Ostfildern, 22. 9. 2022

Řada bezpečnostních konfigurovatelných malých řídicích jednotek PNOZmulti 2 s novým výkonným samostatným základním modulem – kompaktní a hospodárné!

V řadě bezpečných konfigurovatelných malých řídicích jednotek PNOZmulti 2 od společnosti Pilz je nyní k dispozici samostatný základní modul PNOZ m C0. Mimořádně kompaktní základní modul s montážní šířkou pouhých 22,5 mm může monitorovat až čtyři bezpečnostní funkce stroje. V závislosti na aplikaci jsou splněny požadavky na bezpečnost až do nejvyšší bezpečnostní kategorie PL (Performance Level) e, příp. SIL CL 3. Nový základní modul tak umožňuje vysokou produktivitu menších strojů. PNOZ m C0 tedy představuje bezpečné, výkonné a maximálně hospodárné řešení pro malé stroje v nejrůznějších oborech a prostředích, například pro obalový průmysl, robotické buňky nebo sektor potravin a nápojů.

Mimořádně úzký PNOZ m C0 má konstrukční vlastnosti bezpečnostního relé, současně je však výkonný jako konfigurovatelná řídicí jednotka. Na šířce pouhých 22,5 mm nabízí osm bezpečných vstupů a čtyři bezpečné polovodičové výstupy. To umožňuje spolehlivě monitorovat až čtyři bezpečnostní funkce. Patří k nim např. nouzové zastavení, monitorování ochranných dveří, bezpečnostní optické závory a dvouruční ovládání. Rozsah funkcí a úsporná velikost jsou zárukou minimalizace nákladů.

Digitálně podporovaný inženýring
Všechna bezpečnostní zapojení jsou i u tohoto samostatného základního modulu realizována bez licenčních nákladů – v základní variantě – intuitivně ovladatelným softwarovým nástrojem PNOZmulti Configurator. Další požadavky na bezpečnost lze navíc snadno flexibilně řešit od verze 11.1: Nástroj nabízí řadu štíhlých softwarových modulů pro monitorování bezpečnostních funkcí až do PL e/SIL CL 3. Všechny architektury bezpečnosti lze používat nezávisle na řízení PLC. Bezpečnostní zapojení může být na přístroj přenášeno přímo pomocí kabelu USB a ukládá se buď přímo nebo alternativně na čipovou kartu. Digitálně podporovaný inženýring minimalizuje čas nutný pro konfiguraci a tím i náklady tohoto kroku v průběhu životního cyklu. Funkce lze navíc kdykoli rozšiřovat nebo měnit. To je výhodou zejména při sériové výrobě, protože lze snadno přizpůsobovat aktuální požadavky.

Jednoduché rozšiřování podle potřeby
Pokud se počet bezpečnostních funkcí na malé stroji zvýší, prostě jen softwarovým nástrojem provedete změnu „malého“ projektu. I v budoucnu je rozšíření stroje nebo zařízení možné kdykoli: Bude-li zapotřebí více bezpečnostních funkcí, jsou pro rozšíření k dispozici základní moduly s dostatečným výkonem pro stroje s větším rozsahem funkcí. Podle požadavku pak postačí zvolit základní modul v souladu s konkrétní aplikací. Modulárně rozšiřovatelné základní přístroje navíc nabízejí možnost připojení na všech běžné systémy sběrnice Fieldbus, komfortní diagnostiku a ve spojení s internetem i vizualizaci. Uživatelé tedy mohou využívat výhody vysoké flexibility.

Bohatá základna orientovaná na řešení
Ve spojení například s bezpečnostními optickými závorami PSENopt II, modulárním systémem ochranných dveří PSENmlock nebo tlačítky nouzového zastavení PITestop společnosti Pilz dostávají uživatelé z nejrůznějších oborů a sektorů k dispozici kompletní řešení od jednoho výrobce. Platí to kupříkladu pro obor obalů – např. paletizaci nebo přísun krabic – ale stejně tak i pro sektor potravin & nápojů, třeba pro plnicí stroje. Řešení s novým samostatným základním modulem zajistí vyšší produktivitu a efektivnost strojů například také v robotice nebo výrobě speciálních strojů.

Další informace o produktu najdete zde

Nový samostatný základní modul PNOZ m C0 z řady bezpečnostních konfigurovatelných malých řídících jednotek PNOZmulti 2 Pilz zaručuje vysokou produktivitu a hospodárnost malých strojů. (Foto: © Pilz GmbH & Co.KG)
Nový samostatný základní modul PNOZ m C0 z řady bezpečnostních konfigurovatelných malých řídících jednotek PNOZmulti 2 Pilz zaručuje vysokou produktivitu a hospodárnost malých strojů. (Foto: © Pilz GmbH & Co.KG)

Nový samostatný základní modul PNOZ m C0 z řady bezpečnostních konfigurovatelných malých řídících jednotek PNOZmulti 2 Pilz zaručuje vysokou produktivitu a hospodárnost malých strojů. (Foto: © Pilz GmbH & Co.KG)

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk