Ostfildern, 13. 4. 2023

Pilz nabízí zákazníkům validaci ve třech úrovních, z nichž mohou zvolit tu, která nejlépe odpovídá jejich potřebám.

Specialista na automatizaci Pilz nabízí své služby v oblasti bezpečnostní validace strojů a zařízení nyní v individuálním rozsahu v souladu s potřebami. Výrobci a provozovatelé strojů si mohou zvolit jednu ze tří možných úrovní s různým rozsahem a hloubkou prověrky. To zaručuje efektivní službu přizpůsobenou konkrétním potřebám, jejímž výsledkem je maximálně bezpečná konstrukce strojů a zařízení odpovídající normám.

Po posouzení rizik, zpracování bezpečnostní koncepce a designu a integraci systému představuje validace bezpečnosti poslední krok k bezpečnému uvedení strojů a zařízení do provozu. Má zajistit, aby ochranná opatření byla správně implementována a aby bezpečnostní systém mohl neomezeně fungovat. Základem jsou mezinárodní normy jako ISO 13849, IEC 62061 a IEC 61508. Ty předepisují, že výrobci nebo provozovatelé strojů musí pravidelně potvrzovat správné provedení bezpečnostního designu.
Požadavky se ovšem mohou lišit v závislosti na konkrétní situaci: Jedná se v případě doplňkového stroje o již dříve validovaný typ? Byly změny provedené na stroji provedeny jen nepatrné? Nebo byly provedeny komplexní a podstatné změny, které vyžadují udělení nové značky CE? Do jaké hloubky je účelné validaci provádět?

Zaměřeno na zákazníka
Pilz poskytuje podporu při podrobné validaci a v tomto smyslu také doplnil svou nabídku služeb pro oblast strojní bezpečnosti: „Dosud jsme validaci nabízeli v podobě kompletního balíčku služeb“, vysvětluje John McAuliffe, Vice President International Service Group společnosti Pilz. „Za určitých okolností, například při nákupu strojů od výrobců, s nimiž máme dobré zkušenosti, u již instalovaných identických strojů nebo v případě nepatrných změn stávajících strojů může však být dostačující prověrka v menším rozsahu.“  
Expert na automatizaci nabízí nyní na základě osvědčených metod a dlouholetého know-how provedení nezávislé validace bezpečnosti v několika možných stupních. Tím Pilz na rozdíl od dřívějška poskytuje výrobcům a provozovatelům strojů možnost získat osvědčení o validaci v souladu s normami na základě individuálně stanoveného rozsahu validace podle potřeby. To znamená efektivnější provedení.

Tři úrovně podle rozsahu
Validace na úrovni 1 zahrnuje základní prověrku, která ukáže případné důležité neshody. Na úrovni 2 je pak prováděna rozsáhlejší kontrola, zejména v oblasti funkční bezpečnosti. Ta zaručí, že provedená bezpečnostní opatření jsou u daného stroje dostatečná. Validace na úrovni 3 znamená intenzivní a podrobnou prověrku shody, jaká je zapotřebí pro získání CE. Výrobci a provozovatelé strojů mohou na všech třech úrovních čerpat z odborných znalostí expertů Pilz.

Více informací o bezpečnostní validaci prováděné společností Pilz najdete zde

Validace podle rozsahu: V současné době nabízí společnost Pilz výrobcům a provozovatelům strojů tři úrovně validace bezpečnosti s různým rozsahem a různou hloubkou. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)
Validace podle rozsahu: V současné době nabízí společnost Pilz výrobcům a provozovatelům strojů tři úrovně validace bezpečnosti s různým rozsahem a různou hloubkou. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Validace podle rozsahu: V současné době nabízí společnost Pilz výrobcům a provozovatelům strojů tři úrovně validace bezpečnosti s různým rozsahem a různou hloubkou. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Ludvíka Svobodu 2674/1
058 01 Poprad
Slovakia

Telefon: +421 52 772 8201
E-Mail: info@pilz.sk