Ostfildern, 16. 3. 2021

Malé řídící jednotky PNOZmulti 2: Rozšíření softwarového nástroje PNOZmulti Configurator – nové bloky pro efektivnější automatizaci

V softwarovém nástroji PNOZmulti Configurator pro konfigurovatelné malé řídicí jednotky PNOZmulti 2 jsou od verze 10.13 k dispozici nové funkční bloky pro jednoduchou konfiguraci bezpečných uživatelských programů. Balíček zahrnuje nový modul L-Muting pro aplikace se světelnými mřížemi, nové bloky logických funkcí pro řešení ochranných dveří a pro monitorování analogových funkcí a bloky pro rozsáhlejší kódování, příp. dekódování.

Nové prvky a rozšíření zajistí ještě efektivněji možnost realizace rozmanitých požadavků na monitorování bezpečnostních funkcí.

Funkční blok pro jednosměrné logistické aplikace
Nyní jsou aplikace se světelnými mřížemi možné i tam, kde má být materiál transportován pouze jedním směrem: Od verze 10.13 je možné jednoduše a bezpečně pomocí nástroje PNOZmulti Configurator realizovat i tzv. aplikace L-Muting. Funkce je k dispozici ve funkčním bloku Muting aktuální verze a nabízí všechny funkce pro L-Muting, tedy deaktivování/aktivování světelné mříže a ovládání signální lampy. To umožní aplikace se světelnými mřížemi v oblasti logistiky – například monitorování transportních pásů a paletovacích zařízení, řízení výstupu balíků – s PNOZmulti 2 realizovat ještě lépe v souladu s konkrétní aplikací, tedy produktivněji a hospodárněji.

Logický blok pro zamykání
PNOZmulti 2 navíc společně s bezpečnostním systémem ochranných dveří PSENmlock společnosti Pilz nabízí ještě komfortnější řešení: Nový logický blok pro konfiguraci sledu signálů pro uzamčení bezpečného systému ochranných dveří PSENmlock nyní zajistí ještě jednodušší realizaci těchto řešení. Uživatelé si ušetří náklady i námahu, protože komplexní a náročná parametrizace pro řízení bistabilních (dvoukanálově ovládaných) systémů ochranných dveří už nadále není nutná.

Efektivnější monitorování analogových hodnot
Pro monitorování analogových funkcí byl blok „matematika“ rozšířena o násobení a dělení analogových hodnot. Nyní tedy lze přehledně a jednoduše provádět i komplexnější výpočty pro aplikace, které jsou tvořeny větším počtem analogových senzorů.
Monitorování procesů, teplot, tlaků a dalších analogových hodnot zvládají nové funkce bloku ve větším rozsahu a jednotněji: od společného sledování až po ověření a výpočet, například při době plnění zásobníků. Výhodou pro uživatele je pružnější výpočet, který jim ušetří čas.

Nové funkční logické bloky pro kódování a dekódování
V nabídce jsou nyní i dva nové logické funkcí bloky Digital Encoder a Digital Decoder, které slouží pro kódování a dekódování vstupních, příp. výstupních signálů. Nyní tedy bude možné kódovat, příp. dekódovat vstupní a výstupní signály, jinak řečeno převádět je na binární kódovanou hodnotu a naopak. To zrychlí a zjednoduší monitorování nebo řízení připojených přístrojů s kódovanými bezpečnostními vstupními nebo výstupními signály s konečným efektem úspory času.

Více informací o produktu www.pilz.com/pnozmulti-tools

Softwarový nástroj PNOZmulti Configurator nabízí od verze 10.13 další prvky a rozšiřující moduly pro konfigurovatelné malé řídicí jednotky. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)
Softwarový nástroj PNOZmulti Configurator nabízí od verze 10.13 další prvky a rozšiřující moduly pro konfigurovatelné malé řídicí jednotky. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Softwarový nástroj PNOZmulti Configurator nabízí od verze 10.13 další prvky a rozšiřující moduly pro konfigurovatelné malé řídicí jednotky. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Ludvíka Svobodu 2674/1
058 01 Poprad
Slovakia

Telefon: +421 52 772 8201
E-Mail: info@pilz.sk