Lisy

bezpečné vystrojení, přestrojení a provoz lisů

Lisy

Spolehlivá bezpečnostní technika pro lisy by měla být nejen flexibilní a výkonná, ale i hospodárná. Poskytneme Vám podporu při bezpečném vystrojování, přestrojování a provozu Vašich lisů. Pilz Vás jako Váš zkušený partner pro oblast tvářecí techniky bude doprovázet při zpracování nové koncepce, modernizace a i nadále po celou dobu životnosti stroje, aby bezpečnost Vašeho stroje nemohla být nikdy zpochybněna.

Nová řada norem EN ISO 16092 pro bezpečnost lisů!

Řada norem EN ISO 16092 zahrnuje čtyři části. V části 1 jsou společně popsány bezpečnostní aspekty pro všechny lisy. Část 2 se zabývá mechanickými lisy, část 3 hydraulickými lisy a část 4 pneumatickými lisy. Lisy spadají podle směrnice o strojních zařízeních částečně pod Přílohu IV, tj. patří k „nebezpečným strojním zařízením“ se zvláštním řízením o shodě, které vychází zejména z harmonizovaných norem EN. EN ISO 16092 část 1 a část 3 jsou harmonizovány od března 2019. Přechodová doba končí pro EN 692 a EN 13736 v září 2021, pro EN 693 v březnu 2021.

 • EN ISO 16092-1: Bezpečnost obráběcích strojů - Lisy - Část 1: Obecné požadavky na bezpečnost
 • prEN ISO 16092-2: Obráběcí stroje - Bezpečnost lisů - Část 2: Mechanické lisy. Předchozí norma: EN 692
 • EN ISO 16092-3: Bezpečnost obráběcích strojů - Lisy - Část 3: Požadavky na bezpečnost hydraulických lisů. Předchozí norma: EN 693
 • prEN ISO 16092-4 Obráběcí stroje - Bezpečnost lisů - Část 4: Pneumatické lisy. Předchůdce EN 13736.

Podstatné změny

 • úroveň jednotlivých bezpečnostních funkcí byla dosud stále ještě definována po již dlouho stažené normě EN 954-1. Aktuální řada norem nyní obsahuje požadavky s potřebnou Performance Level podle EN ISO 13849-1.
 • Druh pohonu pro zahájení nebezpečných pohybů byl s ohledem na přístupnost kompletně přepracován a znovu vyhodnocen.
 • Byly přepracovány zadané požadavky na měření hluku.
 • Řada norem byla zveřejněna s obecnou částí nezávislou na druhu pohonu a specifickými částmi norem podle lisů.

Co Vám společnost Pilz nabízí v oblasti bezpečnosti lisů?

 • Více než 25 let zkušeností s bezpečností lisů
 • Člen evropského zrcadlového grémia při DIN s přímou možností zásahu do konkrétního aktuálního stavu norem
 • Řešení bezpečnosti pro všechny druhy lisů: S našimi službami od posouzení rizik až po mezinárodní hodnocení shody
 • Provádění kompletního technického hodnocení a zpracování opatření pro konkrétní stroje
 • Retrofit lisů a prodej nových strojů
 • Realizace kompletních řídicích jednotek: pro nové lisy i pro modernizaci současných zařízení
 • Produkty: bezpečné malé řídicí jednotky PNOZmulti 2 a automatizační systém PSS 4000 se speciálními moduly a softwarovými moduly pro bezpečné ovládání lisů.
Nová řada norem EN ISO 16092

Bezpečné lisy - s konfigurovatelnými malými řídicími jednotkami PNOZmulti 2

PNOZ m EF 8DI2DOT

PNOZmulti 2 jsou modulární bezpečné řídicí jednotky: k dispozici jsou dva základní a mnoho rozšiřovacích modulů pro nejrůznější využití. Výhodné je zejména používání malých řídicích jednotek s volně konfigurovatelným softwarovým nástrojem. Jak hardware, tak i potřebné softwarové funkce se totiž konfigurují přímo v nástroji.

Pro monitorování mechanických lisů jsme vyvinuli dvoupólový modul s polovodičovými výstupy PNOZ m EF 8DI2DOT. Slouží pro ovládání pojistných ventilů lisu, ale i jiných ovladačů, které musí být spínány dvoupólově. PNOZ m EF 8DI2DOT je vybaven dvěma bezpečnostními výstupy a osmi digitálními vstupy, pro které si můžete nakonfigurovat čas filtrace. Využijte krátké doby cyklu v trvání cca 3 ms a rychlé doby reakce kratší než 8 ms. Bezpečnostní funkce pro Váš lis si snadno a rychle nakonfigurujete s certifikovaným modulem pro lisy v nástroji PNOZmulti Configurator

Nezáleží na tom, zda máte nový lis nebo provádíte retrofit: S konstrukční šířkou 22,5 mm lze nový modul pohodlně nainstalovat do jakéhokoli skříňového rozvaděče!

Další informace k malým řídicím jednotkám PNOZmulti 2!

Bezpečnostní řešení a koncepce bezpečnosti pro všechny typy lisů

Od ručně ovládaných jednotlivých pracovišť až po plně automatizované lisovací linky - všude tam nabízíme řešení pro jakýkoli typ lisu. Pro speciální požadavky lisovací techniky vyvinula firma Pilz elektronický vačkový přepínač, který v kombinaci s automatizačním systémem PSS 4000 dokáže zvýšit produktivitu i bezpečnost práce při lisování. Speciálně pro ohraňovací lisy nabízíme systém ochrany a měření PSENvip na bázi kamerového sledování, který představuje mimořádně efektivní řešení.

Retrofit - prodloužení produktivního života starých lisů

Dokonale naplánovanou a realizovanou modernizací lisu dokáží naši specialisté oživit i starší modely lisů tím, že je vybaví aktuální technikou v oblasti elektro, řízení a bezpečnosti. Například excentrické nebo hydraulické lisy tak díky svému solidnímu základu a robustní mechanice budou mít před sebou ještě dlouho dobu produktivního života. Modernizací lze splnit požadavky na bezpečnost lisů, produktivitu a kvalitu pro období dalších deseti až dvaceti let.

Vaše výhody v oblasti bezpečnosti lisů

Naše řešení pro bezpečnost lisů

 • Bezpečnost pro člověka a stroje při současné vysoké využitelnosti a flexibilitě
 • Vyšší produktivita v důsledku optimalizovaných pracovních procesů a nejnovější techniky v oblasti řízení a snímačů
 • Kratší doby prostojů a výpadků
 • Služby po celou dobu cyklu života stroje: od posouzení rizik přes certifikaci CE až po speciální školení pro uživatele
 • Koncepce bezpečnosti zpracované podle mezinárodních norem a standardů.

Ke stažení

Informujte se blíže v našich letácích o našich výkonech pro automatizaci lisů a v oboru obrábění kovů. Dozvíte se, co všechno můžeme nabídnout pro vystrojení, přestrojení a vlastní provoz lisů.

Informační leták na téma "Bezpečné vystrojení, přestrojení a provoz lisů" ke stažení

Ještě byste se chtěli na něco zeptat? Kontaktujte nás!

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Ludvíka Svobodu 2674/1
058 01 Poprad
Slovakia

Telefon: +421 52 772 8201
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk