Služby E-Business Pilz

E-Business-Services

Naším řešením E-Business podporujeme multikanálový systém, který Vám usnadní využívat různé odbytové možnosti.

Jako zákazník můžete nejen získávat informace on-line, ale můžete si objednávat produkty v našem E-shopu nebo na základě standardizovaných formátů pro výměnu dat komunikovat se systémy Pilz.

Kromě výrazně lepší pružnosti Vám to umožní například díky automatizaci standardních procesů podstatně snížit náklady. Sníží se nároky na správu a ušetříte čas i režijní náklady.

Chtěli byste se dozvědět více o našem řešení E-Business? Jakékoli dotazy týkající se zavedení a používání Vám ochotně odpoví náš kontaktní partner pro E-Business.

E-Shop

Na globálních trzích je rozhodující rychlá disponibilita informací, produktů a náhradních dílů a rozsáhlý přehled o všech prováděných činnostech. V E-shopu Pilz nakoupíte snadno, rychle a pohodlně. Kdekoli na světě, s podporou mnoha různých jazyků.

Vaše výhody:

 • bezpečný přístup a autorizace (registrace a login)
 • rychlá a komfortní obsluha příjemná pro uživatele
 • kontrola disponibility produktů 24 hodin denně, 365 dnů v roce
 • oznámení o době dodání
 • využívání celého katalogu produktů
 • personalizovaný profil uživatele s individuálními podmínkami
E-Shop

Elektronická výměna dokumentů EDI (Electronic Data Intercharge)

Zkratka EDI znamená Electronic Data Interchange, tedy cestu, která umožní přímé spojení Vašeho systému hospodaření se zbožím se systémem dodavatelů. Jako kupující tak můžete zadávat objednávky přímo do systému firmy Pilz. Automatizované předávání objednávek, jejich potvrzení a fakturace snižuje nejen nároky na ruční zpracování dokumentů, ale vylučuje i chyby, které přitom mohou vznikat.

Elektronická výměna dokumentů EDI

Vaše výhody:

 • zcela automatizovaná výměna dat ve standardizovaných formátech
 • rychlé informace nezávislé na čase
 • úspora nákladů a času při evidenci a předávání dat
 • přenos dat celosvětovou sítí
 • zlepšení kvality kmenových dat, bezpečnost procesu
 • minimalizace výskytu chyb

Při předávání dat EDI podporuje Pilz následující osvědčené standardy:

 • mezinárodní standard pro strukturovaná data EDIFACT (United Nations Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport)
 • EDI-Standard německého automobilového průmyslu
 • systémy pro datovou komunikaci SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), X400 (E-Mail-System na bázi modelu OSI - alternativa k internetové elektronické komunikaci), HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) a OFTP (Odette File Transfer Protocol)

Rozhraní pro katalogová data Open Catalogue Interface (OCI)

E-Shop Pilz podporuje Open Catalogue Interface (OCI), definované rozhraní pro přímou výměnu dat produktů a košíků zboží mezi systémy E-Procurement a libovolnými dalšími katalogy.

Rozhraní umožňuje přímé napojení Vašeho systému hospodaření se zbožím na E-shop Pilz. V rámci Vašeho vlastního systému máte tedy přímý přístup ke všem datům produktů firmy Pilz. To podporuje interní schvalovací procesy.

Open Catalogue Interface (OCI)

Formát pro výměnu katalogu BMEcat

Formát pro výměnu katalogu BMEcat

Formáty pro výměnu katalogů slouží pro výměnu elektronických produktových katalogů mezi dodavateli a objednávajícími firmami. Výsledkem je standardizace procesu objednávek a jeho zjednodušení.

BMEcat je standardizovaný výměnný formát na bázi XML pro přenos katalogových dat včetně individuálních cen a technických dat. Strukturování dat produktů znamená nejen jejich snadnější výměnu, ale i možnost využití různých výstupních médií, např. tisku nebo internetu. Pilz podporuje standard BMEcat nebo individuální deriváty na bázi CSV/Excel.

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Ludvíka Svobodu 2674/1
058 01 Poprad
Slovakia

Telefon: +421 52 772 8201
E-Mail: info@pilz.sk