Výrobce a zaměstnavatel / provozovatel

Bezpečnost strojů a zařízení kdekoli na světě

Výrobce a zaměstnavatel / provozovatel

Výrobce a provozovatel strojů musí kromě vlastních zájmů, jako např. hospodárnost stroje nebo produktivita zařízení, dbát na celou řadu zákonných předpisů. Ty jsou uvedeny např. ve směrnici o strojních zařízeních, ale i v některých dalších nařízeních.

Přehled o oboru

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Ludvíka Svobodu 2674/1
058 01 Poprad
Slovakia

Telefon: +421 52 772 8201
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk