ISCS – Industrial Security Consulting Service

Plnohodnotnou strojní bezpečnost mohou výrobci a provozovatelé strojů zajistit pouze pomocí opatření Industrial Security. Pouze tato opatření ochrání Vaše stroje před kyberútoky, lidskými chybami nebo manipulací a navíc je pro dodržení shody CE požaduje i Nařízení o strojních zařízeních. Do jaké míry však individuálním strojům hrozí napadení, jak může být ovlivněna bezpečnost práce a produktivita a jaká opatření jsou účelná pro zajištění bezpečnosti?
 
To jsou otázky, kterými se zabývá Industrial Security Consulting Service společnosti Pilz: Provedeme analýzu bezpečnostních rizik pro problematická místa na stroji, posoudíme individuální hrozby a pravděpodobnost výskytu podle jednotlivých kategorií, připravíme kroky vhodné pro řešení a prověříme přijatá opatření. ISCS zvyšuje kyberbezpečnost, zajišťuje správnou realizaci normativních a zákonných požadavků a pomáhá snižovat a odvracet případy, které hrozí porušením bezpečnosti strojních zařízení.

Čtyři kroky k bezpečnému stroji v souladu s Industrial Security:

Industrial Security Consulting Service zahrnuje čtyři moduly, které na sebe plynule navazují. Po provedeních jednotlivých kroků je v souladu s principem Moving-Target nutné provádět pravidelné opětovné prověření stavu průmyslové bezpečnosti příslušného stroje, aby bylo možné včas čelit do té doby neznámým formám kyberútoků nebo odhalit případná další kritická místa.

Vaše výhody:

 • Zjištění potenciálních rizik a problematických míst
 • Ochrana a posílení ochrany před kyberútoky nebo událostmi, které mohou vyvolat zastavení výroby
 • Zvýšení bezpečnosti zaměstnanců, zlepšení ochrany z hlediska kyberbezpečnosti i lepší využitelnost stroje.
 • Prověření správného provádění opatření snižujících rizika
 • Prokazatelná ochrana stroje/strojů podle požadavků Industrial Security
 • Důležitá součást prohlášení o shodě pro značku CE

Čtyři kroky ISCS

Vaše výhody

1. Analýza potřeby ochrany

 • Zjištění platných norem a předpisů
 • Vymezení systému, který přichází v úvahu
 • Stanovení cílů ochrany pro každý článek systému na základě očekávané výše škody při narušení podnikového tajemství, integrity nebo disponibility

 

 • Hodnocení znalosti rizik

2. Analýza rizik Industrial Security

 • Zjištění všech rizik pro každou část systému v průběhu každé fáze života s ohledem na uvažované cíle ochrany
 • Analýza současných opatření pro snížení rizik a jejich účinnosti
 • Doporučený postup pro snížení rizika
 • Dokumentace problematických míst a souvisejících ohrožení

 

 • Odhad rozsahu rizika a potřeby jednání

3. Koncepce Industrial Security

 • Stanovení úrovně bezpečnosti pro každou část systému
 • Definice a specifikace možných protiopatření
 • Zvážení využitelnosti a produktivity   
 • Podrobné spárování bezpečnostních opatření a zjištěných rizik
 • Zpracování pravidel a směrnic pro snížení rizika po celou dobu života stroje
 • Dokumentace požadavků a doporučení pro realizaci

 

 • Plánovatelnost protiopatření

4. Ověření systému Industrial Security

 • Prověření účinnosti realizovaných opatření  
 • Zpracování zprávy o testu s informacemi o výsledcích a případných odchylkách
 • Souhrn dokumentace k organizačním opatřením
 
 • Ochrana odpovědnosti dodržováním příslušných požadavků na bezpečnost
 • Zvýšení ochrany pracovníků
 • Zvýšení využitelnosti zařízení
 • Úspora nákladů odvrácením kyberútoků
 • Zachování image pomocí účinných preventivních opatření

 

Čtyři kroky k bezpečnému stroji v souladu s Industrial Security:

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Ludvíka Svobodu 2674/1
058 01 Poprad
Slovakia

Telefon: +421 52 772 8201
E-Mail: info@pilz.sk