Přístroje pro ovládání brzd

Bezpečnostní relé PNOZ s50 pro bezpečné ovládání brzd

Bezpečnostní relé PNOZ s50

Aplikace se zajišťovacími brzdami a brzdami se zajištěním polohy vyžadují spolehlivé monitorování brzd. Z hlediska uživatele jsou tím vyloučena všechna možná rizika – i tehdy, je-li pohon bez přívodu energie. Svým samostatným bezpečnostním relé PNOZ s50 nabízí Pilz úsporné řešení ovládání dvou bezpečnostních brzd až do bezpečnostní kategorie PL e podle EN ISO 13849-1.

U bezpečnostního relé PNOZ s50 následuje po dočasném přebuzení parametrizovatelný pokles napětí. Krátké doby uvolnění, které z toho vyplývají, mají značný energetický účinek na příslušnou aplikaci. Bezpečné ovládání brzd umožňuje jednak rychlé spínání v nouzových situacích, jednak pomalé spínání s minimálním opotřebením za normálního provozu. Výsledkem je snížení nákladů na údržbu.

Bezpečné a bezdotykové brzdění - výhody pro Vás

 • maximální bezpečnost až PL e při ovládání dvou brzd (brzdy se zajištěním polohy nebo zajišťovací brzdy)
 • bezkontaktní technika až do 4,5 A pro každou bezpečnostní brzdu nabízí krátké doby reakce a dlouhou životnost zařízení
 • brzdy, které se neopotřebovávají
 • vysoká bezpečnost a nepatrné opotřebení brzdy díky rychlému, resp. pomalému odpojování výkonových obvodů
 • rychlá diagnostika s informacemi na displeji
 • ovládání brzd nezávislé na výrobci umožňují bezpečné digitální vstupy

Vlastnosti bezpečnostního relé PNOZ s50

Vlastnosti bezpečnostního relé PNOZ s50
 • jednoduchá navigace v menu otočným voličem
 • parametry nastavení a diagnostická hlášení na displeji
 • bezpečnostní relé s 2-pólovými bezpečnými elektronickými digitálními výstupy pro 24 V DC, každý 4,5 A
 • zkrácené doby taktu vzhledem k dočasnému přebuzení s následným snížením napětí

Použití u os zatěžovaných gravitačně

S bezpečnostním relé PNOZ s50 lze spolehlivě ovládat brzdy v mnoha různých aplikacích. Například v jevištní technice, u obráběcích strojů, na ohraňovacích lisech, balicích strojích, ve výrobě zkušebních stolic, v přepravní technice nebo v oblasti technických zařízení pro energetiku a životní prostředí.

Stroje s osami Z

Osy Z najdeme například u následujících strojů:

 • Nakládací a vykládací portály
 • Paletovací stroje
 • Frézy
 • Osy robotů
 • Zvedací zařízení
 • Stroje s ventily/pneumatickým a hydraulickým vybavením
 • Vrátky
Použití u os zatěžovaných gravitačně

Použití v jevištní technice pro navijáky

V některých aplikacích musí být kromě brzdy se zajištěním polohy použita pro jistotu ještě další brzda. Například jevištní technika využívá navijáky s dvojitou brzdou. PNOZ s50 může spolehlivě a bez dotyku ovládat dvě velmi výkonné brzdy.

Použití v jevištní technice pro navijáky

Použití pro nůžkové stoly

Nůžkové stoly jsou zdvihací zařízení, jejichž osy jsou zatíženy gravitací. Používají se například v automobilovém průmyslu při konečné montáži. Jestliže personál pracuje na vertikálních osách, je třeba si uvědomit příslušné požadavky vyplývající ze směrnice o strojním zařízení.

Použití pro nůžkové stoly

Spektrum našich produktů: Přístroje pro ovládání brzd

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Ludvíka Svobodu 2674/1
058 01 Poprad
Slovakia

Telefon: +421 52 772 8201
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk