Bezpečnost v automatizaci

Využijte bezpečnou automatizaci

Automatizace přináší četné výhody a její průnik do celosvětového průmyslu je nevyhnutelný. Automatizace strojů nebo celých výrobních zařízení zjednodušuje procesy, ale také zvyšuje kvalitu a produktivitu.

Při využívání průmyslové automatizace však bývá často opomíjen bezpečnostní aspekt – nejen v neprospěch pracovníků. Jedním z negativních důsledků jsou materiálové škody, poškození nástrojů a z toho vyplývající výpadky výroby. Horší však je, jestliže dojde k úrazu osob.
Pokud přitom navíc státní kontrola zjistí, že nejsou dodržovány základní bezpečnostní standardy, je neodvratným dalším krokem zavření celého zařízení. Pro opětovné uvedení do provozu jsou pak nutná rychlá a nákladná bezpečnostní opatření.

Se společností Pilz jako partnerem však takovým důsledkům předejdete. Víme, jaké požadavky jsou na bezpečnou automatizaci kladeny a rádi Vám pomůžeme s jejich řešením i realizací. Pro dodržení bezpečnostních požadavků ve výrobě existují v různých zemích četné předpisy, které zahrnují vše od nezávazných doporučení až po striktní zákony.

Rádi se staneme Vaším průvodcem při individuálním řešení bezpečné automatizace.

Sedmi kroky k bezpečné automatizaci

Náš seznam kontrolních otázek je vstupní branou do světa bezpečné automatizace:

  • Znáte všechny normy platné pro Váš průmyslový obor?
  • Které bezpečnostní standardy platí pro Váš sektor průmyslu?
  • Které zákony týkající se dodržování bezpečnosti strojních zařízení musí být ve Vaší zemi dodržovány?
  • Znáte dobře obsah směrnice o strojních zařízeních a umíte ji správně používat?
  • Které zákony je nutné dodržet při vývozu strojů?
  • Máte pro Vaše stroje platné hodnocení shody a značku CE?
  • Používáte správnou bezpečnostní technologii?

Výhody bezpečné automatizace

Bezpečnost je základní lidskou potřebou. Pracovníci, kteří se cítí bezpečně, mají vyšší produktivitu a podávají lepší výkony. Bezpečnost má tedy trvalý vliv na úspěchy firmy. Optimálně použitá bezpečnostní technika umožňuje hladký a bezproblémový provoz strojů i zařízení a zvyšuje kvalitu produkce.

Přehled výhod bezpečné automatizace:

  • Zvýšení produktivity – větší úspěch díky racionálním a bezpečným pracovním postupům
  • Snížení úrazovosti – vyšší bezpečnost práce a ochrana zdraví pro Vaše pracovníky
  • Minimalizace prostojů – bezpečnostní systémy s integrovanou diagnostikou umožňují v případě poruchy rychlé odstranění příčiny
Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Ludvíka Svobodu 2674/1
058 01 Poprad
Slovakia

Telefon: +421 52 772 8201
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk