Zabezpečení nebezpečných zón neoddělujícími ochrannými zařízeními

Optické, kamerové a radarové bezpečnostní senzory

K neoddělujícím ochranným zařízením patří především bezdotyková ochranná zařízení (něm.zkratka BWS). Zahrnují následující technologie: optické senzory jako jednopaprskové optické závory a bezpečnostní optické závory, bezpečnostní laserové skenery a kamerové ochranné systémy. Kromě klasických bezdotykových ochranných zařízení patří k bezbariérovým řešením bezpečnosti i bezpečnostní radarové systémy.

Všechny technologie obecně: nejvyšší úroveň bezpečnosti, krátké doby reakce, diagnostická rozhraní pro odstraňování poruch, jednoduchá konfigurace a obsluha, odolnost pro vysokou využitelnost. Technologie tak kombinují bezpečnost a produktivitu s komfortem pro uživatele.

Zabezpečení nebezpečných zón neoddělujícími ochrannými zařízeními

Přehled všech aplikací

Zabezpečení otevřených přístupů a míst zásahů

S bezpečnostními optickými závorami zajistíte spolehlivě monitorování otevřených přístupů a míst zásahů do nebezpečných prostor. Především tam, kde je nutné aktivně zasahovat do výrobního procesu, např. při vkládání a odebírání materiálu, jsou optické závory tím správným řešením.

Bezpečnostní optické závory se umísťují na přístupy, příp. místa zásahů do nebezpečných prostor. Infračervené paprsky spolehlivě identifikují osoby nebo objekty, které naruší ochranné pole. Jakmile dojde k přerušení světelného paprsku, je okamžitě aktivován příkaz k bezpečnému vypnutí. Stroje a zařízení se zastaví.

Podle požadavků zajišťují optické závory ochranu prstů, rukou a těla podle EN/IEC 61496-1/-2. Nabízejí rychlou dobu reakce a mohou být proto umístěny blíže k nebezpečnému prostoru. Aby ochranná funkce zůstala zachována a přitom bylo možné přepravovat přes optickou závoru materiál, lze nainstalovat rozšířené funkce Blanking - možná přítomnost určitého objektu v ochranném poli a Muting - dočasné přemostění ochranné funkce . Optické závory umožňují i ochranu proti přesahu a překročení. V tomto případě se využívá funkce kaskádování, která umožňuje postupné řazení ochranných polí bez mrtvých zón.

Zabezpečení nebezpečných zón neoddělujícími ochrannými zařízeními

Stacionární a mobilní zabezpečení nebezpečných zón

Spektrum použití bezpečnostních laserových skenerů je úctyhodné: Od stacionárních aplikací k zabezpečení prostor, přes zajištění přístupu až po aplikace s ochranou proti překročení (blokování opětovného spuštění). Navíc slouží pro zabezpečení transportních systémů bez řidiče (AGV, FTS).

Jako bezpečnostní produkt kategorie 3 podle IEC/EN 61496 monitorují bezpečnostní laserové skenery dvourozměrné plochy. Laserový paprsek přitom snímá monitorovanou plochu. Vzdálenost k objektu se zjišťuje měřením časového rozdílu mezi vysláním a opětovným vstupem světelného impulsu. Aby bylo možné rozpoznat objekty v různých směrech, je laser odkláněn rotujícím zrcadlem a může tak registrovat prostor 275° kolem skeneru.

Chráněné prostory mohou mít flexibilní vybavení, protože pouhým jedním skenerem je možné sledovat více oddělených zón. Je možné i přepínání mezi větším počtem konfigurací.

Mobilní a stacionární zabezpečení zón

Monitorování ochranného prostoru v drsných podmínkách nasazení

Pro monitorování nebezpečných zón s vysokými požadavky z hlediska robustnosti a drsných podmínek prostředí narážejí optické senzory často na hranice svých možností. Tak je tomu například v kovoprůmyslu, průmyslu pro zpracování dřeva nebo u venkovních aplikací. Zde se ukazují výrazné výhody radarových systémů, které spočívají v použitém principu měření: FMCW (frequency modulated continuous wave) monitorování prostoru radarem s frekvencí 24 - 24,25 GHz je mimořádně necitlivé vůči vnějším vlivům jako prach, nečistoty, déšť, světlo nebo jiskření.

Radarová technologie je vhodná pro aplikace až do SIL 2, PL d a kategorie 3. Radarové systémy jsou s vysokou spolehlivostí využitelné i v případě výrazného kolísání teplot. Několik sériově zapojených senzorů vysílá radarové paprsky, a to dovoluje vyhodnocování odrazu měnícího se v čase. Takto je možné zjistit i překážky, které se v chráněném prostoru pohybují.

Konfigurace ochranného prostoru se může měnit v závislosti na velikost monitorovaného úseku. Senzory využívající radarovou technologii jsou mimořádně vhodné pro všechny aplikace s ochranou proti vstupu (blokování opětovného spuštění) v drsných podmínkách, např. při svařování v robotické buňce. Uplatní se i při zabezpečování stacionárních aplikací nebo zajištění přístupu k pracovnímu prostoru.

Radarové systémy

Porovnání optických, kamerových a radarových snímačů

Technologie Princip měření, funkce Aplikace Výhody
bezpečnostních optických závor (optické)
 • Laser nebo infračervené paprsky
 • identifikují statické objekty
 • Monitorování prostor 2D
 • Statická instalace
 • Zajištění přístupu a dosahu
 • Zajištění míst s ručním vkládáním
 • Ochrana proti překročení
 • Ochrana prstů
 • Velký dosah
 • Krátké doby reakce
 • Rozšířené funkce: Muting, Blanking, kaskádování
Bezpečnostní laserový skener
(optický)
 • Laser
 • rozpozná překážky
 • Monitorování prostor 2D
 • Stacionární a mobilní aplikace
 • Stacionární a mobilní zajištění nebezpečných prostor
 • Ochrana proti překročení
 • Zajištění přístupu vertikální aplikací
 • Přesná ostrost hranic
 • Rychlé doby reakce
 • Přesná definice monitorovaných ploch
 • Doplňkové funkce: Muting, Blanking, sériové zapojení, vyhodnocení enkodéru, přepínání zón
Bezpečné radarové systémy
(RCS)
 • FMCW Radar: 24 GHz (elektromagnetická energie)
 • identifikuje objekty na bázi vody a kovové objekty
 • reaguje na pohyb
 • monitorování objemu
 • ochrana proti překročení
 • stacionární a mobilní zabezpečení nebezpečného prostoru
 • zabezpečení přístupu 
 • velká odolnost vůči externím vlivům prostředí
 • Self Teaching Background (STB)
 • Funkce: Muting
Bezpečnostní kamerové systémy
 • telecentrický objektiv (stejná velikost objektů bez ohledu na umístění)
 • LED
 • Zabezpečení ohraňovacích lisů
 • Ochrana prstů u ohraňovacích lisů

 

Kompletní řešení pro bezproblémovou souhru

V případě bezpečnostně technického vybavení strojů nejsou důležité pouze jednotlivé komponenty, ale i jejich souhra! Bezpečnostní senzory a vyhodnocovací jednotky si nejlépe objednávejte u stejného výrobce, protože jen tak budou rozhraní mezi jednotlivým komponenty vzájemně bezvadně kompatibilní.

Ušetřete si časově náročné hledání v datových listech a provádění složitých testů a vsaďte na kompletní řešení od společnosti Pilz!

Kontaktujte nás právě nyní!

Stacionární monitorování zón
Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Ludvíka Svobodu 2674/1
058 01 Poprad
Slovakia

Telefon: +421 52 772 8201
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk