovníků: K rozhodnému dni 31. 12. 2018 to bylo přesně 2 515 pracovníků ve 42 dceřiných společnostech se sídlem v různých zemích světa. To odpovídá zvýšení počtu zaměstnanců o 7 % oproti minulému roku. V hlavním sídle společnosti v Ostfildern bylo koncem posledního roku zaměstnáno 1 122 pracovníků. To je o 55 zaměstnanců více než ve stejný den loňského roku.

Posílené mezinárodní zaměření
Pilz i nadále usiluje o zajištění svého postavení mezinárodního dodavatele řešení v oboru automatizace: Svou pozici na stále více se rozvíjejících trzích v jihovýchodní Asii například Pilz v roce 2018 posílil založením vlastních dceřiných společností v Thajsku a Malajsii. Mezinárodní charakter firmy potvrzuje i podíl exportu, který se oproti roku 2017 zvýšil na 73 % (+ 1,1 procentních bodů).

Perspektivní trh „Koleje 4.0“
Obor strojírenství a výrobní podniky všech směrů jsou i nadále těmi nejdůležitějšími odbytišti produktů z oblasti automatizace. Řešení dodávaná firmou Pilz se kromě toho stále uplatňují i v jiných odvětvích, například v železniční technice. Pilz podporuje trend směřující k digitalizaci a nabízí automatizační techniku ověřenou průmyslem i pro systémy kolejové dopravy. Pro uspokojení zvláštních požadavků oborů jako je drážní technika soustřeďuje Pilz odborné znalosti svých expertů do tzv. mezinárodních kompetenčních středisek - Competence Center. Specialisté zde vyvářejí individuální balíčky řešení, které pak dceřiné společnosti Pilz uplatňují přímo na místě.

Trvalé zaměření na inovace
Snaha po neustálém zlepšování a hledání nových řešení je podstatným znakem našeho středostavovského podniku: Pilz již dlouhá léta investuje 20 % svého obratu do výzkumu & vývoje a nejinak tomu bylo i v roce 2018. „Inovace jsou hluboce zakořeněny v DNA naší firmy“, potvrzuje paní Kunschert.

Na rok 2019 Pilz pohlíží s optimismem: „Samozřejmě se i nás dotkne pokles zakázek ve strojírenství a složité rámcové podmínky mezinárodního obchodu. Díky našim inovativním produktům, vynikajícím službám a intenzivní péči o zákazníky přímo na místě hodláme i v roce 2019 pokračovat v naší cestě“, uvažuje Susanne Kunschert o budoucnosti.

Společnost Pilz nabízí řešení pro všechny automatizační úlohy: V oblasti servisní robotiky se firma zabývá například vývojem softwaru pro řízení robotů.
Společnost Pilz nabízí řešení pro všechny automatizační úlohy: V oblasti servisní robotiky se firma zabývá například vývojem softwaru pro řízení robotů.

Společnost Pilz nabízí řešení pro všechny automatizační úlohy: V oblasti servisní robotiky se firma zabývá například vývojem softwaru pro řízení robotů.

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk