Ostfildern, 4. 10. 2022

Zabezpečení údržby „Key-in-pocket“ společnosti Pilz chrání před nežádoucím spuštění stroje nebo zařízení i manipulací – bezpečná práce i spolehlivá ochrana techniky

Aby provádění údržby bylo bezpečné, chrání nová funkce „Key-in-pocket“ společnosti Pilz pracovníky obsluhy před nečekaným opětovným rozběhem stroje. Digitální bezpečnost údržby založená na systému přístupových oprávnění PITreader zaručuje osobní i průmyslovou bezpečnost: Přístup ke stroji nebo zařízení mají po dobu provádění údržby pouze autorizované osoby, takže je vyloučena jakákoli manipulace i nesprávné provedení prací.

Rozlehlá zařízení mají často celou řadu nebezpečných zón, které jsou chráněny ochranným hrazením. To klade na bezpečnost mimořádné nároky: Je důležité, aby například při údržbě měly na místo přístup výhradně autorizované osoby. Současně je také nutné zajistit, aby se při opětovném spuštění zařízení již nikdo v nebezpečném prostoru nenacházel. 
„Key-in-pocket“ od společnosti Pilz přináší v tomto směru záruku, která zahrnuje požadavky jak na bezpečnost pracovníků, tak i zabezpečení strojů: „Key-in-pocket“ zajistí nejen to, že stroj zůstane během provádění údržby spolehlivě vypnut, ale také nedovolí přístup neautorizovaným osobám. Toto řešení bezpečnosti tedy současně nabízí ochranu pro člověka a současně i stroj, protože brání případné nedovolené manipulaci během údržby.

Autentifikace jako základ funkce
„Key-in-pocket“ vychází ze systému přístupových oprávnění PITreader a k její realizaci se využívají konfigurovatelné malé řídicí systémy PNOZmulti 2 nebo automatizační systém PSS 4000. Pracovníci údržby prokáží své individuální oprávnění klíčem RFID, který se načte pomocí čtečky PITreader umístěné na bezpečnostních branách. Práce na zařízení přitom může být takto povolena jednomu nebo podle potřeby více autorizovaným pracovníkům. Provozovatel má kdykoli přehled o tom, kdo má přístup k provádění kterého úkolu a oprávnění k přístupu přitom může i časově omezit. Po úspěšné autentifikaci se v řídicím systému pro pracovníka uloží do bezpečného seznamu personalizované Security-ID. Bezpečnostní brány se otevřou a umožní přístup k vypnutému stroji. Klíč RFID – „Key-in-pocket“ – má přitom každý jednotlivý pracovník u sebe „v kapse“. Po provedení údržby a opuštění nebezpečného prostoru se všichni pracovníci odhlásí, jejich Security-ID jsou ze seznamu v řídicím systému odstraněna a jakmile je seznam prázdný, může být stroj znovu spuštěn. 

Prostě bezpečná údržba
Digitální bezpečnost při údržbě je navržena speciálně pro stroje s nebezpečnými zónami chráněnými ohrazením. Nabízí hospodárnou a účinnou alternativu k mechanickému zabezpečení Lockout-Tagout, které je instalováno na všech bezpečnostních branách. Protože do rozsáhlých zařízení lze vstupovat různými bezpečnostními bránami a stejně tak je i opouštět, nabízí „Key-in-pocket“ pracovníků větší flexibilitu a tím i úsporu času při provádění údržby.

Bezpečná údržba s řešením „Key-in-pocket“ od společnosti Pilz nabízí ochranu strojům i lidem: Práce údržby mohou provádět pouze autorizovaní pracovníci a musí mít vždy jistotu, že nemůže dojít k nežádoucímu spuštění strojů a zařízení, kterými se právě zabývají. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
Bezpečná údržba s řešením „Key-in-pocket“ od společnosti Pilz nabízí ochranu strojům i lidem: Práce údržby mohou provádět pouze autorizovaní pracovníci a musí mít vždy jistotu, že nemůže dojít k nežádoucímu spuštění strojů a zařízení, kterými se právě zabývají. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Bezpečná údržba s řešením „Key-in-pocket“ od společnosti Pilz nabízí ochranu strojům i lidem: Práce údržby mohou provádět pouze autorizovaní pracovníci a musí mít vždy jistotu, že nemůže dojít k nežádoucímu spuštění strojů a zařízení, kterými se právě zabývají. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Ludvíka Svobodu 2674/1
058 01 Poprad
Slovakia

Telefon: +421 52 772 8201
E-Mail: info@pilz.sk