Bezpečné používání transportních systémů bez řidiče

S námi budou Vaše transportní systémy bez řidiče bezpečné. Se vším, co k tomu patří!

Tam, kde člověk a vozidlo bez řidiče, tedy stroj, sdílejí pracovní prostor, jsou na koncepci bezpečnosti kladeny zvláštní požadavky. Stroj a člověk musí totiž plynule a bez vzájemného ohrožení pracovat na jednom místě.

Transportní systémy bez řidiče jsou z našeho pohledu komplexní zařízení. Vstupujeme do práce na koncepci systému ve fázi designu, a účastníme se Vašich projektů až do okamžiku uvedení do provozu. Staráme se o to, aby při provozu Vašich transportních systémů bez řidiče byla zaručena bezpečnost a produktivita.

Vaše požadavky

Vaše požadavky na transportní vozidla nebo systémy bez řidiče

Jako provozovatel nebo výrobce transportních vozidel nebo systémů bez řidiče (systém tvoří více vozidel bez řidiče) musíte dodržovat předpisy uvedené v ISO 3691-4. Tato norma definuje požadavky na bezpečnostní funkce a udává, jak musí být automatické funkce vozidel validovány.

ISO 3691-4 kromě toho předepisuje požadovanou Performance Level pro kontrolní funkce vozidel, různé provozní režimy a ovládání brzd.

Norma ISO 3691-4 pro transportní systémy bez řidiče a samostatné mobilní roboty

Norma ISO 3691-4 uvádí jasný postup pro dosažení bezpečnosti transportních systémů bez řidiče, kterým se výrobci a provozovatelé mají řídit. Transportní systém bez řidiče je definován jako kombinace jednoho nebo více transportních systémů bez řidiče, příp. autonomních mobilních robotů a prostředí, ve kterém je zařízení využíváno.

Zveřejnění normy ISO 3691-4 pro transportní systém bez řidiče a autonomní mobilní roboty v roce 2020 bylo reakcí na prudký vývoj nových technologií v oblasti automatizovaných vozidel. Norma ISO byla již dlouho očekávaná, protože její předchůdce (EN 1525:1997) byl vydán již před 23 lety. V současné době ji lze považovat za nejdůležitější mezinárodní normu pro transportní systémy bez řidiče. V Evropě byla ISO 3691-4 nahrazena normou EN 1175:2020, která se zabývá specifickými elektrickými aspekty samopojízdných pozemních dopravních prostředků (včetně transportních systémů bez řidiče).

V době vydání evropské ISO 3691-4, tj. v letech 2019 2020 byly příslušné normy aktualizovány i v USA: ANSI/ITSF B56.5:2019 (transportní systémy bez řidiče) a ANSI/RIA R15.08-1:2020 (autonomní mobilní roboty).

Více o mezinárodních normách

Naše činnosti

Transportní vozidla nebo systémy bez řidiče ve výrobní hale

Používáte vozidla nebo transportní systémy bez řidiče ve výrobní hale nebo v intralogistice? Pak se musíte postarat o to, aby Váš systém byl nejen bezpečně zkonstruován, ale musíte mít na paměti všechny místní podmínky, které mají vliv na jeho bezpečnost a především produktivitu.

Naše služby pro „Bezpečný provoz transportních systémů bez řidiče“ nabízejí kompletní balíček až po mezinárodní hodnocení shody.

Bezpečné řízení dopravy a zakázek všech účastníků intralogistického systému

Pro transportní systémy bez řidiče (FTS) nabízíme v kooperaci s expertem na automatizaci toku materiálů NAiSE GmbH celosvětově první systém pro řízení dopravy a zakázek vhodný pro všechny účastníky v intralogistice. Díky inteligentní infrastruktuře tvořené senzory a integrované komunikaci nerozlišující výrobce analyzuje systém „NAiSE Traffic“ tok dopravy a zboží, a to v reálném čase. Software koordinuje a řídí dopravu všech účastníků – volně navigovaných, vázaných na stopu nebo i vysokozdvižných vozíků.

Využijte výhod kompletního řešení automatizace toku materiálu: Žádné nepřehledné čekání ve frontách, žádné nehody. To zvyšuje bezpečnost a optimalizuje řízení dopravy – pro větší transparentnost, efektivnost a produktivitu.

Výrobní hala se systémem transportních vozidel bez řidiče

Vyberte si vhodnou službu:

Posouzení rizik designu (DRA)

Design posouzení rizik (DRA)

 • Přehled posouzení rizik výrobce transportních vozidel bez řidiče (na místě nebo dálkově)
 • Kontrola důležitých konstrukčních znaků týkajících se používání transportních vozidel bez řidiče
 • Kontrola dodržování příslušných norem a předpisů / Zajištění shody transportního vozidla bez řidiče se zákonnými požadavky
 • Obdržíte od nás následující výsledky:
 1. Design posouzení rizik (DRA) transportního vozidla bez řidiče vycházející z konstrukčních charakteristik a Vašich informací o používání transportních vozidel bez řidiče
 2. Design Review Report transportního vozidla bez řidiče
 3. Přehled nutných doporučených opatření pro zvýšení bezpečnosti a produktivity
Volitelná přejímka u výrobce (FAT)

Volitelná přejímka u výrobce (FAT)

 • Podrobná analýza nejdůležitějších bezpečnostních funkcí transportního vozidla bez řidiče
 • Obdržíte od nás následující dokumentaci:
 1. Podrobná zpráva o přejímce v závodě
 2. Přehled nutných / doporučených opatření pro zvýšení bezpečnosti a produktivity

Tato služba je zajímavá i pro výrobce transportních vozidel bez řidiče . Poradíme Vám se specifickými bezpečnostními funkcemi pro navigaci, startování, brzdění nebo sledování rychlosti. Dodáme Vám podklady o shodě, které potřebujete pro vaše zákazníky.

Přejímka na místě instalace (SAT)

Přejímka na místě (SAT)

 • Kompletní posouzení rizik celého transportního systému bez řidiče
 • Kontrola všech/vybraných transportních vozidel bez řidiče, která jsou používána
 • Validace celé aplikace, vč. posouzení prostředí
 • Konzultace na téma nutných opatření pro uživatele přímo na místě
 • Obdržíte od nás následující dokumentaci:
 1. Posouzení rizik
 2. Zpráva o přejímce na místě
 3. Seznam opatření

Vaše výhody ve zkratce

 • S námi jako partnerem v otázkách bezpečnosti a automatizace ušetříte čas a peníze
 • Zaručíme Vám, že Vaše aplikace bude odpovídat požadavkům ISO 3691-4. Provedeme bezpečnostní validaci celého AGV systému.
 • Bezpečnost transportních vozidel bez řidiče prověřujeme již v raném stadiu procesu pořizování. To Vám ušetří případné další náklady i čas.
 • Zajistíme optimální kombinaci použitého materiálu a maximální bezpečnosti

Vhodný produkt pro Vaši aplikaci

Bezpečnostní laserový skener PSENscan

Bezpečnostní laserový skener PSENscan detekuje objekty v jízdní dráze a při vysokých rychlostech zajistí maximální bezpečnost bez ústupků v oblasti produktivity. Perfektní řešení pro transportní vozidla bez řidiče!

PSENscan navíc díky balíčku ROS (Robot Operation System) podporuje dynamickou navigaci transportních systémů bez řidiče a nabízí tím řadu možností v oblasti výrobní logistiky.

Více informací o bezpečnostním laserovém skeneru PSENscan

Využijte i tyto nabízené služby

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Ludvíka Svobodu 2674/1
058 01 Poprad
Slovakia

Telefon: +421 52 772 8201
E-Mail: info@pilz.sk