Ostfildern, 14. 1. 2021

Modulární bezpečnostní relé myPNOZ je první na světě, které Vám navrheme a dodáme už v množství od 1 kusu – „My Safety“ pro automatizaci

Pomocí intuitivního nástroje myPNOZ Creator si uživatelé mohou online sestavit „svůj“ myPNOZ: Dodává se smontovaný, nastavený, vyzkoušený a kompletně individualizovaný systém, ihned připravený pro instalaci. Pro práci s nástrojem myPNOZ Creator nejsou potřebné žádné znalosti programování, protože logika propojení bezpečnostních funkcí je u myPNOZ definována výběrem a modulů a pořadím sestavení. Společnost Pilz zabývající se automatizací nabízí svým novým modulárním bezpečnostním přístrojem myPNOZ kompletní digitální koncepci zahrnující proces od návrhu až po objednávku: Modulem myPNOZ nabízí Pilz bezpečná řešení, která lze individuálně dodávat jako originální provedení přizpůsobené specifickým požadavkům zákazníka.

Bezpečnostní relé myPNOZ monitoruje bezpečnostní funkce jako nouzové zastavení, ochranné dveře, optická mříž, dvouruční ovládání IIIA/C a „enabling“ tlačítko. Je tvořeno jedním hlavním modulem s až maximálně osmi libovolně kombinovatelnými rozšiřujícími moduly.
V nástroji myPNOZ Creator používaném online lze z velkého počtu variací vytvořit bezpečností řešení přesně vyhovující konkrétním potřebám. Uživatel může přecházet mezi náhledem na logiku a na hardware. Navíc mu simulace umožní ověření zvoleného řešení a k dispozici je i možnost generování rozsáhlé dokumentace.

Inženýrská práce – logická a bezpečná!
V závislosti na požadavku si uživatel propojí bezpečnostní funkce jako nouzové zastavení nebo ochranné dveře logickými funkcemi AND/OR. Nástroj myPNOZ Creator ho přitom symbolem upozorní na případnou logickou chybu ve sledu bezpečnostních funkcí. Uživatel může postupně připojovat libovolné další bezpečnostní funkce a detaily – například zpoždění přitažení nebo odpadnutí. Správný výběr zapojení, příp. designu bezpečnosti pro vlastní požadavky si uživatel má možnost ihned ověřit online simulací v myPNOZ Creator. To eliminuje výskyt chyb a urychluje uvedení do provozu.

Jednoduše vytvořená bezpečnost, spolehlivá simulace, rychlá objednávka
V myPNOZ Creator lze určit počet, druh a logické propojení bezpečnostních funkcí podle toho, co zákazník pro své zařízení potřebuje. Creator z uvedených údajů automaticky odvodí, jaké moduly jsou zapotřebí a v jakém pořadí musí být propojeny. Pořadí vyplývá z logiky návaznosti bezpečnostních funkcí. Interní kombinační logika je důvodem, proč nejsou pro zpracování řešení zapotřebí žádné programátorské znalosti. Sestavený produkt je možné si okamžitě koupit - pro objednávku modulu myPNOZ v definované sestavě postačí pouhé kliknutí myši. Bezpečnostní modul bude ve výrobě smontován a dodán ve stavu připraveném pro montáž. Každý nový myPNOZ obdrží jednoznačný typový kód, takže v případě potřeby může být kdykoli znovu objednán.

Rozsáhlá modularita pro větší flexibilitu
Bezpečnostní relé myPNOZ monitoruje bezpečnostní funkce nouzové zastavení, ochranné dveře, světelné mříže, dvouruční ovládání IIIA/C a „enabling“ tlačítko. Je tvořen jedním hlavním modulem s až maximálně osmi volně kombinovatelnými rozšiřujícími moduly. myPNOZ nabízí celkem 12 různých rozšiřujících modulů: čtyři výstupní a čtyři vstupní moduly a čtyři vstupně-výstupní moduly. Každý vstupní modul může monitorovat dvě bezpečnostní funkce. To výrazně snižuje náklady na hardware a na propojení. Monitorovat lze i více bezpečnostních senzorů, aniž by jako dříve bylo nutné propojovat více samostatných relé. Navíc myPNOZ umožňuje vytváření více bezpečnostních zón, které nezávisle na sobě slouží k monitorování samostatně pracujících částí zařízení. To přispívá ke zvýšení využitelnosti zařízení, protože jednotlivé části stroje mohou být vypínány podle potřeby samostatně.
Hlavní modul o šířce pouhých 17,5 mm je vybaven jednou nadřazenou bezpečnostní funkcí. Ta působí nezávisle na dalších možných bezpečnostních zónách na všechny výstupy. Výstupní moduly spínají podle výběru s časovým zpožděním nebo přímo a jsou dodávány s reléovými nebo polovodičovými výstupy. Propojení bezpečnostních funkcí modulu myPNOZ funkcemi AND/OR umožňuje řešení specifických potřeb zákazníka.

Rychlá a jednoduchá montáž
Moduly myPNOZ jsou jednoduchým způsobem propojeny sběrnicovými konektory. Napětí pro celý systém je dodáváno prostřednictvím hlavního modulu. Na zdroj napájení tedy musí být připojen pouze hlavní modul, a to opět snižuje nároky na kabelové propojení. Výhodou je i rychlejší uvedení do provozu. Neméně důležitá je také optimalizace nákladů na údržbu: Pokud je třeba vyměnit pouze jeden modul, lze výměnu provést bez demontáže celého systému.
myPNOZ je navíc vybaven rozšířenou diagnostikou s kontrolkami LED pro každý modul a pro každý bezpečnostní vstup, čož jednak urychluje vyhledávání problémů, jednak snižuje dobu výpadků.
Rozsah modulů a jednoduchá manipulace usnadňují uživateli najít vždy vhodné řešení. To uživatelům zaručuje maximální flexibilitu po celou dobu životního cyklu produktu, i při pozdějších případných změnách.

Různorodé využití
myPNOZ přestavuje efektivní a bezpečné řešení ve výrobě strojů i zařízení. Bezpečnostní relé je ale využitelné i v mnoha dalších oborech. Uživatelé mohou výhody bezpečnostní aplikace využívat v jednoduché i středně komplexní aplikaci, kde je třeba monitorovat 2 až 16 bezpečných vstupních funkcí, a to bez použití inženýrského softwaru.

 

Pomocí intuitivního nástroje myPNOZ Creator si uživatelé sestaví online „své“ individuální bezpečnostní spínací modul myPNOZ. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG/ © iStock.com/industryview)
Pomocí intuitivního nástroje myPNOZ Creator si uživatelé sestaví online „své“ individuální bezpečnostní relé myPNOZ. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG/ © iStock.com/industryview)

Pomocí intuitivního nástroje myPNOZ Creator si uživatelé sestaví online „své“ individuální bezpečnostní relé myPNOZ. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG/ © iStock.com/industryview)

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk