Výzkumné projekty a kooperace firmy Pilz

Vášeň a kreativita jako hnací síla

Muž v laboratoři

Pilz je úspěšná nezávislá rodinná firma. Inovace se staly pevnou součástí naší DNA. Zisky firmy se opět investují a tím je zajištěn další růst. Podílem výdajů na výzkum a vývoj ve výši 15 % Pilz jasně potvrzuje svůj nárok na místo nejvíce inovativní firmy v oblasti automatizační techniky. 

Pilz má k dispozici vysoce moderní výzkumné a vývojové centrum, které neustále pracuje na  nových řešeních automatizace pro naše zákazníky.

„Pilz psal průmyslovou historii.“

Berthold Heinke, poradce pro bezpečné řídící systémy

„Firma Renate Pilz patří nepochybně k vzorovým středostavovským podnikům v naší zemi: inovativní, výborně zapsaná na světových trzích a současně hluboce zakořeněná v regionu.“

Winfried Kretschmann, premiér

Produkty, které dobyly svět automatizace

Naše produkty a řešení se úspěšně začleňují do praktického života v oblasti bezpečné automatizační techniky. Pilz určuje standardy v oblasti automatizace pro bezpečnou spolupráci člověka a stroje.

Technologické milníky historie

Kooperace a výzkumné projekty

Ať už digitalizace nebo Industrial Security: továrna budoucnosti vyžaduje nové koncepce, produkty a řešení. Nutná je přizpůsobivost a rychlá schopnost využívat inovativní myšlenky, aby firma obstála v náročném tržním a průmyslovém prostředí. Abychom byli vždy informováni o nejnovějším stavu, účastní se experti společnosti Pilz nejrůznějších výzkumných projektů a i živé výměny znalostí s vysokými školami a univerzitami.

Nová spolupráce mezi společností Pilz, ARENA2036 & SmartFactoryKL

Na letošním veletrhu v Hannoveru podepsali zástupci a zástupkyně společnosti Pilz, ARENA2036 a SmartFactoryKL „Memorandum of Unterstanding“ (MoU) , která je základním kamenem budoucí spolupráce!

Prvním společným projektem je "ARENA-X", demonstrační a testovací prostředí pro spolupráci založenou na datovém prostoru a tvorbě hodnot. Cíl: Výměna technologií z Průmyslu 4.0, Gaia-X a Catena-X pro možné využívání a aplikaci v průmyslu. 

Těšíme se na novou spolupráci a zajímavé projekty!

Čtyři osoby představují podepsanou smlouvu

Arena 2036

Logo Arena 2036

V rámci výzkumného kampusu ARENA2036 se Pilz zabývá budoucností automatizace: ARENA je zkratka pro Active Research Environment for the Next Generation of Automobiles. Do roku 2036, kdy se bude slavit 150. výročí automobilu, by měly vzniknout konkurenceschopné výrobní modely, efektivní z hlediska použitých zdrojů. 
Své know-how z bezpečnostní a automatizační techniky uplatňuje Pilz v tématickém okruhu výzkumného kampusu Výroba a pracuje na řešení pro zabezpečení modulární výroby. Společně s dalšími partnery z průmyslu a výzkumu chceme vytvořit a uvést do provozu výrobní systém, který se bude moci kvalifikovat pro reálné využití.

SmartFactory KL

Pilz se účastní činnosti technologické iniciativy SmartFactory KL v Kaiserslauten. V současné době firma pracuje na koncepčním řešení v oblasti dynamického zabezpečení a Safety. Na základě koncepcí vypracovaných kooperačními partnery připraví vědečtí pracovníky SmartFactory KL demonstrace, které budou prezentovány např. na veletrhu v Hannoveru. Díky účasti v grémiu SmartFactory KL může Pilz o náplni výzkumných projektů diskutovat s jednotlivými partnery a ovlivňovat tím směr dalšího výzkumu.

Logo Smart Factory

Vysoká škola Esslingen

Logo vysoké školy v Esslingen

Pilz podporuje vzdělávání a spolupracuje s vysokými školami a instituty. Na vysoké škole v Esslingen sponzorujeme různé akce a účastníme se např. průmyslového kolokvia, místa, kde dochází k výměně myšlenek a know-how mezi podniky, politiky a studenty. Kromě toho nabízíme spolupráci při psaní bakalářských a magisterských prací a podporujeme mladé talenty. Pro studenty, kteří by chtěli nahlédnout do zákulisí inovativních výrobních procesů, organizujeme v areálu závodu Pilz pravidelné exkurze.

Spolupráce s vysokou školou v Esslingen

Praxe a závěrčná práce u společnosti Pilz

„Naši vedoucí pracovníci kladou důraz na to, aby pracovní týmy byly smíšené. Spojení nových „mladých“ vědomostí získaných na vysoké škole a nasbíraných „starých“ vědomostí našich pracovníků bývá velmi podnětné. Tak vznikají inovace.“

Renate Pilz

Mladí lidé se mohou jako praktikanti nebo duální studenti u společnosti Pilz seznámit s pracovním prostředím nebo mohou spolu s námi v rámci bakalářských nebo magisterských projektů spolupracovat na zajímavých projektech. Pokud úspěšně absolvovali závěrečné zkoušky, nabízíme jim možnosti ideálního vstupu do profesního života. Informujte se o volných místech nebo se o zaměstnání u nás sami iniciativně ucházejte!

Studující u společnosti Pilz

Další informace

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Ludvíka Svobodu 2674/1
058 01 Poprad
Slovakia

Telefon: +421 52 772 8201
E-Mail: info@pilz.sk