Bezpečná automatizace při balení

Hospodárná a flexibilní řešení pro obalovou techniku

Flexibilní řešení pro bezpečnost zaměstnanců a strojů při automatizaci v obalovém průmyslu

Automatizované procesy v obalovém průmyslu

Efektivní procesy balení vyžadují v obalovém průmyslu vysoký stupeň automatizace. Směrnice o strojních zařízeních přitom současně klade závažné požadavky na funkční bezpečnost automatizace v obalovém průmyslu. Zejména při automatizaci procesů primárního balení, v tzv. kritické infrastruktuře, jsou kladeny velmi vysoké požadavky na robustnost používaných produktů a ochranu před manipulací. Balicí linky vyžadují velký počet čisticích procesů a přísné kontroly kvality. Důležitá je reprodukovatelnost výrobních procesů, ale stejně tak i řízení přístupů a oprávnění pro jednotlivé pracovníky a ochrana osobních údajů.

Naše řešení pro automatizaci v obalovém průmyslu – ve všech fázích

Postavíme se k problému společně

Podporujeme výrobce a provozovatele balicích strojů při provádění jejich automatizace. Jako uznávaný a spolehlivý poskytovatel služeb v oblasti bezpečnosti strojů jsme připraveni poskytnou podporu tuzemským i zahraničním podnikům.

Vsaďte na moderní a inteligentní technologie a řešení v oblasti bezpečnosti člověka i stroje a využijte rozsáhlou nabídku služeb, která zahrnuje vše od hodnocení rizik až po kompletní inženýring. Na základě více než 30letých zkušeností v oboru poskytujeme praktické odpovědi na všechny obecné i specifické otázky v souvislosti s bezpečností.

Do naší nabídky zahrneme Vaše potřeby a vyhodnotíme rizika, která připadají v úvahu v místě instalace stroje. Projdeme s Vámi celým procesem inženýringu, převezmeme za Vás činnosti související s udělením značky CE podle směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES a zajistíme právní jistotu pro Vaše balicí zařízení a pracovníky.

Lidé u balicího stroje

Vaše výhody

  • Rozsáhlý sortiment produktů a nabídka služeb pro obalový průmysl
  • Ucelená řešení v oblasti Safety a Security
  • Individuální konzultace pro řešení zaměřená na potřeby
  • Know-how týkající se mezinárodních norem a směrnic získané dlouholetou praxí v oboru
  • Analýza rizik a koncepce bezpečnosti pro kompletní strojní park
  • Flexibilita díky otevřeným rozhraním a decentralizované systémové architektuře
  • Úspora času a nákladů pomocí jednoduchého konfiguračního a programovacího softwaru
Digitální showroom

Prohlédněte si v digitálním výstavním prostoru naše 3D balicí stroje a zjistěte si více informací o řešení automatizace v souvislosti s obalovými technologiemi.

Spustit virtuální prohlídku

Optimalizace efektivnosti celého zařízení díky kompletnímu řešení automatizace

Snímek kompletního balicího stroje

Důležitým ukazatelem vysoké produktivity a tím i hospodárnosti v obalové technice je celková efektivnost zařízení (OEE – overall equipment effectiveness). Zjišťuje, jaké hodnoty balicí linka vytváří a rychle na první pohled ukáže produktivitu zařízení. Bezpečná řešení automatizace jsou podkladem pro optimalizovanou efektivnost celého výrobního systému. Bezpečnost strojů znamená nejen vyloučení úrazů, ale přispívá i k hospodárnějšímu způsobu výroby a efektivnějšímu procesu balení (méně prostojů, zahrnutí plánování kapacit (Predictive Maintenance)).

Hospodárnost lze zlepšit i v rámci nových možností Průmyslu 4.0. Ústředním bodem pro snížení celkových provozních nákladů (TCO – total cost of ownership) je zaručená bezpečnost člověka a stroje. Pro optimalizovaný proces je nezbytná individuální koncepce bezpečnosti pro Vaše balicí stroje. Stále důležitější místo přitom zaujímá Industrial Security – zejména při ochraně citlivých dat konečných zákazníků u propojených zařízení.

Další informace o podpoře společnosti Pilz pro obalový průmysl

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk