Balicí technika

Hospodárná a flexibilní řešení pro obalovou techniku

Efektivní a hospodárné procesy balení vyžadují vysoký stupeň automatizace. Nová směrnice o strojním zařízení současně klade závažné požadavky na bezpečnost funkcí balicích strojů. V praxi vždy záleží na tom, aby bezpečnost a automatizace byly v souladu, a to zejména tehdy, je-li třeba provést vystrojení či údržbu.

Předpokladem je spolehlivá koncepce bezpečnosti Vašich balicích strojů a použití vhodných snímačů, řídicích jednotek a pohonů včetně moderního softwaru pro jejich diagnostiku a údržbu. Podpoříme Vás našimi zkušenostmi z oboru obalové techniky.

Úspory díky uceleným řešením automatizace

Kompletní řešení automatizace s přesně navzájem vyladěnými komponenty, bezpečnými snímači, řídicími jednotkami a pohony vč. vhodného softwaru pro diagnostiku a údržbu strojů nabízí vysoký potenciál pro dosažení úspor a zvyšování produktivity. Bezpečnost strojů znamená nejen vyloučení úrazů, ale přispívá i k hospodárnějšímu způsobu výroby, např. při balení k omezení prostojů.

Vaše výhody v oblasti obalové techniky:

Naše řešení pro obalovou techniku:

  • Efektivní údržba a diagnostika díky řešení střiženému na míru
  • Úspora času a nákladů díky individuálním řešením realizovaným jednoduchým softwarem pro konfiguraci a programování
  • Řešení přizpůsobená výkonu: malé, střední a velké řídicí systémy
  • Propojené komunikační sítě a decentralizované architektury systému
  • Inteligentní souběh bezpečnosti a standardního řízení
  • Bezpečnostní analýza strojového parku

Ke stažení

Rádi byste se podrobněji informovali o naší nabídce pro obalový průmysl? V letácích najdete potřebné informace o našich řešení bezpečnosti v balírnách.

Ještě byste se chtěli na něco zeptat? Kontaktujte nás!

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk