Systém Lockout-Tagout

Bezpečné ovládání nebezpečných energií: se systémem Lockout-Tagout Pilz

Efektivní zabezpečení údržby se systémem Lockout-Tagout Pilz

Pilz nabízí provozovatelům strojů a zařízení systém Lockout Tagout (LoTo) přizpůsobený konkrétním strojním zařízením, který umožní Vašim pracovníkům při provádění oprav a údržby bezpečné ovládání nebezpečných energií.

Vaše požadavky

Abyste mohli pracovníky účinně ochránit před nebezpečnými zdroji energie na strojích, můžete zavést opatření v podobě systému LoTo. Tato opatření zajistí, že stroje a ostatní pracovní vybavení bude možné odpojit od přívodu elektrické, mechanické, hydraulické a jakékoli další energie. Budete tak mít jistotu, že nemůže dojít k náhodnému opětovnému zapnutí.

Naše analýzy a technologie Lockout-Tagout jsou klíčem k bezpečnosti.

Naše činnosti

Pro každý konkrétní stroj využijeme metodu LoTo v grafické podobě.

Náš systém LoTo zahrnuje dva stupně: Analýza LoTo a proces LoTo. V rámci analýzy LoTo prověříme současnou dokumentaci, např. směrnice LoTo pro zařízení a postupy pro blokování opětovného zapínání. To zaručí shodu dokumentace s interními požadavky. Po úspěšném dokončení analýzy LoTo připravíme grafické podklady pro přesný postup využití metody LoTo. Budete tak mít k dispozici popis jednotlivých požadavků krok za krokem. To zaručí, že systém LoTo bude moci řídit všechny nebezpečné energie.

Služby Pilz pro systém LoTo zahrnují následující činnosti:

  • Analýza současných zařízení
  • Analýza firemních směrnic pro LoTo
  • Analýza současných technologií
  • Vývoj nových technologií
  • Shoda s úředními požadavky
  • Školení personálu na téma LoTo a rozpoznávání nebezpečných energií

Vaše výhody ve zkratce

  • Zvýšení produktivity Vašeho zařízení
  • Zkrácení doby prostojů Vašich zařízení a současně dosažení optimální bezpečnosti
  • Splnění různých požadavků a doporučení vycházejících z místních podmínek
  • Implementace řešení, např. americké normy 21 CFR 1910.147 nebo evropské normy pro pracoviště 2009/104/ES a 2006/42/ES. Tyto normy odpovídají platné legislativě.

Využijte i tyto nabízené služby

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Ludvíka Svobodu 2674/1
058 01 Poprad
Slovakia

Telefon: +421 52 772 8201
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk