Monitorovací relé / monitorovací přístroje

Elektrická bezpečnost pro jakoukoliv aplikaci

Monitorovací relé / monitorovací přístroje

U monitorovacích relé je prvořadá ochrana osob a strojů před nebezpečím vyvolaným porušenou izolací, zbytkovým napětím, přepětím, nadproudem, přetížením, nadměrnými teplotami a dále pak kontrola prostojů a efektivního výkonu. Minimalizujte nebezpečné situace, které mohou ohrozit pracovníky i stroje a prodlužte současně životnost Vašich zařízení. Ušetřete náklady a zajistěte si efektivní výrobní proces. To všechno instalací monitorovacích relé!


Multifunkční a univerzálně použitelná relé pokrývají velké spektrum potřeb. Využitím monitorovacích modulů PMD splníte požadavky IEC 60204-1 na bezpečnost elektrického vybavení Vašich strojů.

Monitorovací relé - přehled výhod

 • Monitorování nejrůznějších funkcí, např. proudu, izolace, napětí, teploty apod.
 • univerzální a multifunkční relé
 • shoda s normami pro bezpečnost elektrického systému Vašeho stroje splněním požadavků IEC 60204-1
 • minimální potřeba místa ve skříňovém rozvaděči díky kompaktní konstrukční šířce
 • velmi krátké doby vystrojení a uvedení do provozu
 • efektivní, za běžného provozu s dlouhou dobou životnosti
Monitorovací relé - přehled výhod

Monitorovací moduly - mnohokrát osvědčené v praxi

Použijte naše monitorovací moduly všude tam, kde je v popředí elektrická bezpečnost. Kontrolujte:

 • napětí
 • sled fází
 • proud
 • izolaci
 • činný výkon
 • teploty
 • klidové stavy
 • chybné napětí

Naše portfólio: Monitorovací moduly

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Ludvíka Svobodu 2674/1
058 01 Poprad
Slovakia

Telefon: +421 52 772 8201
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk