Bezpečnost pro člověka i stroj: Služby Pilz

Služby společnosti Pilz po celý životní cyklus strojů a zařízení

S našimi službami Vám poskytneme podporu v oblasti bezpečnosti strojů a automatizace. Využijte výhod našeho rozsáhlého portfolia, které zahrnuje poradenství, inženýrskou činnost a školení. Realizujte s naší pomocí cíle týkající se bezpečnosti i dalšího rozvoje Vaší firmy. Odborníci z našeho servisu pečují o větší bezpečnost v nejrůznějších oborech na celém světě.

Bezpečnost strojů

Bezpečnost strojů

Portfólio našich služeb pro stroje bezpečné v každé fázi životního cyklu najdete zde:

Mezinárodní posouzení shody

Mezinárodní posouzení shody

Naše služby v oblasti hodnocení shody Vám zajistí stroje odpovídající požadavkům kdekoli na světě:

Bezpečnost na pracovišti

Bezpečnost na pracovišti

Maximální možná bezpečnost člověka i stroje. Jako provozovatel strojů budete moci využívat výhod našich služeb:

Z těchto služeb získáte výhody

  • Integrace větší bezpečnosti do nových výrobních zařízení identifikací možných rizikových oblastí
  • Dodatečné vybavení zařízení a strojů automatizační a bezpečnostní technikou pro zvýšení produktivity a bezpečnosti
  • Integrace bezpečnostní techniky do strojů a zařízení pro splnění požadavků na shodu
  • Podpora při zavádění moderních strojů a ochranných opatření, která odpovídají jejich úrovni
  • Školení personálu na téma národní a mezinárodní bezpečnost strojních zařízení pro zajištění optimální automatizace a maximální využitelnost a bezpečnosti

Překonáváme hranice ve prospěch Vašich globálních projektů

Úroveň kvality a bezpečnosti strojů nemá z našeho hlediska žádné hranice. Je lhostejné, kde bylo zařízení vyrobeno a kde bude provozováno: Zaručujeme stejný standard automatizace a bezpečnosti kdekoli na světě.

Pro národní a mezinárodní průmyslové podniky zpracováváme praktická řešení zahrnující komplexní problematiku bezpečnosti. Náš mezinárodní tým zkušených pracovníků podporuje firmy při aplikaci optimálních výrobních metod, aby se zvýšila disponibilita a produktivita jejich zařízení, ať už se nacházejí kdekoli na světě.

Se společností Pilz se budete orientovat i v těch nejkomplexnějších otázkách bezpečnosti.

Další informace najdete zde

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Ludvíka Svobodu 2674/1
058 01 Poprad
Slovakia

Telefon: +421 52 772 8201
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk