Posouzení rizik strojů

Systematické hodnocení rizik

První krok k bezpečnosti strojů: Posouzení rizik

Systematicky zpracovaným posouzením rizik podle směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES a v souladu s Vašimi individuálními požadavky Vám Pilz poskytne nejdůležitější podklad pro určení bezpečnostních opatření.

Vaše požadavky

Na míru Vašim individuálním požadavkům: naše posouzení rizik podle směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES.

Sjednocení zákonných a individuálních požadavků

Pro posouzení rizik strojů a zařízení potřebují mít provozovatel i výrobce koncepci, která bude respektovat požadavky národní legislativy i mezinárodních směrnic a norem. Pro dosažení tohoto cíle je zapotřebí praktické, strukturované a přesně zaměřené vyhodnocení Vašich strojů a zařízení.

Od počátku na Vaší straně

Naši zkušení specialisté vytvoří základ pro posouzení rizik přizpůsobené přesně požadavkům Vašich strojů. Vždy v souladu s Vaší firemní politikou, interními procesy a operativními požadavky.

Naše činnosti

V souladu s platnými národními a/nebo mezinárodními normami a směrnicemi prověříme - společně s Vámi - možnosti Vašich strojů. Na základě takto zjištěných informací je pak možné zvolit vhodná bezpečnostní opatření, stanovit jejich priority a provést jejich realizaci.

Posouzení rizik (strojů) prováděné firmou Pilz zahrnuje:

 • Zjištění platných norem, předpisů a postupů
 • Popis limitů stroje
 • Prověření Vašich strojů podle platných národních a mezinárodních norem
 • Zjištění a posouzení stávajících rizik
 • Zjištění rizik ve všech relevantních fázích životního cyklu stroje
 • Hodnocení a posouzení rizik
 • Doporučení pro postup snižující rizika
Provedeme spolu s Vámi technické prověření Vašich strojů.

Vaše výhody ve zkratce

Podle posouzení rizik zpracovaného systematicky a individuálně pro Vaše potřeby dokážeme identifikovat, příp. zmírnit nebezpečí, kterým jsou Vaši pracovníci při obsluze a údržbě strojů vystaveni. Vy tím položíte základní kámen k rozsáhlé bezpečnosti Vašeho výrobního zařízení:

 • Efektivní a hospodárné posouzení rizik
 • Prodloužení životnosti Vašich strojů v důsledku včasného rozpoznání rizik
 • Záruka dodržení směrnice o strojních zařízeních v souladu s platnými normami a směrnicemi
 • Úspora času a finančních prostředků dosažená zavedením vhodných bezpečnostních opatření

Vaše příští kroky na cestě k bezpečnosti strojů

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Ludvíka Svobodu 2674/1
058 01 Poprad
Slovakia

Telefon: +421 52 772 8201
E-Mail: info@pilz.sk