Bezpečné používání transportních systémů bez řidiče

S námi budou Vaše transportní systémy bez řidiče bezpečné. Se vším, co k tomu patří!

Tam, kde člověk a transportní vozidlo bez řidiče, tedy stroj, sdílejí stejný pracovní prostor,, vznikají zvláštní požadavky na koncepci bezpečnosti. Stroj a člověk musí totiž plynule a bez vzájemného ohrožení pracovat na jednom místě.

Transportní systémy bez řidiče jsou z našeho pohledu komplexní zařízení. Do jejich života vstupujeme již ve fázi designu při návrhu koncepce systému a účastníme se projektu až po uvedení do provozu. Staráme se tedy o to, aby byla zaručena bezpečnost a produktivita provozu Vašich transportních systémů bez řidiče.

Vaše požadavky

Vaše požadavky na transportní vozidla nebo systémy bez řidiče

Jako provozovatel nebo výrobce transportních vozidel nebo systémů bez řidiče (více transportních vozidel bez řidiče) musíte splňovat četná ustanovení ISO 3691-4. Norma definuje požadavky na bezpečnostní funkce a uvádí, jak musí být automatizované funkce vozidel validovány.

ISO 3691-4 kromě toho předepisuje požadovanou Performance Level pro monitorování funkcí vozidel, různé provozní režimy a řízení brzd.

Norma ISO 3691-4 pro transportní systémy bez řidiče a samostatné mobilní roboty

Norma ISO 3691-4 uvádí jasný postup pro dosažení bezpečnosti transportního systému bez řidiče, který musí výrobce a provozovatel respektovat. Transportní systém bez řidiče je definován jako kombinace jednoho nebo více transportních systémů bez řidiče, příp. autonomních mobilních robotů a prostředí, ve kterém je zařízení využíváno.

Zveřejnění normy ISO 3691-4 pro transportní systém bez řidiče a autonomní mobilní roboty v roce 2020 bylo reakcí na prudký vývoj nových technologií v oblasti automatizovaných vozidel. Norma ISO byla již dlouho očekávaná, protože její předchůdce (EN 1525;1997) byl vydán již před 23 lety. Nyní ji lze považovat za nejdůležitější mezinárodní normu pro transportní systémy bez řidiče. V Evropě byla ISO 3691-4 nahrazena normou EN 1175:2020, která se zabývá specifickými elektrickými aspekty samopojízdných pozemních dopravních prostředků (včetně transportních systémů bez řidiče).

V době vydání evropské ISO 3691-4, tj. v letech 2019 2020 byly příslušné normy aktualizovány i v USA: ANSI/ITSF B56.5:2019 (transportní systémy bez řidiče) a ANSI/RIA R15.08-1:2020 (autonomní mobilní roboty).

Více informací o mezinárodních normách

Naše činnosti

Transportní vozidla nebo systémy bez řidiče ve výrobní hale

Využíváte transportní vozidla nebo systémy bez řidiče ve Vašich výrobních halách nebo v intralogistických aplikacích? Pak musíte zajistit, aby Váš systém byl nejen bezpečně konstruován, ale aby také s ohledem na všechny místní podmínky mohl být bezpečně a především produktivně využíván.

Naše služby pro „Bezpečný provoz transportních systémů bez řidiče“ nabízejí kompletní balíček až po mezinárodní hodnocení shody.

Vyberte si vhodnou službu:

Posouzení rizik designu (DRA)

Posouzení rizik designu (DRA)

 • Prověření posouzení rizik zpracovaného výrobcem transportního vozidla bez řidiče (na místě nebo prostřednictvím vzdáleného přístupu)
 • Kontrola důležitých konstrukčních charakteristik týkajících se používání transportního vozidla bez řidiče
 • Kontrola dodržení všech souvisejících norem a předpisů / zajištění shody transportního vozidla bez řidiče se zákonnými požadavky
 • Získáte od nás následující dokumentaci:
 1. Posouzení rizik designu (DRA) rizik transportního vozidla bez řidiče na základě konstrukčních výkresů a Vašich informací o jeho budoucím používání
 2. Design Review Report pro transportní vozidlo bez řidiče
 3. Přehled potřebných a doporučených opatření pro zvýšení bezpečnosti a produktivity
Volitelná přejímka u výrobce (FAT)

Volitelná přejímka u výrobce (FAT)

 • Podrobná analýza nejdůležitějších bezpečnostních funkcí transportního vozidla bez řidiče
 • Obdržíte od nás následující dokumentaci:
 1. Podrobná zpráva o přejímce u výrobce
 2. Přehled potřebných a doporučených opatření pro zvýšení bezpečnosti a produktivity

tato služba je nepochybně zajímavá i provýrobce transportních vozidel bez řidiče . Poskytneme Vám rady týkající se specifických bezpečnostních funkcí pro navigaci, ovládání a brzdění nebo pro monitorování rychlosti. Dodáme Vám i potřebné doklady o shodě pro Vaše zákazníky.

Přejímka na místě instalace (SAT)

Přejímka na místě aplikace (SAT)

 • Kompletní posouzení rizik celého transportního systému bez řidiče
 • Kontrola všech/vybraných transportních vozidel bez řidiče, které používáte
 • Validace celé aplikace vč. posouzení prostředí
 • Konzultace ke všem opatřením, která uživatel musí na místě zajistit
 • Získáte od nás následující dokumentaci:
 1. Posouzení rizik
 2. Zpráva o přejímce provedené na místě
 3. Seznam opatření

Vaše výhody ve zkratce

 • S námi jako spolehlivým partnerem v oboru bezpečnosti automatizace kompletních aplikací ušetříte čas i náklady
 • Zaručíme Vám, že Vaše aplikace bude splňovat požadavky ISO 3691-4. Podle potřeby Vám tuto skutečnost potvrdíme formou hodnocení shody.
 • Bezpečnost transportních vozidel bez řidiče prověřujeme již v raném stadiu procesu pořizování. To Vám ušetří případné další náklady i čas.
 • Zajistíme optimální kombinaci použitého materiálu a maximální bezpečnosti
Download Whitepaper

Vhodný produkt pro Vaši aplikaci

Bezpečnostní laserový skener PSENscan

Bezpečnostní laserový skener PSENscan umí identifikovat objekty v jízdní dráze vozidla, a i při vysokých rychlostech zajistí maximální bezpečnost bez újmy na produktivitě. Perfektní řešení pro transportní vozidla bez řidiče!

PSENscan kromě toho díky balíčku ROS (Robot Operation System) podporuje dynamickou navigaci transportních systémů bez řidiče a nabízí tím výrobní logistice nové možnosti.

Více informací o bezpečnostním laserovém skeneru PSENscan

Využijte i tyto nabízené služby

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk