Ostfildern, 14. 12. 2023

Švédská agentura Trafikverket vsadila při realizaci projektu digitalizace železnice na inovativní řešení od společnosti Pilz – bezpečná technologie pro švédské železnice.

Expert na automatizaci Pilz se stal vítězem výběrového řízení, které vypsal švédský centrální úřad pro dopravní infrastrukturu Trafikverket. Společnost Pilz získala zakázku na modernizaci komunikační infrastruktury související se švédskou sítí železnic. Řešení Pilz zajistí přechod přenosu dat z analogové technologie využívající měděné spoje na výkonnější a spolehlivější optické kabely.

Agentura Trafikverket nedávno oznámila, že společnost Pilz zvítězila ve výběrovém řízení „Safe Relay Messages over Opto (SRO)“. Cílem projektu je postupný přechod infrastruktury na železničních tratích na digitální technologie. Trafikverket vlastní a spravuje 14 200 kilometrů železničních tratí, tedy velkou část veškeré švédské železniční sítě.

Digitalizace? Samozřejmě!
Inovativní systém řízení železničního provozu od společnosti Pilz převezme v budoucnu komunikaci mezi stavědly a skříňovými rozvaděči na trase. Základem systému je bezpečný ethernet v reálném čase SafetyNET p. Systém umožní například předávání informací o vytížení určité trasy nebo řídit signalizaci. Digitální signály IN/OUT jsou přitom na dlouhé vzdálenosti přenášeny optickými vlákny. Řešení nabízené společností Pilz dále zajišťuje bezpečný provoz podle SIL4 a EN 50126.

Další informace o řešeních digitalizace pro železniční průmysl dodávané společností Pilz najdete zde

Pilz dodává bezpečnostní řešení ověřená v průmyslu pro modernizaci železniční infrastruktury a pro zvýšení kapacity a spolehlivosti. Tím pomáhá řešit požadavky, které na železniční průmysl klade digitalizace. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
Pilz dodává bezpečnostní řešení ověřená v průmyslu pro modernizaci železniční infrastruktury a pro zvýšení kapacity a spolehlivosti. Tím pomáhá řešit požadavky, které na železniční průmysl klade digitalizace. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Pilz dodává bezpečnostní řešení ověřená v průmyslu pro modernizaci železniční infrastruktury a pro zvýšení kapacity a spolehlivosti. Tím pomáhá řešit požadavky, které na železniční průmysl klade digitalizace. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Ludvíka Svobodu 2674/1
058 01 Poprad
Slovakia

Telefon: +421 52 772 8201
E-Mail: info@pilz.sk