Retrofit se společností Pilz

Modernizovat, rozšiřovat a dodatečně vybavovat stroje.

Heslem dnešních dnů je flexibilní výroba. Stroje a zařízení je nutné rozšiřovat nebo přestrojovat, aby bylo možné rychle reagovat na měnící se poptávku trhu. Vystrojení a přestrojení starších strojů nemusí být příliš nákladné. Využijte možnosti, která se nabízí - retrofit! Pilz bude Vaším partnerem při diskusích o přestavbě nebo změnách Vašich strojů a zařízení. I pro retrofit totiž platí: Bezpečnost stroje musí být zajištěna vždy.

Retrofit umožňuje delší využívání starších strojů

Retrofit: Staré stroje

Zvyšte rozhodujícím způsobem produktivitu Vašich strojů jejich přestrojením podle nejnovějších technických poznatků! Změna je však nutná i po delší době využívání, kdy se u strojů a zařízení mohou projevit nedostatky z hlediska bezpečnosti. Ochranná zařízení mohou zastarat a mohou být manipulovatelná. Často bývá překonaná i řídicí technika a technika pohonů, přestožemechanické součásti jsou bez problémů funkční.

Retrofit ušetří náklady

Odborně naplánovaný a realizovaný retrofit dovoluje vybavit i starší stroje moderní elektrotechnikou, řídicí a bezpečnostní technikou. Náklady jsou výrazně nižší než v případě nové investice. Díky retrofitu bude stroj nejen znovu zcela bezpečný, ale zvýší se i jeho produktivita a využitelnost. Jakmile bude výroba opět racionální a bezproblémová, náklady na přestrojení se v krátké době amortizují.

Quality, Speed, Efficiency, Cost
Směrnice a normy

Pilz Vás podpoří při modernizaci Vašich strojů a zařízení

 

V případě retrofitu pro Vás zajistíme rozsáhlou technickou a systémovou analýzu. Pak se můžete rozhodnout, co bude součástí retrofitu. Technické změny pro bezpečný a hospodárný předpis vyžaduje sledování a uplatnění příslušných směrnic a norem. Při přestrojení bývá obvykle vyžadováno i nové posouzení rizik a dokumentace pro značku CE.

 

Pilz je specializován a připraven i k poskytování těchto služeb. Společně s Vámi jako provozovatelem zpracujeme požadavky, provedeme bezpečnostně technické posouzení skutečného stavu stroje a nabídneme Vám koncepci jeho přestavby.

Bezpečná automatizace se společností Pilz

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Ludvíka Svobodu 2674/1
058 01 Poprad
Slovakia

Telefon: +421 52 772 8201
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk