Vše od jednoho dodavatele: Servis DRA – FAT – SAT pro shodu strojů

Design posouzení rizik (DRA) – přejímka u výrobce (FAT) a přejímka v místě instalace (SAT)

Shoda strojů a přejímka

Každá fáze konstrukce, výroby a dodání strojů a zařízení vychází ze zákonných a normativních požadavků. V určitých okamžicích je proto nezbytné zajistit shodu se zákonnými požadavky dříve, než stroj, zařízení přejdou do následující fáze.

Právní požadavky se liší v jednotlivých zemích, ale i regionech. Pilz podporuje výrobce strojů i provozovatele při aplikaci zákonů, směrnic a norem na celém světě.

Staráme se o to, aby Vaše stroje odpovídaly zákonným požadavkům ve všech důležitých fázích.

Správná odpověď na Vaše požadavky

Vaše požadavky

Musíte vyhovět nejrůznějším zákonným požadavkům

Jako provozovatel dovážíte stroje z nejrůznějších zemí a při jejich instalaci musíte mít na paměti komplexní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti.
Jako výrobce strojů chcete dodávat Vaše produkty do regionů s různými zákonnými požadavky a si musíte proto ještě před zahájením výroby uvědomit, jaké požadavky jsou z hlediska shody kladeny na všechny fáze výroby.

Chcete si být jisti, že jsou splněny požadavky shody pro určitou zemi/region?

Chcete dováže nebo vyvážet zařízení a stroje a hledáte partnera, který Vám pomůže s výkladem platných směrnic a norem? My Vás podpoříme při celém procesu DRA-FAT-SAT.

Naše služby

Bezpečnost pro člověka a stroj

Pro náš integrovaný proces DRA – FAT – SAT využíváme naše ověřené know-how soustředné v rozsáhlém portfoliu našich služeb. Naše účast již v počáteční fázi projektu minimalizuje riziko ohrožení člověka a stroje.

Optimální bezpečnost a úspora nákladů

Budeme Vám nablízku po celý životní cyklus Vašich strojů a zařízení a postaráme se o optimální bezpečnost i rozumné náklady.

Vycházíme z posouzení rizik ve fázi návrhu, pokračujeme přes přejímku u výrobce až po přejímku v místě instalace stroje. Zaručíme tak bezpečný stroj v souladu se všemi zákonnými požadavky v každé fázi.

Vaše výhody ve zkratce

Náš strukturovaný proces DRA – FAT – SAT zahrnuje podporu při výkladu a aplikaci norem a směrnic z celého světa. Ve fázi návrhu se zaměříme na příslušné normy a směrnice a zajistíme, aby byly maximálně a s s optimalizovanými náklady splněny všechny požadavky kladené na bezpečnost. Doprovodíme Váš projekt ve všech fázích bez ohledu na to, zda se stroj teprve vyrábí nebo je už používán.

  • Díky našemu strukturovanému procesu DRA-FAT-SAT ušetříte čas i peníze
  • Můžete se přitom spolehnout na naše know-how, protože my Vám pomůžeme při výkladu i aplikaci norem a směrnic
  • Naše poradenství Vám zaručí právní jistotu z hlediska aplikace požadavků příslušných norem a směrnic
  • Využijte dlouholeté zkušenosti našich expertů v oblasti mezinárodní shody - jsme tu pro Vás ve všech dceřiných společnostech Pilz na celém světě
  • Pilz používá všude stejné postupy a dokumentaci. Ušetříte nejen čas a peníze, ale můžete si být jisti, že kdekoli na světě Vám budou poskytnuty stejné služby, proběhnou stejné procesy a bude vystavena stejná dokumentace. To zajišťuje konzistentnost a transparentnost
Vaše výhody

Využijte i tyto nabízené služby

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Ludvíka Svobodu 2674/1
058 01 Poprad
Slovakia

Telefon: +421 52 772 8201
E-Mail: info@pilz.sk