Slovensko | česky

Bezpečnostní relé / bezpečnostní spínací moduly PNOZ

PNOZ – optimální řešení bezpečnosti pro jakýkoli požadavek

Bezpečnostní relé / bezpečnostní spínací moduly PNOZ

Bezpečnostní relé PNOZ monitorují bezpečnostní funkce jako nouzové zastavení, ochranné dveře, světelné závory, dvouruční ovládání, bezpečnostní rohože, otáčky, zastavení a mnohé další. Bezpečnostní spínací moduly PNOZ se denně osvědčují v provozu, a to v milionových počtech a po celém světě.

V roce 1987 si firma Pilz nechala patentovat první bezpečnostní modul pro NOUZOVÉ VYPNUTÍ pro ochranu lidí i strojů. To byl významný milník na cestě k bezpečnostní technice. Během velmi krátké doby se bezpečnostní spínací moduly PNOZ staly nejvíce používaným bezpečnostním relé na celém světě. Název PNOZ dnes představuje synonymum pro pojem bezpečnostní spínač. PNOZ – originál!

Neustálý vývoj pokračoval od jednoduchých modulů až ke konfigurovatelným malým řídicím jednotkám PNOZmulti, které dnes představují celosvětový standard bezpečnosti pro strojní zařízení.

Vsaďte na osvědčený standard v bezpečnostní technice – Vaše výhody

 • mezinárodní certifikace
 • vysoká využitelnost zařízení a nepatrné prostoje díky komfortní diagnostice
 • rychlejší uvádění do provozu a jednodušší propojování díky vybavení modulů zásuvnými svorkami
 • kompletní řešení, složené z vyhodnocovacích jednotek, vhodné senzoriky, povelových a hlásících zařízení
 • maximální bezpečnost – až do úrovně PL e podle EN ISO 13849-1 a SIL CL 3 podle IEC 62061
Výhody bezpečnostních relé a bezpečnostních spínacích modulů PNOZ

Přehled vlastností našich bezpečnostních relé

Přehled vlastností našich bezpečnostních relé

Naše bezpečnostní relé se od produktů jiných výrobců odlišují schopností pracovat s různými rozsahy napájecího napětí, počtem bezpečnostních kontaktů a počtem nebo možností připojení svorek. Naše bezpečnostní moduly lze na základě jejich různých charakteristik a funkcí rozdělit do následujících výrobních skupin:

PNOZsigma

 • maximum funkčnosti při minimální montážní šířce
 • nastavitelné provozní režimy a časy
 • odstupňovatelnost díky modulárnímu uspořádání

PNOZ X

 • bezpečnost „na míru“ pro jakoukoliv funkci
 • elektromechanické, bezpotenciálové
 • široký rozsah napájení

PNOZcompact

 • čtvercový tvar, jednoduchost, žlutá barva
 • optimální pro výrobce strojů ve velkých sériích
 • základní funkce aplikace týkající se bezpečnosti

PNOZelog

 • jednoduše propojitelný
 • nepodléhá opotřebení
 • rozšířená diagnostika

PNOZpower

 • vysoké zátěže od 8 A do 16 A
 • motorové zátěže se připojují přímo
 • modulární výstupní kontakty

Úspora nákladů s technologií Push-in

Úspora nákladů s technologií Push-in

Velký přínos z hlediska efektivnosti a bezpečnosti přinášejí varianty modulů zhotovené technologií Push-in. Pomáhají krátkou dobou potřebnou pro uvedení do provozu a servis snižovat náklady.

Dále uvedené řady produktů se dodávají v provedení s pružinovými svorkami Push-in:

 • bezpečnostní relé PNOZsigma, PNOZ X, PNOZcompact, PNOZelog
 • Monitorovací relé PMDsigma
 • Moduly pro monitorování vedení PLIDdys
 • Malé řídicí systémy PNOZmulti 2, PNOZmulti Mini, PNOZmulti

Komfortní servis díky jednoduché obsluze

Komfortní servis díky jednoduché obsluze
 • připojení na všechny běžné vodiče s koncovými dutinkami
 • jednoduché a rychlé propojování
 • dvojitá možnost propojení každé svorky, jednotlivé nebo současné rozpojování (výhodné při instalaci nebo změně propojení)
 • úspora při výměně modulů, protože není nutné nové propojování a jsou tedy navíc vyloučeny chyby při montáži
 • samostatné odpojování při kontrole napětí
 • kódované konektory pro snadnou instalaci bez nebezpečí záměny, zvýšená bezpečnost při provádění servisních prací
 • díky definované síle sevření není nutná údržba, na rozdíl od šroubových spojů není zapotřebí dotahování a odpadají tedy i náklady na tyto práce
 • vysoká odolnost kontaktů i vůči silným vibracím a otřesům
 • bezproblémové další smyčkování

Optimální bezpečnostní relé pro jakoukoliv aplikaci

Kromě klasické funkce NOUZOVÉHO VYPNUTÍ dnes bezpečnostní relé monitorují ochranné dveře, světelné závory, dvouruční ovládání, bezpečnostní rohože, muting, zastavení, otáčky a četné další bezpečnostní funkce.

Více
Klasická funkce NOUZOVÉ VYPNUTÍ

Naše portfólio: Bezpečnostní spínače

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk